Đề bài: kể lại một mẩu chuyện mà em sẽ nghe hay sẽ đọc về một anh hùng, danh nhân của nước ta

Gợi ý:

Lựa chọn mẩu chuyện về một vị anh hùng, danh nhân của nước ta mà em ước ao kể rồi kể mẩu chuyện theo trình từ bỏ như sau:

- ra mắt câu chuyện:

+ Nêu tên câu chuyện

+ Nêu tên nhân vật

- Kể tình tiết của câu chuyện:

- đề cập kết cục và nêu ý nghĩa của câu chuyện.

Bạn đang xem: Kể chuyện đã nghe đã đọc lớp 5

Trả lời:

Vua quang Trung đại phá quân Thanh

Nghe tin quân Thanh đã chiếm Thăng Long, Bắc Bình vương vãi và những tướng sĩ bàn việc đem quân ra đánh. Những tướng sĩ gần như xin vua dẹp giặc nhằm yên lòng tín đồ và danh nghĩa rõ rệt.

Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Bắc Bình Vương có tác dụng lễ đăng quang Hoàng đế, rước hiệu là quang Trung.

Vua quang quẻ Trung liền đó tự đem quân thủy bộ tiến ra Bắc. Đến nghệ an lại 10 ngày tuyển thêm binh, cả thảy được 10 vạn và hơn 100 bé voi.

Ngày trăng tròn tháng Chạp ra tới núi Tam Điệp, Ngô Văn Sở trình làng tạ tội. Vua quang đãng Trung an ủi mọi fan rồi truyền mang lại tướng sĩ ăn Tết Nguyên Đán nhằm ngày 30 mon Chạp thì cất quân, định ngày mùng 7 tháng Giêng ra Thăng Long mở tiệc ăn mừng.

Vua quang quẻ Trung phân tách đại quân ra làm cho ô đạo:

- nhị đạo theo mặt đường biển, vào sông Lục Đầu nhằm tiếp ứng khía cạnh hữu và ngăn quân Thanh chạy về.

- nhị đạo đi đường núi để tiếp ứng mặt tả và đánh vào phía tây quân địch.

- Đạo trung quân bởi vì vua quang đãng Trung tinh chỉnh và điều khiển tiến theo quan lộ trực tiếp Thăng Long.

Qua sông Giản Thủy (địa giới ninh bình và Hà Nam), quân bộ đội vua quang Trung phá tan tiến mang đến Phú Xuyên, bắt sống đám quân trinh sát nhà Thanh đóng ở đó, không nhằm một tín đồ nào chạy thoát được để báo tin với các đồn lạm cận.

Nửa vào đêm mồng 3 mon Giêng năm Kỉ Dậu (1789), vua quang Trung vây bí mật đồn Hà Hồi, rồi bắc loa gọi hàng. Quân Thanh khiếp sợ xin hàng, giao nộp cả quân lương, khí giới.


Mờ sáng sủa ngày mồng 5, vua quang đãng Trung đến lệnh tiến tiến công đồn Ngọc Hồi, quân Thanh bắn súng ra như mưa. Vua quang Trung sai rước ván ghép lại thành mảnh to và quấn rơm cỏ ướt, cứ đôi mươi người khiêng một mảnh, sở hữu dao nhọn, lại sở hữu 20 bạn cầm vũ khí núp theo sau. Đến trước cửa ngõ đồn, quân sĩ bỏ ván xuống rút dao xông vào chém. Quân đi sau cũng lăn xả vào đánh. Quân Thanh kháng không nổi, vứt chạy tán loạn. Quân ta thừa cố kỉnh đánh tràn tới mang được những đồn. Xác quân Thanh nằm ngổn ngang mọi nơi, các tướng Thanh như hứa hẹn Thế hanh đều tử trận.

trong những lúc vua quang quẻ Trung kịch chiến sống Ngọc Hồi, Đô đốc Long đem cánh tả quân đánh dồn Khương Thượng, gần đống Đống Đa. Sầm Nghi Đống kháng không nổi, thắt cổ chết. Đô đốc Long tiến đánh Thăng Long.

Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ấn tín chạy qua sông để lên trên mạn Bắc. Quân sĩ tranh nhau qua cầu, ước đổ, chết trôi thây đầy sông. Đạo quân Vân Nam cùng Quý Châu đóng góp ở miền đánh Tây cấp vã chạy về.


Trưa hôm ấy, vua quang quẻ Trung áo ngự bào đẫm black thuốc súng, hiên ngang tiến vào Thăng Long thân muôn tiếng tung hô của đấu sĩ và dân chúng.

* giải thích từ ngữ:

- đại phá: đánh phệ và chiến hạ lớn

- Bắc Bình Vương: chức vị của Nguyễn Huệ trước khi lên ngôi vua trờ thành nhà vua Quang Trung.

- quân thủy: binh sĩ dùng thuyền đánh trên sông nước, quần cỗ là quân sĩ đánh xung quanh đất.

- Tết Nguyên Đán: tết đầu xuân năm mới âm lịch.

Xem thêm: Thực Hiện Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Hàng Năm Của Đảng Viên

- mặt hữu: mặt đề xuất (phía phải)

- mặt tả: khía cạnh trái (phía trái)

- Đạo trung quân: Đạo quân đi chủ yếu giữa

- quan lộ: đường mẫu quan, đường do vì Nhà nước cai quản lý

- điều khiển: sắp xếp và chỉ đạo

- quân lương: lương thực của quân đội

- từ trận: chết trong trận đánh

- kịch chiến: chiến tranh quyết liệt, dữ dội

- ấn tín: nghĩa đen là dòng ấn để gia công tin, bắt buộc hiểu là chiếc ấn (con dấu) để chứng minh quyền lực của một vị tướng.