Tiếp nối bài học đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch hôm trước, bài bác học lúc này chúng ta đang học về Hàm số. Vậy Hàm số là gì? Hàm số được tính như vậy nào? các em sẽ cùng rất khansar.net tìm hiểu tất cả trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay. Nào bước đầu với khansar.net nhé!

Mục tiêu bài học 

Biết được định nghĩa hàm số, quan niệm hàm hằng và biến đổi số.Nhận hiểu rằng đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia giỏi không.Tìm được giá trị tương ứng của hàm số lúc biết giá trị của biến số.

Bạn đang xem: Khái niệm hàm số lớp 7

Lý thuyết 

Hàm số là gì?

Nếu đại lượng x nhờ vào vào đại lượng y làm sao cho với mỗi quý hiếm của x ta luôn khẳng định được chỉ một giá trị khớp ứng của y thì y được call là hàm số x với x điện thoại tư vấn là trở thành số.

Nhận xét: nếu như đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì mỗi quý hiếm của đại lượng x đều phải sở hữu một giá bán trị tương ứng duy nhất của đại lượng y (hay mỗi cực hiếm của x không thể gồm hơn một giá trị tương xứng của đại lượng y)

Chú ý 

*
*
*

Bài 28: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a) Tính f(5); f(-3)

b) Hãy điền những giá trị tương ứng vào bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x

Hướng dẫn giải:

a)

Ta có: y = f(x) = 12/x

f(5) = 12/5 = 2,4

f(−3) = 12/−3 = −4

b)

Thay thứu tự x vì chưng −6, −4; −3; 2; 5; 6; 12 vào bí quyết f(x) = 12/x ta được bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x-2-3-462,421

Bài 29 – Trang 63 SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 − 2y.

Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(−1); f(−2)

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = f(x) = x2 − 2y

Thay x = 2; 1; 0; −1; −2 vào hàm số ta được:

f(2)=22−2=4−2=2">f(2) = 22 − 2 = 4 − 2 = 2f(1)=12−2=1−2=−1">f(1) = 12 − 2 = 1 − 2 = −1 f(0)=02−2=−2">f(0) = 02 − 2 = −2f(−1)=(−1)2−2=1−2=−1">f(−1) = (−1)2 − 2 = 1 − 2 = −1f(−2)=(−2)2−2=4−2=2">f(−2) = (−2)2 − 2 = 4 − 2 = 2 

Bài 29: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9?

b) f(12) = -3?

c) f(3) = 25?

Hướng dẫn giải:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8xy = f(x) = 1 – 8x

a) f(−1) = 1− 8.(−1) = 1+ 8 = 9 nên khẳng định f(−1) = 9 đúng.

b) f(1/2) = 1 − 8.12 = 1 − 4 = −3. Cho nên khẳng định f(1/2) = -3 đúng.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Phan Đinh Tùng Và Vợ Trẻ, Tiểu Sử Ca Sĩ Phan Đình Tùng

c) f(3) = 1 − 8.3 = 1 − 24 = −23 ≠ 25 nên khẳng định f(3) = 25 sai.

Bài 30: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y= 2/3x. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau: