Câu hỏi :

Khi cho nam châm vận động qua mạch kín, vào mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của loại điện được gửi hóa từ


*