Câu hỏi :

Khi hoạt động nhiệt của những phân tử cấu trúc nên đồ gia dụng nhanh hơn nữa thì đại lượng như thế nào sau đâu của đồ dùng không tăng?


*