Đốt cháy trọn vẹn 0,136 gam ankađien X, sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy kêt nạp hết vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Biết hiđro hóa trọn vẹn X nhận được isopentan. Quý hiếm của m là
Bạn đang xem: Khi đốt cháy hoàn toàn ankađien thu được:

+) vì hiđro hóa ankađien X chiếm được isopentan => X là ankađien gồm 5C => X là C5H8

+) Bảo toàn thành phần C: nCO2 = 5.nC5H8

+) vì chưng nCO2 Ca(OH)2 => CO2 hết, Ca(OH)2 dư => thu được một muối CaCO3

+) nCaCO3 = nCO2


nCa(OH)2 = 0,02 mol

Vì hiđro hóa ankađien X nhận được isopentan => X là ankađien gồm 5C => X là C5H8

nC5H8 = 0,002 mol

Bảo toàn yếu tố C: nCO2 = 5.nC5H8 = 0,01 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Vì nCO2 Ca(OH)2 => CO2 hết, Ca(OH)2 dư => thu được 1 muối CaCO3

=> nCaCO3 = nCO2 = 0,01 mol => m = 1 gam


*


xét sản phẩm phản ứng CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.

Tính nhầm số mol kết tủa theo Ca(OH)2 => chọn nhầm B


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho isopren tính năng với HBr theo tỉ lệ 1 : 1 thu được bao nhiêu dẫn xuất monobrom là đồng phân cấu trúc của nhau ?


Đốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon A chiếm được y mol H2O cùng z mol CO2, trong các số đó z – y = x. Công thức tổng thể của A là


Từ CH4 và các chất vô cơ đề nghị thiết, bạn ta thực hiện điều chế polibutađien. Số quá trình phản ứng về tối thiểu phải tiến hành là


Cho a gam ankađien X qua dung dịch Br2 dư thấy có 16 gam brom phản ứng. Còn mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam X bắt buộc 7,84 lít O2 (đktc). Phương pháp của X là


Đốt cháy trọn vẹn 0,136 gam ankađien X, kế tiếp cho cục bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Biết hiđro hóa hoàn toàn X thu được isopentan. Cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp X có anken và ankađien. Mang lại 0,1 mol hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy gồm 25,6 gam brom bội phản ứng. Còn mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X nhận được 0,32 mol CO2. Cách làm của anken với ankađien lần lượt là


Cho ankađien chức năng với HBr vào điều kiện tương thích thì nhận được dẫn xuất Y trong các số đó brom chiếm 53,69% về khối lượng. Phương pháp phân tử của X là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án ), 60 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 7 (Kèm Đáp Án)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.