Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) là 1 trong trong các thì giờ đồng hồ Anh - nhà điểm ngữ pháp căn bản thứ nhất mà bất cứ người học tập tiếng Anh nào thì cũng đều phải “nằm lòng” trước khi học những mảng loài kiến thức không ngừng mở rộng và chuyên sâu hơn.

Bạn đang xem: Khi nào dùng thì hiện tại đơn


Trong bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhằm giúp chúng ta hiểu rõ thì bây giờ đơn - Công thức, giải pháp dùng và dấu hiệu nhận thấy như cố nào, cũng như giúp chúng ta cũng có thể sâu chuỗi kiến thức và kỹ năng bài học thuận tiện hơn. ở bên cạnh đó, những ví dụ phân tích cụ thể và bài xích tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp chúng ta càng nắm chắc hơn về thì hiện tại đơn này. Vậy bọn họ cùng bắt vào bài học ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì cần sử dụng để diễn đạt một hành động mang tính liên tiếp (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi tái diễn có tính quy luật, hoặc miêu tả chân lý và sự thiệt hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk to lớn school every day. (Tôi tới trường hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục chơi nhẵn đá).

*

Ví dụ về thì hiện tại đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động từ “to be”

Động trường đoản cú “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + amHe, She, It + isYou, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ rất nhiều là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là người mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn đi bơi lội vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào tầm 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần shop chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy chưa hẳn là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác làm việc ở cửa tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn chỗ nào thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: vì chưng you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ để hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vì chưng you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What vì you do? (Cậu có tác dụng nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi chia động từ nghỉ ngơi thì này, so với ngôi thứ nhất (I), đồ vật hai (you) với thứ 3 số những (they) thì động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi vật dụng 3 số không nhiều (he, she, it), cần chia cồn từ bằng phương pháp thêm đuôi có "s/es" tùy theo trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau cồn từ:

– Thêm s vào đằng sau phần nhiều các cồn từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào những động từ xong xuôi bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y với thêm ies vào sau những động từ xong xuôi bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ một số loại khác nhau)

* Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không nhờ vào cách viết (spelling).

/s/: khi từ bao gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: khi từ có âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ tất cả âm cuối là những phụ âm còn lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì bây giờ đơn diễn đạt một thói quen tuyệt hành động ra mắt thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi tiếp tục thức giấc vào thời gian 6h sáng.

➨ Ta thấy việc thức dậy cơ hội 6h sáng là hành vi lặp đi lặp lại tiếp tục => áp dụng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là “I” cần động từ “get up” nghỉ ngơi dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày không có gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất quay quanh mặt trời.

➨ bài toán trái đất luôn luôn quay quanh mặt trời là sự thật hiển nhiên => dùng lúc này đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xẩy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, kế hoạch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay cất cánh thời điểm 7 giờ phát sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất phát lúc 8 giờ phát sáng mai.

➨ mặc dù máy bay không đến hay tàu chưa xuất hành nhưng vì đây là lịch trình bao gồm sẵn cần sẽ áp dụng thì bây giờ đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tôi qua đi, bạn cũng có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì hiện tại đơn trong một số trong những cấu trúc khác trong tiếng Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi đã đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go to lớn the beach only when it is sunny.

Họ sẽ đi đại dương chỉ khi trời nắng.

They will go lớn the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ đơn: khi trong câu có các trạng tự chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường tốt uống nhiều nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, sản phẩm tháng, sản phẩm quý, mặt hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình mỗi tối.)I play football weekly. (Tôi chơi soccer hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ cha lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes khổng lồ the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi lội mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, tương xứng với từng trình độ chuyên môn của học viên. Các bạn Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: chia động từ trong ngoặc ngơi nghỉ thì lúc này Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ to me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: thực hiện những cồn từ cho tiếp sau đây để điền vào vị trí trống yêu thích hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic and Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động tự sau để hoàn thành câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: chia động từ đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour lớn get lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt thắc mắc mà các bạn sẽ hỏi Lisa về phiên bản thân và gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes lớn the cinema a lot. You want to know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want to know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits lớn work? => bởi vì they wear suits lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go to her Chinese class? =>________why / I / have khổng lồ clean up? =>_______

Bài tập 7: dứt đoạn hội thoại sau:

Rita: (►) vày you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) to all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) to away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) to lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to buy the tickets và pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to lớn me. (11) ............................ (I / not / want) to vì anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - bởi vì not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vị you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2. drink3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often do you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often vày you go to lớn the cinema?
3. Which newspaper vày you read?6. Where vì chưng your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.

Xem thêm: Ma Kết Và Bọ Cạp - Nam Nữ 2 Cung Bọ Cạp Và Ma Kết Có Hợp Nhau Không

3. Vì chưng you understand the question?7. When does she go to her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why bởi vì I have to lớn clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Vì you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đấy là toàn bộ chi tiết bài học tập về thì lúc này đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, phương pháp sử dụng, vệt hiệu nhận thấy và bài tập rèn luyện, nhằm mục đích giúp các bạn hiểu thiệt rõ kiến thức về thì cơ bản này cũng như hoàn toàn có thể áp dụng thiết yếu xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học kinh nghiệm về các thì giờ Anh không giống trên site khansar.net nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập, các bạn đừng ngần ngại phản hồi dưới bài viết để được lí giải và đáp án nha!