toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khí nào tiếp sau đây không cần là khí lí tưởng ?

A. Khí mà các phân tử được xem như là chất điểm.

Bạn đang xem: Khi nào sau đây không phải là khí lý tưởng

B. Khí mà những phân tử vận động càng cấp tốc khi nhiệt độ càng cao.

C. Khí ko tuân theo như đúng định cách thức Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

D. Khí mà lại lực can hệ giữa các phân tử khi không va chạm là không đáng kể.


*


Nhận xét nào dưới đây về những phân tử khí lí tưởng là không nên ?

A. Hoàn toàn có thể tích riêng biệt không đáng kể.

B. Bao gồm lực địa chỉ không đáng kể lúc không va chạm.

C. Có cân nặng không xứng đáng kể.

D. Có tốc độ càng phệ khi ánh nắng mặt trời phân lử càng cao.


Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) vận động không ngừng.

(II) liên hệ với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi vận động va tiếp xúc với nhau.

Các phân tử khí lí tưởng có tính chất nào?

A. (I) và (II)

B. (II) và (III)

C. (III) cùng (I)

D. (I), (II) với (III)


Xét những tính chất tiếp sau đây của những phân tử:

(I) hoạt động không ngừng.

(II) hệ trọng với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi hoạt động va tiếp xúc với nhau.

Các phân tử khí có đặc thù nào?

A. (I) và (II)

B. (II) cùng (III)

C. (III) với (I)

D. (I), (II) với (III)


Câu nào sau đây nói về hoạt động của phân tử là sai ?

A. Vận động của phân tử là vì lực liên hệ phân tử khiến ra.

B. Những phân tử hoạt động không ngừng.

C. Các phân tử chuyển động càng cấp tốc khi ánh nắng mặt trời của vật càng cao.

D. Khi vận tốc của các phân tử bớt thì ánh nắng mặt trời của đồ giảm.


(1). Hoạt động không ngừng.

(3). Hệ trọng hút cùng đẩy với các phân tử khác.

A. (1) + (2).

B. (2) + (3).

C. (1) + (3)

D. (1) + (2) + (3).


Tính chất nào tiếp sau đây không phải là tính chất của hóa học ở thể khí ?

A. Có những thiết kế và thể tích riêng.

B. Có những phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

C. Rất có thể nén được dễ dàng dàng.

D. Gồm lực xúc tiến phân tử bé dại hơn lực liên can phân tử nghỉ ngơi thể rắn với thể lỏng.


Câu nào dưới đây nói về vận động phân tử ở các thể khác biệt là không đúng ?

A. Những phân tử hóa học rắn xấp xỉ xung quanh những vị trí thăng bằng xác định.

B. Các phân tử hóa học lỏng xê dịch xung quanh các vị trí cân bằng hoàn toàn có thể di chuyển được.

C. Những phân tử chất khí không dao động xung quanh các vị trí cân bằng.

D. Những phân tử hóa học rắn, chất lỏng và chất khí đều vận động hỗn độn như nhau.


Nội năng của khí ưng ý là

A. Rượu cồn năng do động nhiệt của các phân tử khí.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Ôn Thi Đại Học

B. Tổng cầm năng thúc đẩy và hễ năng do hoạt động nhiệt của các phân tử khí.