D - sai bởi vì mỗi vật gồm một giới hạn bầy hồi duy nhất định, khi lực tính năng vượt quá giới hạn lũ hồi thì đồ vật đó không đem lại được hình dạng thuở đầu khi thôi tác dụng
Bạn đang xem: Khi nói về lực đàn hồi của lò xo

*
*
*
*
*
*
*
*

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại khu vực có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là:


Hai người cầm nhị đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn nhị lực kéo là 100 N. Lực kế chỉ giá trị là:


Một vật có khối lượng (200 m g) được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là (20 m cm). Biết khi không treo vật thì lò xo dài (18 m cm). Lấy (g = 10 m m/s^2). Độ cứng của lò xo này là:


Treo một vật khối lượng (200 m g) vào một lò xo thì lò xo có chiều dài (34 m cm). Tiếp tục có thêm vật khối lượng (100g) vào thì lúc này lò xo dài (36 m cm). Lấy (g = 10 m m/s^2). Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là:


Trong giới hạn bầy hồi của một xoắn ốc treo thẳng mở màn trên gắn cụ định. Treo vật khối lượng (800g) vào lò xo nhiều năm (24cm), treo vật khối lượng (600g) lò xo nhiều năm (23cm). Rước (g = 10m/s^2). Tính chiều dài của lò xo khi treo đồ dùng có cân nặng (1,5kg)?


Chiều dài thuở đầu của lốc xoáy là (5cm), treo vật cân nặng (500g) vào thì lò xo bao gồm chiều dài (7cm). Độ cứng của xoắn ốc và cân nặng vật treo vào để lò xo gồm chiều lâu năm (6,5cm). Mang (g = 9,8m/s^2)


Một lò xo có độ cứng (100 m N/m) được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật có khối lượng (1 m kg). Vật được đặt bên trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo giãn (1cm). Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc (1m/s^2). Bỏ qua mọi ma sát và sức cản. Lấy (g = 10 m m/s^2). Quãng đường mà giá đỡ đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm vật rời khỏi giá đỡ và tốc độ của vật khi đó là:


Một lò xo có một đầu thay định, còn đầu kia chịu đựng một lực kéo bởi 5N thì lốc xoáy dãn 8cm . Độ cứng của lò xo là:


Một lò xo gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là 10 cm và bao gồm độ cứng 40 N/m. Giữ cố định và thắt chặt một đầu và tính năng vào đầu tê một lực 1 N nhằm nén lo xo. Chiều lâu năm của lò xo lúc bị nén là:


Một lò xo bao gồm chiều dài thoải mái và tự nhiên là l0. Giữ thắt chặt và cố định một đầu, lúc treo vào đầu cơ của lò xo một đồ vật có khối lượng 0,6 kilogam thì chiều lâu năm của lò xo là 26 cm. Treo vật khác có cân nặng 0,4kg thì lò xo nhiều năm 24cm. đến g =10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
Xem thêm: Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2022 Có Đáp Án

Hình mặt là đồthị biễu diễn sự dựa vào của độ dãn của một xoắn ốc vào khả năng kéo F. Độ cứng của lòxo bằng:

*
*


Khi treo vật cân nặng (200g) vào một lò xo thì nó dãn ra một quãng (4cm). Tìm kiếm độ cứng của lò xo, mang (g = 10m/s^2).