*Bạn đang xem: Khối lượng tinh bột cần dùng

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12 vật dụng lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ dùng lí 11

Câu hỏi khối lượng của tinh bột buộc phải dùng trong quá trình lên men để sinh sản thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là bao nhiêu (biết năng suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml)

A 5,4 kg. B 5,0 kg. C 6,0 kg.D 4,5 kg

Phương pháp giải:

Đổi VC2H5OH = VddC2H5OH.độ rượu :100 = ? (lít) → thay đổi ra đơn vị chức năng (ml)

Đổi mC2H5OH = VC2H5OH.d = ? (gam) → nC2H5OH = ? (mol)

Tính trọng lượng tinh bột lí thuyết đề nghị lấy theo sơ trang bị sau: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2

Vì %H = 72% đề nghị mC6H10O5 thực tiễn  = m­C6H10O5 lí thuyết.100% :%H = ?


Lời giải chi tiết:

(eqalign và V_C_2H_5OH = fracV_dd,C_2H_5OH100.D_r^0 = frac5100.46^0 = 2,3,(l) = 2300,(ml) cr & m_C_2H_5OH = V_C_2H_5OH.D_C_2H_5OH = 2300.0,8 = 1840,(g) cr & m_C_2H_5OH = fracm_C_2H_5OHM_C_2H_5OH = frac184046 = 40,(mol) cr )

Sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2

đôi mươi ← 40 (mol)

Theo PTHH: nC6H10O5 = 1/2nC2H5OH = đôi mươi (mol) → m­C6H10O5 lí thuyết = 20.162 = 3240 (g)

Vì %H = 72% buộc phải mC6H10O5 thực tế  = m­C6H10O5 lí thuyết.100% :%H = 3240.100%: 72% = 4500 (g) = 4,5 (kg)

Đáp án D


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - coi ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ cơ chế


Xem thêm: Lý Thuyết Bài Học Đầu Tiên Của Thỏ Con, Bài Học Đầu Tiên Của Thỏ Con

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.