Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án, cực hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện cùng làm giỏi các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 4 Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số bao gồm đáp án, rất hay. Hi vọng bộ đề soát sổ này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài bình chọn môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Kiểm tra chương i đại số 7


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề đánh giá 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho x = |x|, tác dụng nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 phân chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Công dụng nào sau đấy là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong những câu sau SAI:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Triển khai phép tính (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu gồm thể):

*

Câu 2. Tra cứu x biết:

*

Câu 3. Tận hưởng ứng phong trào kế hoạch bé dại của Đội, 3 đưa ra đội 7A, 7B, 7C đang thu được tổng cộng 120 kilogam giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn nhận được của 3 đưa ra đội lần lượt tỉ lệ cùng với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn nhận được của mỗi đưa ra đội.

Câu 4. Mang lại

*
.

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Lựa chọn D.

Theo tư tưởng giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của x:

*

Câu 2. Lựa chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Chọn C

*

Câu 4. Chọn B

*

Câu 5. Chọn A

*

Câu 6. Chọn C

*

B. Phần từ luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a với b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C theo lần lượt là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 chi đội thứu tự tỉ lệ với 9; 7; 8 đề nghị ta bao gồm

*
.

Vì tổng cộng thu được 120 kg giấy vụn nên ta tất cả x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C theo lần lượt là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đánh giá 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Trường hợp

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Tác dụng x bằng:

*

Câu 3. Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

*

Câu 4. Phân số nào trình diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. Mang lại tỉ lệ thức

*
. Kết quả x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Mang đến

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Triển khai phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Tra cứu x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học viên ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ thành phần với các số 41; 29; 30. Hiểu được tổng số học viên khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thức

*
.

Đáp án và gợi ý làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn D.

*

Câu 2. Chọn A.

*

Câu 3. Lựa chọn B.

*

Câu 4. Lựa chọn D.

*

Câu 5. Chọn C.

*

Câu 6. Chọn C.

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 theo lần lượt là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học viên ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ thành phần với 41; 29; 30 cần ta gồm

*
.

Vì tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh nên ta gồm x + 7 = 140.

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số học viên khối 6, 7, 8 thứu tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề soát sổ 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Giải pháp viết làm sao sau đó là đúng:

*

Câu 3. Các số

*
được màn biểu diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm duy nhất

B. Bốn điểm

C. Bố điểm

D. Nhì điểm

Câu 4. Phương pháp viết như thế nào sau đây là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Tính quý hiếm của biểu thức( tính hợp lý nếu có thể):

*

Câu 2. Tìm kiếm x, biết:

*

Câu 3. Tía lớp 7A, 7B cùng 7C đi lao động trồng cây. Biết số cây cỏ lớp 7A, 7B, 7C lần lượt phần trăm với 7; 8; 9 với lớp 7A trồng thấp hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây cối được bao nhiêu?

Câu 4 mang đến tỉ lệ thức

*

Đáp án và trả lời làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
do vậy ta chỉ tất cả 2 điểm bên trên trục số.

Câu 4. Lựa chọn B.

*

B. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây cối của lớp 7A, 7B và 7C theo thứ tự là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 7; 8; 9 đề xuất ta có

*
.

Vì lớp 7A trông thấp hơn lớp 7C là 6 cây bắt buộc ta tất cả z - x = 6

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy số cây xanh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 21 cây, 24 cây với 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề soát sổ 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn lời giải đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Tác dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Có tác dụng tròn số 17,658 mang đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai được hiệu quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết quả của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Từ bỏ đẳng thức a.d = b.c ta hoàn toàn có thể suy ra được tỉ trọng thức:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tra cứu x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
với a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ cùng với 4;5;3 cùng chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy vi tính bỏ túi hãy so sánh 23000 cùng 32000

Đáp án và khuyên bảo làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm kiếm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) call độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 phải ta gồm

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm phải ta gồm x + y + z = 120.

Xem thêm: Email Forwarder Là Gì ? Cách Forward Mail (Chuyển Tiếp Mail) Trong Gmail

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Ta tìm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài cha cạnh của tam giác sẽ là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, khansar.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo lớp 7 cho con, được tặng ngay miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho bé và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!