I. GIAO CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận vừa nằm trong tập hợp(A), vừa thuộc tập hợp(B)được call là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Ký hiệu giao trong toán học

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftxin A;xin B ight\)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được màn trình diễn bởi phần gạch chéo trong biểu đồ gia dụng Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)n)là cầu của 12 ;

(B=)n)là cầu của 18;

(C=)(nin N)(.

Ta có thể liệt kê bộ phận của 3 tập hòa hợp trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các phần tử của(C)đều là thành phần của(A)và của(B). Bởi vì đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA nhì TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử thuộc tập hợp(A)hoặc thuộc tập hợp(B)được hotline là hòa hợp của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)(x

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo trên biểu thứ Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

cùng tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

khi đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: giả sử(A),(B)lần lượt là tập hợp các học sinh xuất sắc Toán và tốt Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học sinh trong lớp không trùng thương hiệu nhau)

Gọi(C)là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp bao hàm các học tập sinh giỏi Toán hoặc xuất sắc Văn.

Ta hoàn toàn có thể viết tập hợp(C)bằng cách liệt kê các thành phần như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là đúng theo của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử thuộc(A)nhưng không thuộc(B)được điện thoại tư vấn là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftx)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được màn trình diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu đồ vật Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các bộ phận của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta hoàn toàn có thể liệt kê các thành phần của các tập phù hợp trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: Cách Tìm Tâm Đối Xứng Của Đồ Thị Hàm Số Chính Xác Nhất, Điểm Uốn Và Tâm Đối Xứng Của Đồ Thị Hàm Số

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo trong biểu trang bị Ven dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

gìn giữ
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ anh thí điểm Đạo đức thoải mái và tự nhiên và thôn hội Khoa học lịch sử và Địa lý giờ việt khoa học tự nhiên hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp hoạt động trải nghiệm sáng chế
bộ sách
lịch trình cũ hỗ trợ học sinh học sách Cánh Diều hỗ trợ học sinh học tập sách Kết nối trí thức với cuộc sống hỗ trợ học sinh học tập sách Chân trời sáng chế
chủ đề phụ vương
Đang thiết lập dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang tải dữ liệu...
câu chữ