Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Lịch sử lớp 4

*

Giải bài xích tập lịch sử dân tộc và Địa Lí 4Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 4Phần 1: buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN mang đến năm 179 TCN)Phần 2: rộng một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN mang đến năm 938)Phần 3: Buổi đầu hòa bình (Từ năm 938 mang đến năm 1009)Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 cho năm 1226)Phần 5: Nước Đại Việt thời trần (Từ năm 1226 cho năm 1400)Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)Phần 7: Nước Đại Việt cố kỉ XVI-XVIIPhần 8: buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 mang lại năm 1858)

Với giải mã bài tập lịch sử hào hùng và Địa Lí lớp 4 hay, cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sgk lịch sử vẻ vang và Địa Lí lớp 4 giúp bạn trả lời các câu hỏi từ kia học giỏi môn lịch sử lớp 4 cùng Địa Lí lớp 4 hơn.


Phần 1: bắt đầu dựng nước cùng giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Phần 2: hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại chủ quyền (Từ năm 179 TCN mang lại năm 938)


Phần 3: Buổi đầu chủ quyền (Từ năm 938 mang lại năm 1009)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 mang đến năm 1226)


Phần 5: Nước Đại Việt thời trằn (Từ năm 1226 mang đến năm 1400)

Phần 6: Nước Đại Việt bắt đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)
Xem thêm: Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định 57-Qđ/Tw Ngày 3-5-2007 Của Bộ Chính Trị

Phần 1: thiên nhiên và vận động sản xuất của con người ở miền núi với trung du

Phần 2: vạn vật thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con fan ở miền đồng bằng