Liên kết vào phân tử HCl ở trong loại liên kết cộng hóa trị gồm cực bởi vì độ âm điện của H cùng Cl chênh lệch lớn, cặp electron dùng thông thường lệch về phía nguyên tử Cl.

Bạn đang xem: Liên kết hóa học trong phân tử hcl thuộc loại


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành ngôn từ sau : “Số oxi hoá của một yếu tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu đưa định rằng liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.


Hoàn thành ngôn từ sau : “Các ……….... Thường tan nhiều trong nước. Lúc nóng chảy với khi hoà chảy trong nước, chúng dẫn điện, còn làm việc trạng thái rắn thì không dẫn điện”.


Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy nhưng mà phân tử chỉ chứa link cộng hóa trị không rất là


Cho quý giá độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); mãng cầu (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp hóa học ion?


Nguyên tử của nhân tố X có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của yếu tố Y có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X cùng nguyên tử Y thuộc loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nhân tố X ở đội IIA, nhân tố Y ở đội VA. Bí quyết của hợp chất tạo thành tự 2 yếu tắc trên có dạng là


Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), toàn bô electron vào XY là 20. Biết trong các hợp chất, Y chỉ có một mức thoái hóa duy nhất. Phương pháp XY là


Nguyên tử X có trăng tròn proton với nguyên tử Y bao gồm 17 electron. Cách làm phân tử và thực chất liên kết của hợp chất hình thành thân X với Y hoàn toàn có thể là


Cho các nhận định sau:

(1) liên kết ion được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion sở hữu điện tích trái dấu.

(2) những hợp hóa học cộng hóa trị phân rất thường tan những trong nước.

(3) Hóa trị của những nguyên tố vào hợp chất cộng hóa trị được điện thoại tư vấn là điện hóa trị của thành phần đó.

(4) links trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại link cộng hóa trị không phân cực.

(5) khi hình thành link cộng hóa trị, những nguyên tử hoàn toàn có thể góp thông thường 1, 2 hoặc 3 electron để xuất hiện 1,2 hoặc 3 cặp electron cần sử dụng chung.

Xem thêm: Các Kiểu Khí Hậu Phổ Biến Ở Châu Á Là Các Kiểu Khí Hậu Nào, Khí Hậu Châu Á Phổ Biến Là Các Kiểu Khí Hậu Nào

Số nhận định đúng là


Nguyên tử nguyên tố nào tiếp sau đây có xu hướng nhường 2 electron lúc hình thành liên kết hóa học?


N có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p3. Để đạt được thông số kỹ thuật electron bền vững thì N có xu hướng nhường giỏi nhận bao nhiêu electron?


mang đến các cấu hình electron nguyên tử sau:

X: 1s22s22p6

Y: 1s2

Z: 1s22s22p3

T: 1s22s22p63s23p63d104s2

M: 1s22s22p5

N: 1s22s22p63s23p1

Trong các thông số kỹ thuật trên, số thông số kỹ thuật của nguyên tử là thông số kỹ thuật electron bền vững?


Nguyên tử như thế nào khi dìm thêm electron cùng với lượng tối thiểu thì ion chế tác thành có cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Ar (Z=18)?


các electron hóa trị là


liên kết hydrogen được xuất hiện


Sơ trang bị nào biểu diễn link hydrogen thân phân tử hydrogen fluoride (HF) với nhau?


hóa học nào sau đây có thể tạo link hydrogen với chủ yếu nó?


phân phát biểu nào không đúng?


Một phân tử nước có thể tạo ra bao nhiêu link hydrogen với những phân tử nước khác xung quanh?


liên kết hydrogen và địa chỉ van der Waals số đông làm chuyển đổi nhiệt độ sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của những chất như thế nào?


tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng khi nói tới tương tác Van der Waals?


Tại sao ở điều kiện thường H2S (M=34) là chất khí trong những lúc H2O (M=18) là hóa học lỏng?


cho kí hiệu tổng quát của một link hydrogen:

*

Trong đó: X, Y là các nguyên tử N, O, F

Liên kết hydrogen càng gắn kết khi


Một lưỡng cực tạm thời được tạo thành khi tất cả


tuyên bố nào tiếp sau đây đúng khi so sánh hai chất C2H5OH và CH3-O-CH3?


Cho ba chất C2H5OH, HCOOH, CH3COOH và các giá trị ánh nắng mặt trời sôi là 118,20C; 78,30C; 100,50C. Hãy sắp xếp nhiệt độ sôi cân xứng vào đúng từng chất?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.