Trừ trường hợp những khí hiếm, làm việc điều kiện bình thường các nguyên tử của những nguyên tố không tồn tại sinh sống trạng thái từ bỏ do, riêng rẽ rẽ mà liên kết với những nguyên tử khác nhau tạo thành phân tử tuyệt tinh thể.

Bạn đang xem: Liên kết ion được tạo thành giữa

=> links hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử xuất xắc tinh thể bền vững hơn.

2. Quy tắc bát tử (8 electron)

Theo quy tắc chén tử thì những nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng link với những nguyên tử khác để đạt thông số kỹ thuật vững bền của các khí hãn hữu với 8 electron (hoặc 2 electron cùng với heli) ở phần bên ngoài cùng.

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION, ANION, CATION

1. Sự sản xuất thành ion.

- Trong bội phản ứng hóa học, lúc nguyên tử, phân tử thêm hoặc mất giảm electron nó sẽ khởi tạo thành các thành phần mang điện được call là ion. Những ion trái vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện chế tạo ra thành hợp hóa học chứa liên kết ion.

- Điều khiếu nại hình thành link ion:

+ link được hiện ra giữa những nguyên tố có tính chất khác hẳn nhau (kim loại điển hình nổi bật và phi kim điển hình).

+ Quy cầu hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử link ≥ 1,7 là links ion (trừ một số trường hợp).

- vết hiệu cho thấy phân tử có liên kết ion:

+ Phân tử hợp chất được có mặt từ kim loại nổi bật (kim các loại nhóm IA, IIA) với phi kim điển hình nổi bật (phi kim team VIIA và Oxi).

Ví dụ: Các phân tử NaCl, MgCl2, BaF2,…đều chứa link ion, là links được ra đời giữa những cation sắt kẽm kim loại và anion phi kim.

+ Phân tử hợp hóa học muối chứa cation hoặc anion đa nguyên tử.

Ví dụ: Các phân tử NH4Cl, MgSO4, AgNO3,… phần đông chứa liên kết ion, là links được ra đời giữa cation sắt kẽm kim loại hoặc amoni cùng anion cội axit.


- Đặc điểm của hợp chất ion: Các hòa hợp chấy ion có nhiệt độ nóng chảy và ánh nắng mặt trời sôi cao, dẫn điện khi tan tròn nước hoặc rét chảy.

- Ion được tạo thành cation với anion:

Cation : Ion dương

Anion : Ion âm

2. Sự sản xuất thành cation

- Ion với điện tích dương call là ion dương tốt cation.

- Nếu các nguyên tử nhường sút electron khi gia nhập phản ứng chất hóa học nó sẽ thay đổi các phần tử mang điện tích dương hay còn được gọi là cation.

Ví dụ: Sự xuất hiện Cation của nguyên tử Li(Z=3)

Cấu hình e: 1s22s1

1s22s1 → 1s2 + 1e

(Li) (Li+)

Hay: Li → Li+ + 1e

Li+ gọi là cation liti

3. Sự tạo thành thành anion

- Ion có điện tích âm gọi là ion âm tuyệt anion.

- Nếu các nguyên tử thừa nhận thêm electron khi tham gia phản ứng hóa học nó sẽ biến các bộ phận mang năng lượng điện âm hay còn gọi là anion.

Ví dụ: Sự hình thành anion của nguyên tử F(Z=9)

Cấu hình e: 1s22s22p5

1s22s22p5 + 1e → 1s22s22p6

(F) (F-)

Hay: F + 1e → F-

F-gọi là anion florua

4. Ion đối kháng nguyên tử với ion âm đa nguyên tử

- Ion 1-1 nguyên tử là ion khiến cho từ 1 nguyên tử .

Thí dụ: cation Li+, Na+, Mg2+và anion F-, Cl-…….

- Ion nhiều nguyên tử là mọi nhóm nguyên tử với điện tích dương xuất xắc âm .

Thí dụ: cation amoni NH4+, anion hidroxit OH-, anion sunfat SO42-, …….

Xem thêm: Sphere Calculator - Useful Formulas And Numbers For The Class

III. Sự tạo thành thành links ion

- liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu.