Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Lớp ngoài cùng có 7e thuộc cấu hình electron nào


Câu 1:Nguyên tử X bao gồm 7e ở đầu cuối điền làm việc phân lớp 3 chiều

a. Viết thông số kỹ thuật electron của X

b. Cho thấy x thuộc nguyên tố nào ?Vì sao?

Câu 2 : nguyên tử X bao gồm 5 electron sống phân lớp s , nguyên tử Y tất cả phân phần bên ngoài cùng là 3p3

a.Viết cấu hình electron của Xvà Y

b. X, Y bao gồm bao nhiêu lớp electron , hotline tên các lớp, sinh sống mỗi lớp có bao nhiêu electron ?

c.Trong X với Y phân lớp nào tất cả mức tích điện cao nhất?


*

Câu 1 :

a) cấu hình :

1s22s22p63s23p64s23d7

b) X là : nguyên tố co

Vì : số electron của nguyên tử là : 27e
Cho X là nguyên tố gồm 3 lớp electron trong những số ấy có 2e ở phần ngoài cùng với Y là nguyên tố tất cả 3 lớp e trong đó có 7e ở lớp bên ngoài cùng. Số hạt với điện trong nguyên tử X và Y theo thứ tự là bao nhiêu?


Tìm số hiệu của các nguyên tử :

a. Có 3 lớp electron với lớp sau cuối có 3 electron đơn lẻ (ở tinh thần cơ bản).

b. Bao gồm 2 lớp electron cùng với lớp cuối cùng có 2 electron độc thân (ở trạng thái cơ bản).

c. Có thông số kỹ thuật electron với nấc năng lượng cao nhất (3d^5)

d. Có cấu hình electron với nút năng lượng cao nhất (3d^10)


cho em hỏi thêm bài xích này đi phần đa người 

viết cấu hình electron nguyên tử , xác định số hiệu nguyên tử , cùng tên nguyên tố trong số trường vừa lòng sau : 

a) nguyên tử X gồm 3 lớp e , phần ngoài cùng gồm 5e 

b) nguyên tử Y có 4 lớp e , lớp bên ngoài cùng gồm 1e 

c) nguyên tử Z có 4 lớp , lớp máy 3 có 14e 


Viết thông số kỹ thuật electron vừa đủ cho các nguyên tố tất cả lớp electron bên cạnh cùng như sau và xác định tên những nguyên tố đó:

a. 2s1 b. 2s2 2p3 c. 2s2 2p6

d. 3s2 3p3 e. 3s2 3p5 f. 3s2 3p6


vỏ của một nguyên tử có trăng tròn electron khỏi nguyên tử đó gồm bao nhiêu lớp electron trên từng lớp cs chứ bao nhiêu lớp e


Câu 2. Hai yếu tắc A và B ở nhì phân nhóm chính tiếp tục trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hốa học. Tống số hiệu nguyên tử của A với B là 31. Xác minh số hiệu nguyên tử, viết thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử của A và B. Viết cấu hình electron của các ion tạo thành
Xem thêm: Liên Kết Đôi Trong Phân Tử Anken Gồm, Bài 29: Anken

Câu 1: Nguyên tử Fe bao gồm bao nhiêu electron nghỉ ngơi phân mức tích điện cao nhất?

Câu 2: Nguyên tử X tất cả tổng số e ở những phân lớp s là 6 và tổng số e phần bên ngoài cùng là 6. Tên X?

Câu 3: Một nguyên tử R gồm 5e sinh sống phân lớp d, có phân phần bên ngoài cùng là 4s. Vết cấu hình electron và xác minh tên của R?

Câu 4: Phân lớp e ngoài cùng của 2 nguyên tử A và B theo lần lượt là 3p và 4s. Tổng số e của 2 phân lớp là 5, hiệu số e của 2 phân lớp là 3. Tra cứu tên A,B?

Câu 5: Nguyên tử X bao gồm 3 lớp electron, lớp lắp thêm 3 gồm 4 electron. Viết cấu hình electron. Tên X?


Bài 1: Viết cấu hình đầy đầy đủ và cho biết sô hiệu nguyên tử của các nguyên tố tất cả lớp electron ngoại trừ cùng sau: a. Nguyên tử R tất cả 5 e nghỉ ngơi lớp đồ vật 3 (lớp M) b.nguyên tử X có mức năng lượng tối đa là 5p, tất cả chứa 5e. C. Nguyên tử Y có lớp bên ngoài cùng là lớp thứ bốn và bao gồm chứa 3e d. Tất cả tổng sô e trong phân lớp phường là 7. E. Là nhân tố p, tất cả 4 lớp, 3 lớp ngoài cùng. F. Là thành phần d, gồm 4 lớp, 1 e lớp bên ngoài cùng. G. Là yếu tắc s, bao gồm 4 lớp, 1 e lớp bên ngoài cùng. H. Phân lớp electron sau cùng của hai nguyên tử A, B theo thứ tự là 3p, 4s. Tổng sô electron của hai phân lớp này là 5, hiệu số electron của hai phân lớp này là 3

Bài 2: Nguyên tử của 2 yếu tắc X với Y lần lượt có phân lớp bên ngoài cùng là 4px cùng 4sy . Biết số proton ngay số nơtron trong nhì nhân nguyên tử X cùng Y. X và Y chưa phải là khí hiếm. A. Cho biết thêm X, Y là kim loại hay phi kim. B. Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của từng nguyên tố X, Y (biết rằng tổng cộng e trong nhị phân lớp bên ngoài cùng của nguyên tử nhị nguyên tố bằng 7)

Bài 3: Nguyên tử của nhân tố X tất cả số electron ở tại mức năng lượng cao nhất là 4p5 . Tỉ số thân số hạt không có điện cùng số hạt mang điện là 0,6429. A. Search số năng lượng điện hạt nhân cùng số khối của X. B. Nguyên tử của nhân tố R gồm số nơtron bằng 53,143% số proton của X. Khi cho R công dụng với X được hợp hóa học RX2 có khối lượng gấp 5 lần trọng lượng R sẽ tham gia phản ứng. Viết thông số kỹ thuật e của R với viết phương trình phản ứng. Bài xích 6: Hợp chất Y có công thức MX2 trong số ấy M chiếm phần 46,67% về khối lượng. Trong nhị nhân M tất cả số nơtron nhiều hơn nữa số proton là 4 hạt. Trong nhì nhân X sô nơtron bằng số proton. Toàn bô proton của MX2 là 58. A. Tìm kiếm Ax cùng Ay. Khẳng định công thức của MX2. B. Viết cấu hình electron của X, M