Lưu huỳnh S cháy trong bầu không khí sinh ra hóa học khí mùi hắc, tạo ho, sẽ là khí sulfur đioxit tất cả công thức hóa học là SO2. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 gam. Tính khối lượng khí diêm sinh đioxit sinh ra.

Bạn đang xem: Lưu huỳnh cháy trong không khí


+) Tính số mol của S tham gia phản ứng

+) Viết PTHH và tính theo tỉ trọng mol

S + O2 $xrightarrowt^o$ SO2 

Tỉ lệ theo PT: 1mol 1mol

0,05mol ?mol

Theo phương trình hóa học, ta có: $n_SO_2 = n_S$ => khối lượng


Số mol của S thâm nhập phản ứng: $n_S = frac1632 = 0,05 ext mol$

Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:

S + O2 $xrightarrowt^o$ SO2 

Tỉ lệ theo PT: 1mol 1mol

0,05mol ?mol

Theo phương trình hóa học, ta có: $n_SO_2 = n_S$ $ = 0,05 ext mol$

=> trọng lượng khí lưu huỳnh đioxit hiện ra là

$m_SO_2 = n.M = 0,05.64 = 3,2,gam$


*
*
*
*
*
*
*
*

Để đốt cháy hoàn toàn a gam Al đề nghị dùng không còn 19,2 gam oxi. Bội phản ứng chấm dứt thu được sản phẩm là Al2O3. Quý hiếm của a là


Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra hóa học khí hương thơm hắc, tạo ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit tất cả công thức hóa học là SO2. Biết cân nặng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 gam. Tính cân nặng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra.


Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng làm đốt cháy không còn 3,1 gam P, biết phản ứng sinh ra hóa học rắn P2O5.


Đốt cháy trọn vẹn 1,12 lít khí CH4 (đktc) đề nghị dùng V lít khí O2 (đktc), sau bội nghịch ứng thu được sản phẩm là khí cacbonic (CO2) với nước (H2O). Cực hiếm của V là


Hãy kiếm tìm thể tích khí oxi đủ nhằm đốt cháy không còn 11,2 lít khí A. Biết rằng:

– Khí A tất cả tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552

– thành phần theo cân nặng của khí A là: 75% C với 25% H

Các thể tích khí đo sống đktc


Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hoá trị I) tính năng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (ở đktc) theo sơ vật phản ứng: R + Cl2$xrightarrowt^o$RCl


Trong chống thí nghiệm tín đồ ta rất có thể điều chế oxi bằng cách nhiệt phân kali clorat theo sơ đồ phản ứng: KClO3$xrightarrowt^o$KCl + O2


Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng hiđro được 36,48 gam đồng sau bội phản ứng. Năng suất của bội nghịch ứng trên là:


Cho dung dịch đựng 0,2 mol NaOH phản bội ứng cùng với dung dịch đựng 0,3 mol HCl thu được hỗn hợp A. Tính tổng cân nặng chất rã trong hỗn hợp A. Biết PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O.


Hòa chảy 23,2 gam các thành phần hỗn hợp Zn cùng Al2O3 vào V lít dung dịch HCl 2M thu được dung dịch muối với 4,48 lít khí H2 (đktc). Quý giá V là


): phối hợp 28,8 gam các thành phần hỗn hợp Mg và CuO trong m gam hỗn hợp H2SO4 20% thu được dung dịch muối với 4,48 lít khí H2 (đktc). Cực hiếm m là


Hòa rã 31,2 gam các thành phần hỗn hợp Ca(NO3)2 với Mg(NO3)2 trong hỗn hợp Na2CO3 thu được 18,4 gam kết tủa và dung dịch muối. Tỷ lệ khối muối bột Mg(NO3)2 là


Hòa tan 44,8 gam hỗn hợp NH4NO3, (NH4)2CO3 trong hỗn hợp Ba(OH)2 nhận được 59,1 gam kết tủa cùng V lít khí NH3 (đktc). Quý hiếm V là:


Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí CO, CO2 qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thấy lộ diện 20 gam kết tủa. Xác suất thể tích khí co là


Dẫn V lít khí CO2 (đktc) qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư. Sau thời điểm phản ứng hoàn thành thấy trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 sút 14 gam. Quý hiếm V là


Nhúng thanh fe trong 150 ml dung dịch AgNO3 xM sau khoản thời gian phản ứng xong thấy cân nặng thanh sắt kẽm kim loại tăng 24 gam. Biết bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


Hòa tung m gam Mg trong bình đựng dung dịch H2SO4, sau khoản thời gian phản ứng hết thấy trọng lượng bình tăng 4,4 gam. Quý hiếm m là


Đốt cháy không còn 5,6 lít hỗn hợp CH4 với C2H4 (đktc) phải dùng 13,44 lít khí O2 (đktc) thu được tất cả hổn hợp khí cùng hơi. Phần trăm thể tích CH4 là


Hòa tan hết 21,6 gam hỗn hợp Mg cùng Fe trong dung dịch HCl thu được hỗn hợp muối cùng 11,2 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg là


Hòa tan không còn 17,05 gam các thành phần hỗn hợp Al với Zn phải vừa đầy đủ 124,1 gam hỗn hợp HCl 25% thu được dung dịch muối cùng khí ko màu. Phần trăm cân nặng Zn trong tất cả hổn hợp đầu là


Hòa rã 18,4 gam Fe, Cu trong hỗn hợp HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc) thu được dung dịch muối với 1 hóa học rắn không tan. Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp đầu là


Cho 100 ml dung dịch cất NaCl 2M, NaBr 1M vào V lít dung dịch AgNO3 2M nhận được kết tủa bạc bẽo clorua và dung dịch muối bột natri nitrat. Quý giá V là


Để trung hòa hết hỗn hợp gồm 8 gam NaOH với 25,65 gam Ba(OH)2 buộc phải dùng V lít dung dịch HCl 2M thu được dung dịch muối. Quý hiếm V là


Hòa tan hết hỗn hợp gồm 15,9 gam Na2CO3 với 34,5 gam K2CO3 cần dùng V hỗn hợp HCl 2M thu được hỗn hợp muối với khí cacbonic. Quý hiếm V là


Đốt cháy hỗn hợp chứa 4,48 lít CH4 với 2,24 lít C2H4 thì cần V lít O2 (đktc) thu được sản phẩm CO2 và nước. Quý hiếm của V là


Cần sử dụng V lít H2 (đktc) để khử trọn vẹn hỗn hợp có 10,8 gam FeO với 24 gam Fe2O3 thu được kim loại và H2O. Quý hiếm V là


Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam fe (Fe) trong axit clohiđric (HCl) thu được muối hạt sắt clorua (FeCl2) với khí hiđro (H2).

a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thể tích khí hiđro (H2) nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn.

c. Tính cân nặng axit clohiđric (HCl) đã tham gia phản ứng.


Magie tác dụng với axit clohiđric:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Nếu bao gồm 12g Mg tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được sinh sống đktc.

b) trọng lượng axit clohiđric đề xuất dùng.


Đốt cháy hoàn toàn 27 gam Al vào oxi thu được Al2O3. Tính cân nặng Al2O3 thu được cùng thể tích oxi (đktc) sẽ dùng.

Xem thêm: Đăng Ký Học Toán Với Online, So Sánh 5 Chương Trình Học Toán Tiếng Việt Online


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.