- Chọn bài xích -Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40 : AncolBài 41 : PhenolBài 42 : rèn luyện : Dẫn xuất halogen, ancol, phenolBài 43 : Bài thực hành 5: đặc điểm của etanol, glixerol với phenol

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập hóa học 11 – bài xích 42 : rèn luyện : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol giúp HS giải bài tập, cung cấp cho những em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo, gọi tên những dẫn xuất halogen bao gồm công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Bạn đang xem: Luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenol

Lời giải:

*
*
*

Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11):
Viết phương trình hóa học của bội phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH nấu nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Lời giải:

CH3-CH2-Br + NaOH –to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH –C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Bài 3 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng (nếu xảy ra) thân ancol etylic, phenol cùng với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, hỗn hợp HNO3.

Lời giải:

– Ancol và phenol đều tính năng với mãng cầu

2CH3-CH2-OH + na → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) ko phản ứng với ba chất còn lại, chỉ bao gồm phenol phản bội ứng:


*

Bài 4 (trang 195 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh những câu sau:

a) Hợp hóa học C6H5– CH2-OH không thuộc nhiều loại hợp hóa học phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic hoàn toàn có thể hòa tan giỏi phenol, nước.

c) Ancol cùng phenol đều phải có thể chức năng với natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol gồm tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước ko làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tung trong hỗn hợp NaOH là do đã phản nghịch ứng cùng với NaOH chế tạo thành muối bột tan.

g) Phenol rã trong dung dịch NaOH chỉ là sự việc hòa tan bình thường .

h) dung dịch phenol vào nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S

h) S

Bài 5 (trang 195 SGK Hóa 11): hoàn thành các dãy gửi hóa sau bằng những phương trình hóa học:

*

Lời giải:

*

*

Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11):
mang lại hỗn hợp tất cả etanol cùng phenol tính năng với natri (dư) chiếm được 3,36 lít khí hidro nghỉ ngơi đktc. Trường hợp cho tất cả hổn hợp trên chức năng với hỗn hợp nước brom trọn vẹn thu được 19,86 gam kết tủa white của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 10 Thí Điểm Trọn Bộ Đẹp Mắt, Giáo Án Tiếng Anh 10 Full Cả Năm Trọn Bộ Đẹp Mắt


b. Tính nhân tố phần trăm cân nặng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp đã dùng.

Lời giải:

a. Call số mol của etanol với phenol theo lần lượt là x cùng y (mol)

*
*

b. Theo đề bài ta bao gồm hệ phương trình


*

Bài 7 (trang 195 SGK Hóa 11):
trong số chất sau, hóa học nào có nhiệt độ sôi tối đa ?

A. Phenol ; B. Etanol