- Chọn bài -Bài 29: Oxi - OzonBài 30: lưu giữ huỳnhBài 31: Bài thực hành thực tế số 4. đặc thù của oxi, lưu huỳnhBài 32: Hiđro sunfua - diêm sinh đioxit - lưu huỳnh trioxitBài 33: Axit sunfuric - muối hạt sunfatBài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp hóa học của lưu huỳnh

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 10 – bài xích 34: Luyện tập: Oxi với lưu huỳnh giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 146 SGK Hóa 10): cho thấy phương trình hóa học:

H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

Câu nào mô tả không đúng đặc điểm các chất?

A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là hóa học khử

B. HI bị oxi trở thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

Bạn đang xem: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

C. H2SO4 lão hóa hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.

D. I2 lão hóa H2S thành H2SO4 với nó bị khử thành HI.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 146 SGK Hóa 10): cho những phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu vấn đáp đúng:

– SO2 là hóa học oxi hóa trong những phản ứng chất hóa học sau:

A. A, d, e.

B. B, c.

C. D.

– SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau:

A. B, d, c, e.


B. A, c, e.

C. A, d, e.

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng: C cùng B

– SO2 là hóa học oxi hóa trong bội phản ứng: (d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O ( S+4 → S0)

– SO2 là chất khử trong những phản ứng:

(a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 (S+4 → S+6)

(c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (S+4 → S+6)

(e) 2SO2 + O2 → 2SO3 (S+4 → S+6)

Bài 3 (trang 146 SGK Hóa 10): lúc khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng lão hóa – khử, fan ta bao gồm nhận xét:

– Hidro sunfua chỉ biểu thị tính khử.

– Axit sunfuric chỉ diễn tả tính oxi hóa.

a) Hãy lý giải điều dìm xét trên.

b) Đối với từng chất, hãy nêu ra một phản ứng hóa học nhằm minh họa.

Lời giải:

a) Khí H2S với axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng oxi hóa – khử thì khí H2S chỉ bộc lộ tính khử và H2SO4 đặc chỉ biểu hiện tính oxi hóa. Do trong H2S số lão hóa của S chỉ hoàn toàn có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa S chỉ có thể giảm.

Vì trong H2S số lão hóa của S là -2 (là số lão hóa thấp độc nhất của S) yêu cầu chỉ có thể tăng (chỉ thể hiện tính khử), trong H2SO4 số lão hóa của S là +6 (là số oxi hóa tối đa của S) cần chỉ có thể giảm (chỉ bộc lộ tính oxi hóa).

b) Phương trình phản bội ứng hóa học:

*

Bài 4 (trang 146 SGK Hóa 10): gồm có chất sau: Sắt, giữ huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình diễn hai cách thức điều chế hidro sunfua từ đông đảo chất đang cho.

b) Viết những phương trình phản bội ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu lại huỳnh trong số phản ứng

Lời giải:

a) Hai cách thức điều chế H2S từ các chất trên

Fe + S → FeS(1)

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

H2 + S → H2S (4)

b) mục đích của S trong phản ứng (1), (4) : S là hóa học oxi hóa.

Bài 5 (trang 147 SGK Hóa 10): bao gồm 3 bình, từng bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất khí đựng trong mỗi bình với đk không sử dụng thêm thuốc thử.

Lời giải:

Dùng que đóm còn than hồng để nhận thấy O2. Còn sót lại hai bình là H2S với SO2 sở hữu đốt, khí làm sao cháy được là H2S khí không cháy là SO2

2H2S + 3O2 → 3H2O + 2SO2

Bài 6 (trang 147 SGK Hóa 10): gồm 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Rất có thể nhận biết hỗn hợp đựng trong những bình bằng phương pháp hóa học với một dung dịch thử làm sao sau đây:

a) Qùy tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận thấy sau khi lựa chọn thuốc thử.

Lời giải:

Chọn thuốc test Ba(OH)2

Lấy mỗi hỗn hợp axit một ít cho vô ống nghiệm.

– đến từng giọt hỗn hợp Ba(OH)2 và các ống nghiệm chứa các axit đó:


Có kết tủa trắng là ống đựng H2SO3 và H2SO4, sẽ là kết tủa BaSO3 với BaSO4

⇒ nhận biết được ống chứa HCl (không có hiện tượng lạ gì)

– lấy dung dịch HCl vừa nhận thấy được cho vào những kết tủa:

Kết tủa chảy được và tất cả khí cất cánh ra BaSO3, suy ngược lên ta thấy hỗn hợp trong ống nghiệm thuở đầu là H2SO3

Kết tủa không tan trong axit là BaSO4, suy ngược lên ta thấy hỗn hợp trong ống nghiệm ban đầu là H2SO4.

Ba(OH)2 + H2SO3 → BaSO3 ↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O

Bài 7 (trang 147 SGK Hóa 10): rất có thể tồn tại đồng thời hồ hết chất sau vào một bình cất được không?

a) Khí hiđro sunfua H2S cùng khí lưu hoàng đioxit SO2

b) Khí oxi O2 với khí clo Cl2

c) Khí hiđro iotua HI và khí clo Cl2

Giải thích và viết phương trình phản ứng.

Lời giải:

a) Khí hiđro sunfua H2S với khí SO2 không thuộc tồn tại trong một bình chứa do H2S chất khử mạnh, SO2 là hóa học oxi hóa.

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

b) Khí oxi với khí clo có thể tồn trên trong một bình vày O2 không chức năng trực tiếp cùng với Cl2

c) Khí HI và Cl2 ko tồn tại trong một bình vì chưng Cl2 là chất oxi hóa bạo phổi và HI là hóa học khử khỏe khoắn

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Bài 8 (trang 147 SGK Hóa 10): Nung lạnh 3,72g các thành phần hỗn hợp bột các kim các loại Zn với Fe trong bột S dư. Chất rắn nhận được sau phản bội ứng được hòa tan hoàn toàn bằng hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận biết có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Violet, Bài Tập Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Violet

a) Viết các phương trình bội phản ứng xảy ra.