*
bí quyết vật lý 10 chương 4" width="606">

I. Động lượng - Định chính sách bảo toàn rượu cồn lượng

1. Động lượng: 

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 2)" width="600">

2. Xung lượng của lực:

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 3)" width="116">

Đơn vị của xung lượng của lực là N.s

3. Định giải pháp bảo toàn đụng lượng

* Hệ cô lập: là hệ trang bị mà không tồn tại ngoại lực chức năng lên hệ.

Bạn đang xem: Lý thuyết chương 4 lý 10

* Hệ đồ được xem là hệ xa lánh khi:

+ Σ ngoại lực = 0.

+ Σ nội lực >> ngoại lực.

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 4)" width="390">

Chú ý: Định khí cụ bảo toàn hễ lượng chỉ nghiệm đúng trong những hệ cô lập.

4. áp dụng định pháp luật bảo toàn rượu cồn lượng đối với vận động bằng bội nghịch lực

+ chuyển động bằng làm phản lực

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 5)" width="600">

Chú ý: thương hiệu lửa cất cánh lên vùng trước ngược với phía khí phụt ra, không phụ thuộc vào môi trường bên phía ngoài là ko khí hay chân không. Đó là hiệ tượng của vận động bằng phản nghịch lực.

+ Va đụng mềm

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 6)" width="527">

Theo định chính sách bảo toàn rượu cồn lượng: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 7)" width="133">

II. Công - Công suất 


1. Công: 

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 8)" width="599">

A = Fscos α

F: Độ to lực công dụng (N)

S: Đoạn con đường vật dịch chuyển (m)

A: Công (J).

α : góc hòa hợp bởi vị trí hướng của lực cùng với hướng chuyển dời của vật

Biện luận

- lúc 0 ≤ α o thì cosα > 0 ⇒ A > 0

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 9)" width="236">

- khi α = 90o thì A = 0

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 10)" width="579">

- lúc 90o o thì cosα

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 11)" width="397">

Đơn vị công: 1 kJ = 1000J ; 1 Wh = 3600J; 1 kWh = 3600 kJ.


2. Công suất: Công suất là đại lượng đo bởi công ra đời trong một đơn vị chức năng thời gian.

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 12)" width="86">

A: công (J); t: thời gian thực hiện nay công (s)

P : công suất (W)

Đơn vị: 1 kW = 1000 W; 1HP = 736 W.

III. Định cách thức bảo toàn cơ năng

1. Động năng: Động năng là dạng năng lượng mà vật giành được do nó đang chuyển động.

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 13)" width="151">

m: khối lượng vật (kg)

v: gia tốc ( m/s)

2. Định lý hễ năng: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 14)" width="347">

Khi Σ > 0 rượu cồn năng tăng.

Khi Σ 2).

z: Độ cao của thiết bị so cùng với gốc cầm năng (m)

Tính chất

- Là đại lượng vô hướng.

- có giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí chọn làm gốc vậy năng.

* Công của trọng lực: AP = Wt1 – Wt2

* khi vật sút độ cao, núm năng của vật sút thì trọng tải sinh công dương. Trái lại khi vật tăng mức độ cao, ráng năng của đồ dùng tăng thì trọng lực sinh công âm.

4. Cầm cố năng đàn hồi: Thế năng bọn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu chức năng của lực đàn hồi.

Xem thêm: Fresher Là Gì - Tổng Quan Kiến Thức Về Fresher Cho Người Mới

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 15)" width="391">

5. Định qui định bảo toàn cơ năng: W1 = W2

Hay Wt1 + Wđ1 = Wt2 + Wđ2

Trường hòa hợp vật vận động chỉ dưới tính năng của trọng lực:

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 16)" width="299">

Trường hợp đồ vật chịu chức năng của lực bầy hồi và không đổi khác độ cao:

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 17)" width="360">

Chú ý: * Định lý lẽ bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng vào lúc vật chịu công dụng của trọng lực, lực bọn hồi (gọi là lực thế).

* Nếu đồ còn chịu chức năng của lực ma sát, lực cản , khả năng kéo …(gọi là lực không thế) thì :