Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên khái niệm vềmô hình mạchđiện, cácyếu tố hình học cơ bản củamạch điện, những phương pháp cơ bản(dòng nhánh, dòng vòng, gắng nút)để so sánh mạch điện tuyến tính ở cơ chế xác lập.

Bạn đang xem: Lý thuyết mạch 1 đại học bách khoa hà nội


sv được trang bị các kiến thức về quan hệ tuyến đường tính và những hàm truyền đạt vào mạch, về phép thay đổi tương đương sơ đồ mạch điện, về thành phần phức hợp với phân tích mạch chứa các bộ phận phức hợp.Bên cạnh đó sinh viên cũng được giới thiệu về mạch điện bố pha với các phương pháp phân tích mạch điện tía pha.Cung cung cấp cho sinh viên có mang vềmô hình mạchđiện, cácyếu tố hình học tập cơ bản củamạch điện, các cách thức cơ bản(dòng nhánh, cái vòng, ráng nút)để so sánh mạch điện tuyến tính ở cơ chế xác lập.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
66 bài bác giảng
473 phút
giới thiệu 3 bài giảng
25 phút
bài 1: trình làng
Vào học 7 phút
bài bác 2: thông số mạch
Vào học tập 5 phút
bài xích 3: bộ phận mạch
Vào học tập 13 phút
Mạch một chiều 9 bài xích giảng
138 phút
bài bác 1: các định pháp luật cơ bản
18 phút
bài bác 2: cách thức dòng nhánh
21 phút
bài bác 3: cách thức thế nút
27 phút
bài xích 4: phương pháp dòng vòng
15 phút
bài bác 5: chuyển đổi tương đương
18 phút
bài 6: nguyên lý xếp ông chồng
8 phút
bài 7: Định lý Thevenin
17 phút
bài 8: Định lý Norton
10 phút
bài 9: Định lý truyền công suất cực to
4 phút
Mạch chuyển phiên chiều 22 bài giảng
147 phút
bài bác 1: Sóng sin và phản ứng của các thành phần cơ bản
13 phút
bài 2: Số phức, trình diễn sóng sin thông qua số phức
13 phút
bài bác 3: Phức hóa các thành phần cơ bản
7 phút
bài bác 4: các định chế độ Ohm với Kirchhoff
8 phút
bài 5: phương thức dòng nhánh
3 phút
bài xích 6: phương thức thế nút
3 phút
bài xích 7: cách thức dòng vòng
3 phút
bài 8: thay đổi tương đương
5 phút
bài xích 9: nguyên tắc xếp ông xã
12 phút
bài bác 10: Mạng một cửa ngõ
11 phút
bài xích 11: năng suất tức thời với công suất tác dụng
5 phút
bài bác 12: Truyền công suất cực lớn
5 phút
bài bác 13: Trị hiệu dụng
6 phút
bài xích 14: hiệu suất biểu con kiến
2 phút
bài bác 15: năng suất phức
6 phút
bài 16 (p1): Hệ số năng suất
3 phút
bài 16 (p2): Bảo toàn năng suất
3 phút
bài xích 17: cải thiện hệ số năng suất
6 phút
bài 18: Trị hiệu dụng và hiệu suất của biểu đạt đa tần số
3 phút
bài xích 19: hiện tượng kỳ lạ hỗ cảm
4 phút
bài xích 20: Quy tắc lốt chấm
4 phút
bài bác 21: so với mạch điện có hỗ cảm
22 phút
Mạng hai cửa 10 bài giảng
67 phút
bài 1: ra mắt
2 phút
bài 2: các bộ thông số kỹ thuật
15 phút
bài bác 3: quan hệ nam nữ giữa các bộ thông số
3 phút
bài xích 4: đối chiếu mạch có mạng hai cửa
11 phút
bài bác 5: Kết nối các mạng hai cửa
9 phút
bài 6; Mạng T và Π
8 phút
bài bác 7: Mạng hai cửa tương đương của mạch điện gồm hỗ cảm
4 phút
bài xích 8: tương trợ
4 phút
bài xích 9: Tổng trở vào cùng hòa hợp sở hữu
8 phút
bài xích 10: Hàm truyền đạt
3 phút
Mạch ba pha 4 bài giảng
36 phút
bài bác 1: trình làng
6 phút
bài bác 2: Mạch cha pha đối xứng
12 phút
bài xích 3: Mạch ba pha ko đối xứng
10 phút
bài xích 4: công suất trong mạch tía pha
8 phút
khuếch tán thuật toán 18 bài xích giảng
60 phút
bài xích 1: Nguồn dựa vào
2 phút
bài xích 2: loại nhánh
4 phút
bài xích 3: cụ nút
4 phút
bài bác 4: chiếc vòng
4 phút
bài xích 5: Xếp chồng
3 phút
bài bác 6: Mạng một cửa
9 phút
bài xích 7: khuếch đại thuật toán
5 phút
bài bác 8: Mạch khuếch đại đảo
2 phút
bài 9: Mạch khuếch đại không hòn đảo
3 phút
bài 10: Mạch cùng
2 phút
bài bác 11: Mạch trừ
2 phút
bài bác 12: Nối tầng
2 phút
bài bác 13: một số trong những mạch khác
3 phút
bài 14: phương thức dòng nhánh
3 phút
bài 15: phương thức thế nút
3 phút
bài xích 16: cách thức dòng vòng
2 phút
bài 17: Mạch xoay chiều
2 phút
bài bác 18: Mạng hai cửa ngõ
5 phút

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
tiến sĩ Nguyễn Công Phương
*

Quá trình công tác:

- 9/1999 đến nay: Cán bộ viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình học tập tập:

- THPT: PTTH Thăng Long, hà thành (1991 – 1994)

- Đại học: Đại học Bách khoa thủ đô (1994 – 1999)

- nghiên cứu và phân tích sinh: Đại học Bách khoa tp. Hà nội (2002 – 2006)

Học vị:

- tiến sĩ (2009, Đại học tập Bách khoa Hà Nội, Việt Nam)

Công trình khoa học đã công bố

* tập san khoa học:

1. Dan Istrate, Michel Vacher, Eric Castelli, Cong-Phuong Nguyen. Sound Processing for Health & Smart Home. Toward a Human – Friendly Assistive Environment, Volume 14 Assistive công nghệ Research Series, edited by D. Zhang & M. Mokhtari, tiện ích ios Press Amsterdam 9/2004, ISBN: 1-58603-457-X.

2. Nguyen Cong Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Castelli Eric. A construction of a speech/ nonspeech discriminator. 3rd International Conference in Computer Science - Research, Innovation và Vision for the Future, 02/2005, phải Thơ, Việt Nam.

3. Nguyen C.P., Pham T. N.Y., Castelli E. Toward A Sound Analysis System for Telemedicine. Fuzzy Systems và Knowledge Discovery, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3614, edited by J. G. Carbonell và J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2005, ISSN 0302-9743.

4. C. P Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. First Steps khổng lồ an Audio Ontology-Based Classifier for Telemedicine. Advanced Data Mining và Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4093, edited by J. G. Carbonell và J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

5. C. P Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. Ontology-Based Classifier for Audio Scenes in Telemedicine. Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Lecture Notes in Computer Science, edited by E. Corchado et al., Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

6. Nguyen Cong Phuong, Tran vày Dat. Sound classification for event detection – Application into medical telemonitoring. ComManTel 2013.

7. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Beamforming – A technique lớn enhance audio signals. Special Issue on Control and Automation, 12/2014.

8. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran và Ngoc Q. K. Duong. Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint (2015). SoICT 12/2015.

9. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran & Ngoc Q. K. Duong. Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative matrix factorization (2016). ICEIC 01/2016.

10. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Combining MVDR, Dolph-Chebyshev Array, và Taylor Distribution for Improving Audio Signals. Journal of Science & Technology 113 (2016).

11. Thanh Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Multichannel Audio Source Separation Exploiting NMF-based Generic Source Spectral mã sản phẩm in Gaussian Modeling Framework. Proc. Int. Con. On Latent Variable Analysis và Signal Separation (LVA/ICA 2018), pp. 547-557, 7/2018.

12. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui. A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure. Measurement và Control, Vol 51, Issue 5-6, 2018.

13. Thanh Thi Hien Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Exploiting Nonnegative Matrix Factorization with Mixed Group Sparsity Constraint to Separate Speech Signal from Single-Channel Mixture with Unknown Ambient Noise. EAI Endorsed Transactions on Context-Aware Systems & Applications. Vol. 18 (13), pp. 1-8. ISSN 2409-0026.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Bằng Bột Mì Hoa Ngọc Lan, Công Thức Nấu Bánh Mì Hoa Cúc Chuẩn Từng Cm

14. Thanh Thi Hien Duong,Ngoc Q. K. Duong,Phuong Cong Nguyen,Cuong Quoc Nguyen. Gaussian Modeling-Based Multichannel Audio Source Separation Exploiting Generic Source Spectral Model. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, và Language Processing(Volume 27,Issue 1, Jan. 2019), pp. 32-43.