Lý thuyết và bài tập về mệnh đề như mệnh đề lấp định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, cách thực hiện ký hiệu với đa số và tồn tại lúc phát biểu 1 mệnh đề.

Bạn đang xem: Mệnh đề toán 10

Trong bộ môn Toán lớp 10, lý thuyết mệnh đề cực kỳ quan trọng, chính vì vậy những kiến thức về mệnh đề được bắt tắt lại sẽ thâu tóm được toàn bộ chương này.

Tóm tắt loài kiến thức:

Mệnh đề là câu khẳng định hoàn toàn có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề cần thiết vừa đúng, vừa sai.

Mệnh đề chứa phát triển thành là câu khẳng định mà sự đúng đắn, tuyệt sai của nó còn tùy thuộc vào trong 1 hay các yếu tố trở nên đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n phân chia hết mang đến 3” chưa hẳn là mệnh đề, bởi vì không thể xác định được nó đúng giỏi sai.

Nếu ta gán mang đến n giá trị n= 4 thì ta có thể có một mệnh đề sai.Nếu gán cho n giá trị n=9 thì ta gồm một mệnh đề đúng.

Phủ định của một mệnh đề A, là 1 trong những mệnh đề, kí hiệu là A. Nhị mệnh đề A và A¯ bao gồm những xác minh trái ngược nhau.

Nếu A đúng thì A¯Nếu A không đúng thì A¯đúng.

Mệnh đề kéo theo Mệnh đề kéo theo bao gồm dạng: “Nếu A thì B”, trong số đó A với B là nhì mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B. Tính đúng, không nên của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai lúc A đúng và B sai.

Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A => B.

Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là 1 trong mệnh đề đúng và mệnh đề B => A cũng là một trong những mệnh đề đúng thì ta nói A tương đương với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là đk cần cùng đủ để sở hữu B hoặc A khi và chỉ còn khi B tuyệt A nếu còn chỉ nếu B.

Kí hiệu , kí hiệu

Cho mệnh đề cất biến: P(x), trong số ấy x là phát triển thành nhận giá trị từ tập vừa lòng X.

– Câu khẳng định: với x bất kỳ thuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có tối thiểu một x ∈ X (hay lâu dài x ∈ X) để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Ôn Tập Phần Tiếng Việt (Chi Tiết), Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt


Bài tập về mệnh đề Toán lớp 10


Bài tập về mệnh đề Toán lớp 10

Trong một trong những các đề thi về mệnh đề thì kỹ năng của chúng mọi nằm gọn trong sách giáo khoa nên chúng tôi sẽ chuyển ra một số trong những bài tập và giải pháp giải để các thí sinh vận dụng và đối chiếu tác dụng của mình.