Mệnh đề nhượng bộ, một phần kiến thức ngữ pháp thường chạm chán trong những bài thi,được dùng các trong cả văn viết cùng văn nói.Although, Though, However, In spite of, Despitechính là phần lớn từthường gặp mặt trong mệnh đề nhượng bộ. Sát bên những từ thịnh hành như trên, cũng có thể có những trường đoản cú và các từ đồng nghĩa, cũng biểu thị sự nhượng bộ, hỗ trợ cho bài văn không bị lặp từ khiến nhàm chán.


Bây giờ, hãy nhằm WOW English giúp cho bạn tìm gọi kĩ hơn về cấu trúcmệnh đề nhượng bộ nhé!

*

1. Mệnh đề nhượng bộ là gì?

Mệnh đề nhượng bộ (Concessive clause) là một bộ phận trong câu phức, dùng để mô tả sự tương làm phản với mệnh đề chủ yếu trong câu.

Bạn đang xem: Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ lop 9

Nếu vào câu đã bao gồm trạng từ chỉ sự nhượng bộ rồi thì không được sử dụng “but”.

Ví dụ:

Although she worked very hard, she couldn"t get promotion. (Mặc cho dù côấy thao tác làm việc rất vất vả tuy vậy cô ấy vẫn tất yêu thăng chức.)

→ She worked very hard but she couldn"t get promotion.

Lưu ý: hoàn toàn có thể thêm “the fact that” vào sau các liên từ để nhấn mạnh vấn đề sự tương phản.

Ví dụ:

Despite the fact that his stage wasevaluated as the best performance today, he didn"t win the first prize. (Mặc mặc dù sự thậtlà sảnh khấu của anh ấy ấy được review là trình diễn xuất nhan sắc nhất hôm nay nhưng an ấy vẫn ko giành được giải nhất.)

2. Mệnh đề nhượng cỗ với Although

Cấu trúc mệnh đề nhượng bộ:

Although + S + V, S + V.

Albeit (mặc dù) + N/Adj/Adv/P2, S +V

Trong đó:Although = Though=Even though=Much as Ví dụ:

He stays at the head of the office although he was punished. (Anh ta vẫn chính là người cai quản văn phòng dù rằng anh ta vừa bị kỷ luật.)

→Although punished, he stays at the head of the office.→Albeit his punishment/punished, he stays at the head of the office.

Although performing badly in the interview, she was chosen for the job. (Mặc dù bộc lộ tệ trong buổi phỏng vấn, cô ấy vẫn được trao vào vào việc.)

→ Much as/ Even though she performed badly in the interview, she was chosen for the job

Lưu ý:

Albeit thường xuyên đứng sinh sống đầu câuAlthough rất có thể đứng sống đầu câu hoặc thân câu, trường hợp câu bao gồm cùng công ty ngữ thì mệnh đề nhượng cỗ với Although rất có thể lược quăng quật chủ ngữ, chuyển thành thừa khứ phân từ, hiện tại phân từ hoặc bị động rút gọnNếu mệnh đề Although đứng trước mệnh đề thiết yếu thì cần phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính. Trường hợp mệnh đề Although lép vế mệnh đề chủ yếu thì không bắt buộc dấu phẩyNếu trong câu tất cả 2 chủ ngữ khác biệt thì trước danh tự phải tất cả sở hữu.

Ví dụ: He is intelligent, we don’t admire him. (Dù ràng anh ta khôn xiết thông minh nhưng chúng tôi không hề ưa thích anh ta.)

→ Although his intelligence, we don"t admire him.

3. Mệnh đề nhượng cỗ với However

Cấu trúc:

However adj/adv S + V, S + V.

However + S + V, S + V.

S, however, V…, S + V

S + V, S + V however.

Ví dụ:

She was unhappy but she came khổng lồ the party. (Cô ấy ko vui nhưng vẫn đến tham gia bữa tiệc.)

–However sad she was, she came lớn the party. (Dù ko vui, cô ấy vẫn cho dự bữa tiệc.)

The boy tried hard but he couldn’t open the door. (Cậu bé bỏng cố hết sức nhưng thiết yếu mwor được cánh cửa.)

– The boy tried hard however he couldn’t mở cửa the door. (Cậu nhỏ xíu đã cố hết sức, mặc dù vậy cậu vẫn quan yếu mở được cửa.)– The boy tried hard he, however, couldn’t open the door.– The boy tried hard, he couldn’t open the door however.

Trong đó:However = Notwithstanding (notwithstanding có thể đứng trung tâm câu hoặccuối câu)

Notwithstanding + N, S + V

Notwithstanding + S + V, S + V

– Notwithstanding he was short of money, he decided to lớn buy a car.

– Notwithstanding his shortage of money, he decided to lớn buy a car.

– He decided khổng lồ buy a oto notwithstanding his shortage of money.

4. Mệnh đề nhượng bộ với Despite/ In spite of.

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Despite + N, S + V.

In spite of + N, S + V.

Trong đó: Despite = In spite of = Regardless of = Much to = In the face of = In the teeth of = As opposed khổng lồ = Contrary to lớn = In/by contrast to.

Lưu ý: đề xuất phân biệt Much to + N Much as + clause. (Much to lớn là giới từ, Much as là liên từ)

Ví dụ:

Poverty can’t prevent him from leaving happily. (Sự nghèo khó không thể phòng anh ấy sinh sống hạnh phúc.)

–Regardless of his poverty, he lives happily. (Dẫu nghèo nàn nhưng anh ấy vẫn sống rất hạnh phúc.)– Much khổng lồ his poverty, he lives happily– Much as he is poor he lives happily.

5. Mệnh đề nhượng cỗ với Nevertheless

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Nevertheless S + V, S + V

Trong đó: Nevertheless = be that as it may = even now = even then = even so

Lưu ý: Nevertheless vàcụm từ đồng nghĩa tương quan trênkhông cầm đầu câu.

Ví dụ:

I have broken up with her for a long time but I hope she is doing well. (Tôi chia tay cô ấy đã lâu nhưng mà tôi mong muốn cô ấy vẫn ổn.)

→ Ihope she is doing well nevertheless I have broken up with her for a long time.→I hope she is doing well, as it may I have broken up with her for a long time.→I hope she is doing well even now I have broken up with her for a long time.→ I hope she is doing well even then I have broken up with her for a long time.→ I hope she is doing well even so I have broken up with her for a long time.

6. Mệnh đề nhượng bộ với tính từ/trạng từ

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Adj/Adv as S + V, S + V

Ví dụ:

Although he works very hard, he can’t earn enough money to build a house. (mặc cho dù anh ấy thao tác rất siêng năng nhưng anh ấy vẫn không tìm đủ tiền để xây nhà)

→ Very hard as he works, he can’t earn enough money lớn buy a house.

Even though he is rich, he doesn"t feel happy. (Dẫu rằng ông ấy rất giàu có nhưng ông ấy vẫn không còn cảm thấy hạnh phúc.)

→ Rich as he is, he doesn"t feel happy.

7. Mệnh đề nhượng bộ với No matter

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

No matter who/what/when/ where + S + VNo matter how + adj/adv/p2 S + V, S + V

Ví dụ:

No matter who she loves, her mother objected to. (Bất kì bạn nào cô ấy yêu, bà bầu cô ấy đông đảo phản đối.)No matter what skin màu sắc is, everyone needs khổng lồ be respected. (Bất nhắc màu domain authority gì, mọi fan đều rất cần được tôn trọng.)No matter how modern the central city is, I want to lớn live with my family in the suburb area . (Dù trung tâm thành phố có hiện đại thế nào, tôi vẫn mong sống thuộc với gia đình ở vùng nước ngoài ô.)No matter when you come khổng lồ my house, you are always welcome. (Bất kì bao giờ bạn đến nhà tôi,bạn luôn luôn được kính chào đón.)

8. Mệnh đề nhượng cỗ với In any case

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

In any case + S + V, S +V

Trong đó: In any case = In any rate = In any event = In either sự kiện = In all event

Ví dụ:

In any sự kiện I shall come khổng lồ help you. (Dù vào trường hòa hợp nào đi chăng nữa, tôi sẽ luôn luôn đến giúp sức em.)Nothing can prevent me from that job. (Không gì rất có thể ngăn tôi làm công việc đó.)In any case, I shall take that job. (Dù có ra làm sao đi nữa, tôi đã làm công việc đó.)

9. Bài xích tập mệnh đề nhượng bộ tất cả đáp án

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu bên dưới đây.

1. _____ Lisa likes ice cream, she tries not lớn buy it.A. As B .Though C. Since D. Despite

2. In spite _____ , the basketball trò chơi was not postponed.

A. The rain B. Of the rain C. It was raining D. There was a rain

3. ______ he could afford , he refused to lớn buy a new oto . A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although

4. Mrs.Johnson couldn’t come lớn the meeting on time, though she took a taxi.A. Even though taking a taxi, Mrs Jonhson couldn’t come to the meeting on time.B. In spite of taking a taxi, but Mrs.Johnson couldn’t come to the meeting on time.C. Mrs Jonhson couldn’t come lớn the meeting on time despite he took a taxiD. Mrs Jonhson couldn’t come khổng lồ the meeting on time although having taken a taxi.

5. _______ they are twins, they bởi not look alike .A. Although B B. Even C. Despite D. In spite of

6. Even though Taylor had a cough và running nose, she still went lớn Rihana"s concert.A. In spite of her cough và running nose, Taylor went khổng lồ Rihana’s concert.B. Taylor had a cough and running nose because she went to Rihana’s concert.C. Taylor went to lớn Rihana’s concert despite having a cough & running nose.D. Taylor had a cough and running nose. However, she went khổng lồ Rihana’s concert.

7. ___________ the heavy rain, the flight still takes off.A. In terms of B. Regarded as C. In spite of D. Because of

8. I won’t change my decision _________what you say.A. Whether B. No matter C. Because D. Although

9. In spite of not being fluent Chinese , Cealan decided to lớn live in Beijing.A. Eventhough Cealan wasn’t fluent in Chinese, but he decided khổng lồ live in Beijing.B. Cealan decided to lớn live in Paris despite he wasn’t fluent Chinese.C. Cealan decided to lớn live in Chinese though the fact that not fluent Chinese.D. Although Cealan wasn"t fluent Chinese; he decided lớn live in Beijing.

10. Janny is a successful model even though the fact that she is short.A. Short as she is, Janny is a successful modelB. In spite of she is short, Janny is a successful model.C. Janny is a successful model much as short.D. Much to lớn she is short, Janny is a successful model.

Bài 2. Viết lại những câu sau, áp dụng từ gợi ý

1. Jessica studied very hard. Jessica didn’t get a high mark.→ No matter________________________________________________

2. In spite of the expensive cost , my friend decided khổng lồ buy that dress.→ Even though______________________________________________

3. Although it snows heavily, his house is very warm.→ Despite__________________________________________________

4. In spite of his 40 years, he still looks very young.→ Even though______________________________________________

5. She is going on a diet but she can’t thua any weight.

→However_________________________________________________

Đáp án bỏ ra tiếtBài 1.

B .Though B. Of the rainD. AlthoughD. Mrs Jonhson couldn’t come lớn the meeting on time although having taken a taxi.A. AlthoughA. In spite of her cough and running nose, Taylor went lớn Rihana’s concert.C. In spite oB. No matterD. Although Cealan wasn"t fluent Chinese; he decided khổng lồ live in Beijing.A. Short as she is, Janny is a successful model

Bài 2.

No matter how hard she studied, Jessica didn’t get a high mark.Even though the cost is expensive , my friend decided lớn buy that dress.Despite the heavy snow, his house is very warm.Even though he is 40 years old, he still looks very young.She is going on a diet however she can’t lose any weight.

Xem thêm: Top 3 Kem Dưỡng Ẩm Klairs Cho Da Hỗn Hợp Thiên Dầu, Review Kem Dưỡng Klairs Loại Nào Tốt

Như vậy, Wow English đang cung cấp cho mình đầy đủ cấu trúc về mệnh đề nhượng bộ. Hy vọng rằng những kỹ năng trong bài học nàyđã giúp bạn nâng cấp trình độ ngữ pháp, đa dạng và phong phú mẫu câu trong biểu đạt đoạn văn, ý tưởng.

Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề danh ngữ

Mệnh đề trạng ngữ

cd;">Hãy để Wow Englishlà địa điểm học giờ anh giao tiếp sau cuối của bạn, với bảo hiểmchuẩn áp sạc ra bằng đúng theo đồng kèm thẻ bh kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: từ bỏ 4 mang lại 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên nước ta + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có rất nhiều thứ cần được làm, yêu cầu học giờ Anh là yêu cầu thật cấp tốc để còn khiến cho việc khác, bây chừ Tiếng Anh là dòng BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bởi mọi giá

Và "hành trình nghìn dặm luôn bắt đầu từ 1 bước đầu tiên tiên" cấp tốc tay đăng kí học ngay hôm nay để nói cách khác tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 mon nữa