Access đến khansar.net 365 Access 2021 Access 2019 Access năm nhâm thìn Access 2013 Access 2010 Access 2007 xem thêm...Ít hơn

Biểu tài liệu là dạng xem đơn giản của dữ liệu được sắp đến xếp trong số hàng cùng cột. Nếu như bạn bấm đúp vào trong 1 bảng trong phòng dẫn hướng, Access sẽ hiển thị bảng bên dưới dạng biểu dữ liệu. Do phiên bản trình bày thu gọn của họ về dữ liệu, biểu dữ liệu hoạt động tốt khi chúng được dùng làm biểu mẫu nhỏ để hiển thị dữ liệu từ mặt "nhiều" của một tình dục một - nhiều. Bài viết này bộc lộ cách bạn cũng có thể thêm biểu tài liệu vào biểu mẫu của bản thân trong Access.

Bạn đang xem: Mô tả cách hiển thị dữ liệu trên biểu mẫu

Bạn hy vọng làm gì?

Xem ví dụ về biểu tài liệu trên biểu mẫu

Giả sử bạn có nhu cầu tạo biểu mẫu mã Hiển thị tài liệu về thể loại sản phẩm và cũng là tất cả các sản phẩm một trong những thể các loại đó. Dữ liệu trong bảng thể hiện đại diện thay mặt cho một bên "một" của quan hệ và tài liệu trong bảng sản phẩm thay mặt đại diện cho "nhiều" của mối quan hệ. Từng thể loại có thể có khá nhiều sản phẩm.

*

1. Biểu mẫu thiết yếu hiển thị dữ liệu từ phía "một" của quan tiền hệ.

2. Biểu dữ liệu Hiển thị tài liệu từ bên "nhiều" của mối quan hệ.

Kéo với thả biểu tài liệu vào biểu mẫu

Cách sớm nhất có thể để thêm biểu tài liệu hiện bao gồm vào biểu mẫu mã đang mở biểu mẫu trong dạng xem thiết kế, rồi bấm, Giữ và kéo biểu chủng loại biểu tài liệu hiện tất cả từ phòng dẫn hướng sang quanh vùng thiết kế biểu mẫu.

Nếu bạn tùy chỉnh thiết lập chính xác những mối quan liêu hệ trước lúc bạn bước đầu quy trình này, Access sẽ tự động đặt những trường liên kết con và thuộc tính liên kết trường chính với những giá trị đúng mực mà đang nối kết biểu mẫu chính đến biểu dữ liệu.

Các ngôi trường con liên kết của tôi với thuộc tính nối kết bạn dạng cái của mình là trống

Nếu Access không thể xác định cách nối kết điều khiển và tinh chỉnh biểu mẫu bé vào biểu chủng loại chính, nó sẽ ra khỏi trường con liên kết và thuộc tính liên kết trường mẫu của tinh chỉnh và điều khiển biểu mẫu nhỏ trống. Bạn phải đặt các thuộc tính này theo cách thủ công.

Chèn biểu tài liệu vào biểu chủng loại hiện có bằng phương pháp sử dụng dạng xem tía trí

Nếu các bạn đã xác định mối quan hệ tình dục giữa những bảng vào cơ sở dữ liệu của mình, chúng ta cũng có thể nhanh giường thêm biểu dữ liệu vào biểu chủng loại hiện có bằng cách sử dụng dạng xem bố trí. Khi bạn thêm một ngôi trường từ mặt "nhiều" của mọt quan hệ vào trong 1 biểu mẫu dựa trên "một" của mối quan hệ, Access sẽ tự động hóa tạo biểu tài liệu để hiển thị các bản ghi có liên quan.

Mở biểu mẫu mã hiện bao gồm trong dạng xem bố trí bằng cách bấm vào phải vào nó trong phòng dẫn hướng, rồi bấm vào dạng xem cha trí trên menu lối tắt.

Nếu chống danh sách trường ko được hiển thị:

Nhấn phím ALT+F8.

—hoặc—

Trên tab Thiết kế, trong team Công cụ, bấm Thêm Trường Hiện có.

Lưu ý rằng chống danh sách trường chia các bảng thành các phần: các trường sẵn có cho dạng xem này và mặt dưới, các trường gồm sẵn trong các bảng liên quan. Ở cuối chống danh sách trường , ngẫu nhiên bảng nào khác không liên quan trực tiếp đến bảng thiết yếu được liệt kê dưới các trường bao gồm sẵn trong các bảng khác.

Trong phần trường bao gồm sẵn trong bảng liên quan , hãy bung rộng bảng tất cả chứa trường thứ nhất mà bạn muốn trên biểu dữ liệu và kéo ngôi trường vào biểu mẫu. Access sẽ tạo biểu tài liệu và thêm ngôi trường vào đó.

Để thêm các trường bổ sung vào biểu tài liệu mới, trước tiên bạn phải bấm vào biểu dữ liệu để lựa chọn nó. để ý rằng bài toán truy nhập thu xếp lại ngăn danh sách trường để các trường sẵn dùng cho biểu tài liệu nằm sinh hoạt trên cùng. Từ những trường sẵn dùng bỏ phần dạng xem này , hãy kéo ngẫu nhiên trường nào không giống mà bạn muốn vào biểu dữ liệu. Khi bạn kéo từng trường vào biểu dữ liệu, Access sẽ vẽ thanh chèn để hiển thị cho chính mình vị trí trường sẽ tiến hành chèn vào khi chúng ta nhả nút chuột.

Tiếp tục thêm trường vào biểu mẫu bao gồm hoặc biểu dữ liệu bằng cách đầu tiên nhấp chuột biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu chính nhằm chọn, rồi kéo ngôi trường từ chống danh sách trường .

Các trường sẵn sử dụng trong phần bảng khác của ngăn danh sách trường chứa những bảng không tương quan trực kế tiếp bảng hoặc truy tìm vấn cơ mà biểu mẫu mã đã chọn là dựa trên. Nếu như khách hàng đã khẳng định tất cả những mối dục tình bảng thích hợp lệ trong cửa sổ mối quan lại hệ, thì các trường trong số trường gồm sẵn trong phần bảng khác không có công dụng lựa chọn hợp lệ đến biểu mẫu mã mà nhiều người đang xây dựng. Nếu như bạn kéo một trường từ phần này sang trọng biểu mẫu, Access sẽ hiển thị vỏ hộp thoại xác định mọt quan hệ . Chúng ta phải nhập trường hoặc các trường có liên quan đến nhị bảng với nhau trước khi bạn tiếp tục. Nếu bạn thực hiện thao tác này, ngăn danh sách trường sẽ không thể được sắp xếp vào các phần theo mối quan hệ được xác định trước. Rất có thể là tốt nhất để bấm hủy bỏ trong vỏ hộp thoại này và chất vấn lại các mối dục tình bảng của doanh nghiệp thay vào đó. Để biết thêm tin tức về những mối quan liêu hệ, hãy xem bài viết tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Đầu Trang

Chèn biểu dữ liệu vào biểu mẫu mã hiện có bằng phương pháp sử dụng dạng coi thiết kế

Sử dụng các bước này để thêm biểu dữ liệu được dựa trực tiếp trên một bảng hoặc truy vấn vấn vào một trong những biểu mẫu mã hiện gồm trong dạng xem thiết kế.

Mở biểu chủng loại trong dạng xem kiến thiết bằng cách click chuột phải vào biểu mẫu trong phòng dẫn hướng, rồi nhấp chuột dạng coi thiết kế.

Trên tab thiết kế , trong đội điều khiển , nếu công cụ áp dụng trình lý giải điều khiển được chọn, hãy nhấp chuột đó để nó ko được chọn.

*

Tại sao?

Nếu được dùng, trình phía dẫn tinh chỉnh biểu mẫu nhỏ dựng một đối tượng người tiêu dùng biểu mẫu hiếm hoi và những căn cứ điều khiển biểu mẫu bé trên đối tượng người tiêu dùng biểu chủng loại đó. Theo độ tương phản, quá trình này sẽ khởi tạo biểu dữ liệu dựa trên một bảng hoặc truy tìm vấn chứ không hề phải là 1 trong biểu mẫu.

Trên tab Thiết kế, trong team Điều khiển, bấm nút Biểu mẫu con/Báo cáo con.

Trong lưới kiến thiết biểu mẫu, hãy bấm vào nơi bạn có nhu cầu chèn biểu dữ liệu.

Định vị lại với đổi form size điều khiển biểu chủng loại con bằng phương pháp kéo núm tinh chỉnh trên các cạnh cùng góc của điều khiển.

Sửa nhãn được đi kèm cho tinh chỉnh và điều khiển biểu mẫu con bởi cách nhấp chuột nhãn, bấm đúp vào nó để chọn văn bạn dạng của nó, rồi nhập nhãn mới. Nếu bạn có nhu cầu xóa nhãn, hãy nhấn vào nhãn một lần, rồi thừa nhận DELETE.

Nếu chưa hiển thị bảng thuộc tính, bấm F4 nhằm hiển thị.

Nếu tinh chỉnh và điều khiển biểu mẫu nhỏ hiện ko được chọn, hãy click chuột một lần để lựa chọn nó.

Trên tab dữ liệu của bảng ở trong tính, hãy nhấn vào danh sách thả xuống đối tượng nguồn , rồi click chuột bảng hoặc truy tìm vấn mà bạn có nhu cầu hiển thị vào biểu dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn có nhu cầu hiển thị dữ liệu từ bảng đối chọi hàng, hãy bấm bảng. đơn đặt hàng.

Nếu bạn thiết lập chính xác các mối quan liêu hệ trước lúc bạn bắt đầu quy trình này, Access sẽ tự động đặt những trường link con với thuộc tính liên kết trường chủ yếu với những giá trị đúng chuẩn mà đã nối kết biểu mẫu bao gồm đến biểu dữ liệu.

Các ngôi trường con liên kết của tôi cùng thuộc tính nối kết bạn dạng cái của tớ là trống

Nếu Access ko thể xác minh cách nối kết điều khiển biểu mẫu bé vào biểu mẫu chính, nó sẽ rời ra khỏi trường nhỏ liên kết cùng thuộc tính liên kết trường cái của tinh chỉnh biểu mẫu con trống. Bạn phải đặt các thuộc tính này theo cách thủ công bằng cách làm như sau:

Mở biểu mẫu bao gồm trong dạng xem thiết kế.

Bấm vào tinh chỉnh biểu mẫu nhỏ một lần để chọn nó.

Nếu bảng trực thuộc tính hiện tại không được hiển thị, hãy dấn F4.

Trên tab dữ liệu của bảng thuộc tính, hãy bấm (...) ở bên cạnh hộp ở trong tính liên kết trường con .

Hộp thoại Bộ link Trường Biểu mẫu mã con xuất hiện.

Trong list thả xuống của trường chủ yếu và trường con , hãy lựa chọn các trường mà bạn muốn nối kết các biểu mẫu đó. Nếu bạn không chắc chắn rằng nên thực hiện trường nào, hãy bấm đề xuất để sở hữu quyền truy nhập khẳng định các ngôi trường liên kết. Khi bạn hoàn tất, click chuột OK.

Nếu bạn không bắt gặp trường mà bạn muốn sử dụng để nối kết các biểu mẫu, bạn có thể cần cần sửa nguồn bản ghi của biểu mẫu mẫu hoặc con của người tiêu dùng để bảo vệ rằng trường đó bên trong đó. Ví dụ, trường hợp biểu mẫu được dựa trên một truy nã vấn, hãy đảm bảo rằng trường liên kết có mặt trong hiệu quả truy vấn.

Lưu biểu mẫu chủ yếu và gửi sang dạng coi biểu chủng loại để xác minh rằng biểu mẫu chuyển động như muốn đợi.

Lưu biểu mẫu bởi cách bấm vào lưu bên trên thanh nguyên lý truy nhập nhanh hoặc bằng phương pháp nhấn Ctrl + S.

Chuyển lịch sự Dạng xem biểu mẫu và xác minh rằng biểu dữ liệu chuyển động như ao ước đợi.

Đầu Trang

Tìm đọc sự biệt lập giữa biểu mẫu tách và một biểu mẫu gồm chứa biểu dữ liệu

Một biểu mẫu bao gồm chứa biểu tài liệu Hiển thị tài liệu từ những nguồn dữ liệu khác biệt (nhưng thường liên quan). Ví dụ, một biểu mẫu hoàn toàn có thể hiện nhân viên và hoàn toàn có thể có biểu tài liệu Hiển thị toàn bộ nhiệm vụ được gán mang đến từng nhân viên. Biểu dữ liệu có nguồn dữ liệu khác biệt từ biểu mẫu đựng nó. Ngược lại, biểu mẫu bóc có hai phần (biểu mẫu và biểu dữ liệu), nhưng mà cùng một dữ liệu được hiển thị trong cả hai phần. Theo dõi nhị đoạn cùng với nhau cùng cung cấp cho bạn hai dạng xem không giống nhau cho dữ liệu của công ty cùng một lúc.

Xem thêm: Can Dental Work Cause An Upset Stomach? Dental Anxiety And Phobia

Để hiểu thêm thông tin về kiểu cách tạo và thao tác làm việc với biểu mẫu tách, hãy xem bài viết tạo biểu mẫu tách.