1. Kiến thức:- mô tả cấu trúc của NST, đặc biệt là NST ở SV nhân chuẩn- Nêu được điểm không giống nhau giữa vật chất di truyền của sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân chuẩn.- Nêu được đặc điểm của bộ NST đặc trưng ở mỗi loài 2. Kĩ năng:- phát triển năng lực quan lại sát, phân tích, so sánh, bao hàm hoá.- Rèn kỹ năng có tác dụng việc độc lập với sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của nst

3. Thái độ- nâng cao nhận thức đúng đắn với khoa học về gen với mã di truyền. - có mặt thái độ ngưỡng mộ khoa học kiếm tìm tòi nghiên cứu.

Ở sinh vật nhân thực, số lượng NST nhiều tốt ít không trọn vẹn phản ánh mức độ tiến hóa thấp tốt cao. NST của những loài không giống nhau không phải chỉ ở số lượng cùng hình thái cơ mà chủ yếu ở những gen bên trên đó.Số lượng NST là đặc trưng mang đến loài. Ví dụ bộ NST 2n ở một số loại như sau:


1. Hình thái và cấu trúc hiển vi của NST.

Xem thêm: Những Khó Khăn Vướng Mắc Khi Thực Hiện Thông Tư 22, Những Thuận Lợi Và Khó Văn Tt30 Và Tt 22

Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua các thế hệ tế bào với cơ thể, nhưng bao gồm biến đổi qua những giai đoạn của chu kì tế bào. Hình hài NST nuốm đổi theo những kì của phân bào, nhưng hình dạng đặc trưng (rõ nhất,lớn nhất) là ở kì giữa bao gồm: chổ chính giữa động,các trình tự khởi động nhân đôi và vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST cùng không chochúng dĩnh vào nhau. Mỗi NST gồm 3 bộphận chủ yếu: trung khu động, đầu mút, trình tựkhởi đầu nhân đôi và Sự biến đổi hình thái NST vào nguyên phân

2. Cấu trúc rất hiển vi.- NST gồm chủ yếu là ADN cùng prôtêin loại histon, xoắn theo các mức khác nhau.- NST gồm các gen, trọng điểm động các trình tự đầu mút và trình tự khởi đầu tái bản. - Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) xung quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm.- các nuclêôxôm nối với nhau bằng 1 đoạn ADN với 1 phân tử prôtêin histôn tạo buộc phải chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi cơ bản. Tiếp tục xoắn bậc 2 tạo sợi nhiễm sắc 30nm. Xoắn tiếp lên 300nm với xoắn lần nữa thành cromatit 700nm (1nm = 10-3 micromet).

III. Chức năng của nhiễm sắc thể NST có những chức năng không giống nhau như: lưu giữ, bảo quản với truyền đạt tin tức di truyền thông qua các cơ chế tự nhân đôi, phân li, tổ hợp diễn ra qua các quá trình phân bào và thụ tinh…Do vậy, NST được xem là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào vào tế bào sinh dưỡng NST tồn tại thành từng cặp. Nhiễm sắc thể thường gồm nhiều cặp, luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. Nhiễm sắc thể thường có gen xác định việc hình thành những tính trạng thường. Còn NST giới tính bao gồm một cặp. Nhiễm sắc thể giới tính quy định việc ra đời tính trạng đực, chiếc ở vi sinh vật, quy định tính trạng sinh dục phụ và có gen xác định một số tính trạng tương quan đến giới tính