SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
đồ dùng lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA
Giải cùng Đáp khansar.net Sinh học Sinh lớp 11
Quan gần kề hình 42.1 và: tế bào tả quy trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực). Tế bào tả quá trình hình thành túi phôi (thể giao tử cái).
Giải bài xích tập câu hỏi bàn luận số 2 trang 163 SGK Sinh học tập 11.

bài 1 trang 166 SGK Sinh học tập 11

bài bác 2 trang 166 SGK Sinh học tập 11

bài xích 3 trang 166 SGK Sinh học tập 11


Đề bài

Quan gần kề hình 42.1 và:

- tế bào tả quá trình hình thành phân tử phấn (thể giao tử đực).

Bạn đang xem: Mô tả quá trình hình thành hạt phấn

- tế bào tả quy trình hình thành túi phôi (thể giao tử cái).

*

Lời giải đưa ra tiết

- Sự có mặt hạt phấn:

Từ từng một tế bào chị em (2n) vào bao phấn của nhị hoa qua sút phân hình thành bắt buộc 4 tế bào con (n).

Các tế bào nhỏ này chưa phải là giao tử đực cơ mà là các tiểu bào tử solo bội (bào tử đực). Tiếp theo, mỗi tế bào (n) là đái bào tử đối chọi bội triển khai một lần nguyên phân để xuất hiện nên cấu trúc đa bào 1-1 bội gọi là phân tử phấn (thể giao tử đực).

 Hạt phấn có 2 tế bào (tế bào bé bỏng là tế bào chế tác và tế bào phệ là tế bào ống phấn) được bảo phủ bởi một vách chung dày, màu sắc vàng vì thế ta thấy phân tử phấn bao gồm màu vàng. Đó là thể giao tử đực.

Xem thêm: Game 52La Vip - Sorry, No Results

- Sự hiện ra túi phôi:

Từ một tế bào bà bầu (2n) của noãn trong thai nhuỵ qua sút phân hình thành nên 4 tế bào con (n) xếp ck đè lên nhau. Những tế bào nhỏ này không hẳn là giao tử cái mà là những bào tử đơn bội cái. Vào 4 đại bào tử đối chọi bội đó ba tế bào xếp phía dưới tiêu biến hóa chì còn một tế bào sinh sống sót. Tế bào sinh tồn này sinh trưởng nhiều năm ra thành hình quả trứng (hình ô van), thực hiện 3 lần nguyên phân làm cho câu trúc bao gồm 7 tế bào với 8 nhân hotline là túi phôi (hình 42.2). Túi phôi là thể giao tử cái.

 khansar.net


CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A - chuyển hóa vật chất và tích điện ở thực trang bị bài bác 1. Sự hấp thụ nước với muối khoáng sinh hoạt rễ bài 2. Vận chuyển các chất vào cây bài bác 3.Thoát khá nước bài bác 4. Vai trò của những nguyên tố khoáng bài xích 5. Dinh dưỡng nitơ sống thực đồ dùng bài xích 6. Bồi bổ nitơ làm việc thực vật(tiếp) bài xích 8. Quang hợp ở thực đồ gia dụng bài 9. Quang hòa hợp ở những nhóm thực vật dụng C3 C4 cùng CAM bài bác 10. Ảnh tận hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang vừa lòng bài xích 11. Quang quẻ hợp và năng suất cây trồng bài bác 12. Hô hấp ở thực vật dụng bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục với carôtenôit bài xích 14. Thực hành: Phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực đồ dùng bài xích 7: thực hành thí nghiệm thoát hơi nước với thí nghệm về vai... B - chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật hoang dã bài bác 15. Tiêu hóa ở động vật hoang dã bài bác 16. Tiêu hóa ở cồn vật( tiếp) bài 18. Tuần hoàn máu bài bác 17. Thở ở động vật bài xích 19. Tuần trả máu (tiếp) bài 20. Cân bằng nội môi bài xích 22. Ôn tập chương 1 bài 21. Thực hành: Đo một số trong những chỉ tiêu sinh lí ở bạn Đề đánh giá 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 CHƯƠNG II. CẢM ỨNG A - cảm ứng ở thực đồ gia dụng bài bác 23. Hướng đụng bài xích 24 Ứng động bài xích 25. Thực hành: Hướng rượu cồn B - cảm ứng ở động vật bài xích 26 chạm màn hình ở động vật bài bác 27. Chạm màn hình ở động vật hoang dã (tiếp theo) bài bác 28. Điện thế nghỉ bài 29 Điện thế vận động và sự viral xung thần tởm bài 30. Truyền tin qua xinap bài bác 31. Thói quen của động vật hoang dã Bai 32. Thói quen của động vật (tiếp theo) bài xích 33. Thực hành: coi phim về tập tính của động vật hoang dã Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 2 - Sinh học 11 Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 11 CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN A - sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật bài 34. Sinh trưởng sinh hoạt thực thiết bị bài bác 35. Hoocmôn thực thứ bài bác 36. Phát triển ở thực vật bao gồm hoa - Sinh học tập 11 B - phát triển và trở nên tân tiến ở động vật hoang dã bài 37. Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở động vật hoang dã - Sinh học tập 11 bài bác 38. Những nhân tố tác động đến sinh trưởng và cách tân và phát triển củ... bài 39. Các nhân tố tác động đến phát triển và trở nên tân tiến củ... bài xích 40. Thực hành: coi phim về phát triển và trở nên tân tiến ở độn... Đề bình chọn 15 phút - Chương 3 - Sinh học tập 11 Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học tập 11 CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11 A - chế tạo ở thực thứ bài bác 41. Tạo thành vô tính sinh sống thực đồ vật - Sinh học tập 11 bài xích 42. Tạo thành hữu tính sinh hoạt thực đồ dùng - Sinh học 11 bài 43. Thực hành: Nhân tương tự vô tính ngơi nghỉ thực vật bằng giâm, ch... B - tạo thành ở động vật bài bác 44. Chế tác vô tính ở động vật - Sinh 11 bài 45. Tạo ra hữu tính ở động vật hoang dã - Sinh học 11 bài 46. Cách thức điều hòa tạo ra bài bác 47. Điều khiển tạo thành ở động vật hoang dã và sinh đẻ đầu tư ... bài xích 48. Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học tập 11 câu hỏi ôn tập sinh Đề chất vấn 15 phút - Chương 4 - Sinh học tập 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học tập 11