I.SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ

1.Liên kết cộng hoá trị sinh ra giữa các nguyên tử kiểu như nhau. Sự hình thành 1-1 chất

a.Sự hình thành phân tử hidro (H2)

Nguyên tử H (Z = 1) có cấu hình electron là 1s1, thiếu thốn mất một electronđể đạt được cấu hình electron chắc chắn của khí thảng hoặc heli là 1s2, bởi vì vậy,mỗi nguyên tử H sẽ góp thông thường 1 electron đểtạo thành cặp electron tầm thường của trong phân tử H2.

-->