-Bước 2: ởcây chọn làm tía (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm bà bầu (cây hoa đỏ)​thu được F1.

Bạn đang xem: Mô tả thí nghiệm của menđen

-Bước 3: mang đến F1 tự thụ phấn thu đượcF2.

Kết quả một trong những thí nghiệm của Menden

P

F1

F2

Tỉ lệ giao diện hình F2

Hoa đỏ x hoa trắng

Hoa đỏ

705 hoa đỏ : 224 hoa trắng

3,1 hoa đỏ : 1 hoa trắng

Thân cao x thân thấp

Thân cao

787 thân cao : 277 thân thấp

2,8 thân cao : 1 thân thấp

Quả lục x trái vàng

Quả lục

428 quả lục : 152 trái vàng

2,8 trái lục : 1 trái vàng

-Menden điện thoại tư vấn tính trạng biểu thị ở F1 là tính trạng trội, tính trạng xuất hiện thêm mới ở F2 là tính trạng lặn.

* Thí nghiệm:

P: hoa đỏ x hoa trắng

F1: hoa đỏ

F1 x F1: hoa đỏ x hoa đỏ

F2: 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

* Khái niệm:

-Hoa đỏ, hoa white là giao diện hình ( ightarrow)

*
​kiểu hình là tổ hợp tổng thể các tính trạng của cơ thể.

-Tính trạng trội: là tính trạng thể hiện ngay nghỉ ngơi F1 (hoa đỏ).

-Tính trạng lặn: là tính trạng nghỉ ngơi F2 new được biểu thị (hoa trắng).

*Kết luận:

- lúc lai phụ huynh khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương bội phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 tất cả sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ mức độ vừa phải 3 trội : 1 lặn.


220068
70410

2. Menđen giải thích hiệu quả thí nghiệm

*

*Nhận xét:

- F1 hình dạng gen Aa dị đúng theo tử 100%, kiểu dáng hình 100% hoa đỏ.

- F2: phong cách gen 1AA : 2Aa : 1aa, đẳng cấp hình 3 đỏ : 1 trắng.

-F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 white vìkiểu ren Aa bộc lộ kiểu hình giống đẳng cấp gen AA.

- AA tất cả kiểu gene đồng hợp cho kiểu hình hoa đỏ( ightarrow)kiểu genchứa cặp gen khớp ứng giống nhau là kiểu gen đồng đúng theo (kiểu genđồng phù hợp trội AA, mẫu mã genđồng hợp lặn aa).

- Aa gồm kiểu ren dị hợp mang lại kiểu hình bông hoa đỏ ( ightarrow)kiểu genchứa cặp gen tương ứng khác nhau gọi là kiểu gen dị hợp.

( ightarrow)Kiểu gene là tổ hợp toàn bộ các gene trong tế bào của cơ thể.

*Giải thích hiệu quả thí nghiệm:sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh kia là nguyên tắc di truyền những tính trạng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Có Giảm Không, Trường “Hot” Dần Giảm Điểm Chuẩn

*Nội dung của quy quy định phân li: trong quy trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền vào cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử với giữ nguyên bản chất như ở khung hình thuần chủng của P.