tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Mô tả thuật toán trộn trà mời khách

+ B1: Tráng ấm, chén bằng nước sôi

+ B2: Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng chừng 3 cho 4 phút.

Bạn đang xem: Mô tả thuật toán pha trà mời khách

+ B3: mang lại trà vào ấm

+ B4: Rót trà ra bát để mời khách.

A. B1 - B3 - B4 - B2

B. B1 - B3 - B2 - B4

C. B2 - B4 - B1 - B3

D. B3 - B4 - B1 - B2


*

Mô tả thuật toán trộn trà mời khách

+ B1: Tráng ấm, chén bởi nước sôi

+ B2: mang lại trà vào ấm

+ B3: Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng tầm 3 mang đến 4 phút.

+ B4: Rót trà ra bát để mời khách.

Đáp án: B


*

A. Em hãy cho biết thêm thuật toán máy vi tính sẽ triển khai bao nhiêu vòng lặp? hoàn thành giá trị của S bằng bao nhiêu?B. Viết chương trình bằng pascal để miêu tả thuật toán đó.B1: S ! 20, n! 1;B2: ví như S>5 hoặc = 5, đưa b4B3: n ! N + 1, S ! S - n và quay trở lại b2B4: thông tin S và xong xuôi thuật toán.


Em hãy cho thấy thêm thuật toán laptop sẽ triển khai bao nhiêu vòng lặp? ngừng giá trị của S bởi bao nhiêu? Viết chương trình bằng Pascal để trình bày thuật toán đó.

B1: S ! 20, n! 1;

B2: nếu như S ≥ 5, đưa B4.

B3: n ! N + 1, S ! S - n và quay trở lại B2.

B4: thông báo S và xong thuật toán.

Giúp bản thân với ;-;


Ta có:

B1: vẽ 1 cạnh và 1 tâm

B2: ẩn trung tâm đi.

B3: nối những điểm lại cùng với nhau.

B4: đem đối xứng 2 điểm đầu và cuối của cạnh trên qua tâm

Để vẽ hình bình hành, biết 1 cạnh và trọng tâm ta thực hiện như vậy nào?

A. B1 – B4 – B2 – B3

B. B1 – B4 – B3 – B2

C. B2- B3 – B4 – B1

D. B1- B2- B4 – B3


Bài 1/ Viết công tác nhập từ keyboard hai hàng số nguyên A,B gồm n phần tử (n nhập từ keyboard và n nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 30). Trộn 2 hàng số trên thành dãy số bắt đầu C theo chế độ sau:

a=a1,a2,a3,..,an.

b=b1,b2b,b3,...,bn.

c=a1,b1,a2,b2,a3,b3,...,an,bn.

Vd: n=6. A=4 5 6 1 2 3. B=9 4 7 0 8 4.

Bài 2/ Nhập vào 1 hàng số nguyên. Cho biết dãy đã sắp xếp chưa tăng mạnh hay sút dần. Nếu hàng đã sắp tới xép hãy mang đến nhập số n bất kể và chèn vào dãy sao cho dãy vẫn bảo vệ được thu xếp (không được sắp xếp sau khoản thời gian chèn thêm). Nếu dãy chưa bố trí thì sắp xếp lại hàng tăng dần. 

Vd: dữ liệu vào: 5 6 7 8 9; n=6.

tài liệu ra: dãy vẫn được thu xếp tăng dần và sau khi chèn thêm n là: 5 6 6 7 8 9.

" góp e vs 19h 29/7 e nộp r "


Lớp 8 Tin học
1
0

Viết chương trình cho phép trộn hai dãy số A và B cùng gồm số thành phần là k nhằm được dãy số C theo yêu cầu sau:

A = a1, a2 ... Ak

B = b1, b2 ... Bk

Được C = a1, b1, a2, b2 ... Ak, bk.


Lớp 8 Tin học tập
0
0

B1:Nhập vào keyboard 1 xâu sửa chữa tất cả các cụm kí từ ("bông" thay bằng "hoa").

Xem thêm: Thông Báo Học Phí Tôn Đức Thắng 2020, Thông Báo Học Phí Năm Học 2021

B2: Nhập vào mảng a có n thành phần (n
Lớp 8 Tin học tập
0
0

Câu 1:Cho trước bố số dương a,b và c.Hãy sắp tới xếp các bước sau để trình bày thuật toán cho biết thêm ba số đó rất có thể là độ dài tía cạnh của một tam giác hay không.

B1: Cho công dụng a,b,c là 3 cạnh của tam giác;

B2: Nhập 3 số dương a,b,c;

B3: nếu như a+b
Lớp 8 Tin học
3
0
Lớp 8 Tin học
0
0

cau 1 : chấm dứt thuật toán sau cho thấy thêm giá trị của T với i là bao nhiêu:

B1: T
Lớp 8 Tin học tập
0
1

Lớp học trực tuyến đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực con đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)