Modal Verb là 1 trong trong những kết cấu ngữ pháp tiếng Anh quan lại trọng. Do thế, để giúp chúng ta dễ dàng đọc được kiến thức cấu trúc này, anh ngữ khansar.net sẽ tổng hợp các kiến thức quan trọng nhất. Hy vọng nội dung bài viết này thiệt sự hữu ích cho các bạn.

Bạn đang xem: Modal verb là gì

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

1. Định nghĩa

Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) là rượu cồn từ dẫu vậy lại không chỉ hành vi mà nó chỉ giúp vấp ngã nghĩa mang lại động từ chính.

Động từ bỏ không bắt buộc chia nghỉ ngơi ngôi trang bị 3 số ít: I can, She can, He can, It canKhông có hiệ tượng nguyên thể xuất xắc phân từ hai y như các hễ từ thường xuyên khác – Động từ thiết yếu đứng ẩn dưới không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không tồn tại “to” )Không cần trợ cồn từ trong câu hỏi, câu tủ định, thắc mắc đuôi…

2. Các loại Modal Verb

Modal Verbs

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

CanDiễn tả tài năng hiện tại hoặc tương lai là một trong những người hoàn toàn có thể làm được gì, hoặc một sự việc hoàn toàn có thể xảy raYou can speak Spainish.

It can rain.

– Can và Could còn được dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu thương cầu.Ví dụ:Could you please wait a moment?Can I ask you a question?-Có thể dùng “be able to” nắm cho “can hoặc could”
Could (quá khứ của “Can”)Diễn tả khả năng xảy ra trong thừa khứMy brother could speak English when he was five.
MustDiễn đạt sự đề xuất thiết, phải ở lúc này hoặc tương lai

Đưa ra lời đoán

You must get up early in the morning.

You must be here before 8 a.m

You must be hungry after working hard.

Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

Khi chỉ dẫn lời rộp đoán cho vận động xảy ra trong vượt khứ sống thể đậy định, bắt buộc dùng can’t have V3

I was with him the whole day. He can’t have gone to lớn the movies.

Have toDiễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là vì khách quan lại (nội quy, quy định…)I have lớn stop smoking. My doctor said that.Don’t have to= Don’t need lớn (chỉ sự không nên thiết)
MayDiễn tả điều gì hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tạiMay I hotline her?-May với might dùng để xin phép. Tuy thế might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu trong câu con gián tiếp:

May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

-Might được dùng không hẳn là vượt khứ của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Might (quá khứ của “May”)Diễn tả điều gì hoàn toàn có thể xảy ra sống quá khứShe might not be his house.
WillDiễn đạt, dự kiến sự việc xẩy ra trong tương lai

Đưa ra một đưa ra quyết định tại thời gian nói

Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

Dùng Will xuất xắc Would trong câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you like a cake?

WouldDiễn tả một đưa định xảy ra hoặc dự đoán sự việc có thể xảy ra trong thừa khứShe was a child. She would be upset when hear this bad news.
ShallDùng để xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được áp dụng nhiều hơnWhere shall we eat tonight?
ShouldChỉ sự Chỉ sự yêu cầu ở tầm mức trịnh trọng nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên, ý kiến

Dùng để suy đoán

You should send this report by September 8th .

You should call her.

She worked hard, she should get the best result.

Ought toChỉ sự bắt buộc. Mạnh bạo hơn “Should” tuy nhiên chưa bởi “Must”You ought not to eat candy at night.

*

3. Biện pháp sử dụng

Modal VerbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ đề xuất tuân thủYou must stop when the traffic lights turn red.
Kết quả lô ghích / dĩ nhiên chắnHe must be very tired. He’s been working all day long.
must notNgăn cấmYou must not smoke in the hospital.
canCó khả năngI can swim.
Sự mang đến phépCan I use your phone please?
Khả năngSmoking can cause cancer.
couldCó kỹ năng trong quá khứWhen I was younger I could run fast.
Cho phép một cách lịch sựExcuse me, could I just say something?
Khả năngIt could rain tomorrow!
maySự mang lại phépMay I use your phone please?
Có năng lực năng xảy raIt may rain tomorrow!
mightCho phép một phương pháp lịch sựMight I suggest an idea?
Có kỹ năng xảy raI might go on holiday to nước australia next year.
need notKhông cần thiết/không tương quan đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should/ought toMột phần nghĩa vụI should / ought khổng lồ see a doctor. I have a terrible headache.

Xem thêm: Hiện Tượng Các Nst Tương Đồng Bắt Đôi Với Nhau Có Ý Nghĩa Gì ?

Lời khuyênYou should / ought lớn revise your lessons
Kết quả logicHe should / ought to be very tired. He’s been working all day long.
had betterLời khuyênYou’d better revise your lessons

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE