Câu hỏi vào đề: Trắc nghiệm vật Lí 11 Dạng bài xích toán tương quan đến bình điện phân vào mạch điện đơn giản và dễ dàng


Bạn đang xem: Một bình điện phân dung dịch

*
Giải bởi khansar.net

*

*
*

Thể tích khí ở đk tiêu chuẩn

*

Chọn A


Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp,trong một mạch điện. Sau một thời hạn điện phân, tổng khối lượng catot của hai bình tăng lên 2,8g. Biết cân nặng mol của đồng và tệ bạc là 64 với 108, hóa trị của đồng và bội nghĩa là 2 với 1. Call điện lượng qua các bình điện phân là q, khối lượng Cu cùng Ag được hóa giải ở caot theo lần lượt là m1 và m2. Chọn phương pháp đúng?


Một bình điện phân đựng dung dịch bạc đãi nitrat AgNO3có năng lượng điện trở 2 Ω.Anot của bình bằng bạc có đương lượng gam là 108.Nôi shai rất của bình năng lượng điện phân với mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng 12 Vvà điện trở trong2 Ω.Khối lượng bạc bẽo bám vào catot của bình năng lượng điện phân 16phút 5giây là


Một bình điện phân chứa dung dịch bạc đãi nitrat AgNO3có năng lượng điện trở 2 ΩAnôt của bình bằng bội nghĩa và hiệu điện rứa đặt vào nhì điện rất của bình năng lượng điện phân là 12 V.Biết bội bạc có A = 108 g/molcó n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5giây là


Một bình điện phân đựng hỗn hợp CuSO4với những cực điện rất đều bằng đồng, diện tích s catot bằng 10 cm2khoảng bí quyết từ catot mang lại anot là 5 cm.Đương lượng gam của đồng là 32.Hiệu điện nuốm đặt vào U = 15 V,điện trở suất của dung dịch là 0,2 Ωm. Sau thời hạn t = 1h, khối lượng đồng dính vào catot gần cực hiếm nào nhất sau đây?


Người ta sắp xếp các điện cực của một bình năng lượng điện phân đựng dung dịch CuSO4như hình vẽ, với các điện cực đều bằng đồng có diện tích đều bởi 10 cm2,khoảng biện pháp từ chúng mang đến anot lần lượt là 30 cm, trăng tròn cm với 10 cm. Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào U = 15 V,điện trở suất của dung dịch là 0,2 Ωm.Sau thời hạn t = 1 hkhối lượng đồng bám vào các điện rất 1,2 và 3lần lượt là m1, m2 và m3. Cực hiếm củam1+m2+m3gần quý giá nào nhất sau đây?

*


Hai bình năng lượng điện phân (FeCl3/Fe và CuSO4/Cu) mắc nối tiếp. Sau một khoảng thời gian bình thứ nhất giải phóng một lượng fe là 1,4 gam. Biết trọng lượng mol của đồng với sắt là 64 với 56, hóa trị của đồng cùng sắt là 2 với 3. Tính lượng đồng giải hòa ở bính sản phẩm công nghệ hai trong thuộc khoảng thời gian đó?


Chiều dày của một tấm niken phủ lên một tấm kim loại là h = 0,00496 cm sau khi điện phân vào 30 phút. Diện tích s mặt lấp của tấm kim loại là S=30 cm2. Biết niken bao gồm A = 58, n = 2 và có trọng lượng riêng là D=8,9 g/cm3Cường độ mẫu điện chạy qua bình năng lượng điện phân là


Hai bình năng lượng điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp, vào một mạch điện có cường độ 0,5A. Sau thời gian điện phân t, tổng trọng lượng catôt của hai bình tăng lẽn 5,6 g. Biét cân nặng mol của đồng và bội bạc là 64 với 108, hóa trị của đồng và tệ bạc là 2 với 1. Tính t


Đương lượng năng lượng điện hóa của nikenk=0,3.10-3 g/C.Một năng lượng điện lượng5 Cchạy qua binh điện phân gồm anot bằng niken thì khối lượng của niken dính vào catôt là


Khi năng lượng điện phân một dung dịch muối ăn uống trong nước, fan ta chiếm được khí hidro vào một bình có thể tích. Biết hằng số khí R = 8,314 J/molK, hiệu điện cầm cố đặt vào hai cực của bình là U=50 Vá p suất của khí hidro trong bình bằng p = 1,3 atm và ánh nắng mặt trời là 27°CCông triển khai bởi cái điện khi năng lượng điện phân gần cực hiếm nào độc nhất sau đây?


Đương lượng điện hóa của đồng làk =3,3.10-7 kg/C.Muốn cho trên catôt của bình điện phân chửa dung dịchCuSO4với cực dương bằng đồng mở ra 1,65 g đồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình yêu cầu là


Để xác đương lượng năng lượng điện hóa của đồng, một học viên đã cho loại điện bao gồm cường độ 1,2 Achạy qua bình điện phân đựng dung dịch đồng sunphat CuSO4trong khoảng thời gian 5,0phút với thu được 120 mg đồng dính vào catôt. Xác minh sai số tỉ đối của công dụng thí nghiệm do học viên thực hiện tại với hiệu quả tính toán theo định điều khoản II Fa-ra -đây về điện phân khi rước hằng số Fa-ra -đây là F = 96500 (C/mol) cân nặng mol nguyên tử của đồng A = 63,5 g/molvà hóa trị n = 2


Người ta muốn bóc tách một lớp đồng dàyd=10 μmtrên một bạn dạng đồng diện tíchS=1 cm2bằng phương pháp điện phân. Cường độ chiếc điện là 0,02 A.Biết cân nặng riêng của đồng là8900 kg/m3.Tính thời gian quan trọng để tách được lớp đồng


Khi điện phân hỗn hợp nhôm ôxit Al2O3nóng chảy, bạn ta cho cái điện cường độ trăng tròn kAchạy qua hỗn hợp này tương ứng với hiệu điện vậy giừa những điện cực là 5,0 V.Nhôm có trọng lượng mol là A = 27 g/molvà hóa trị n = 3.Để thu được một tấn nhôm thời hạn điện phân và lượng điện năng đang tiêu thụ lần lượt là


Muốn mạ đồng một tờ sắt có diện tích s tổng cộng 200 cm2, người ta dùng tâm sắt làm catôt của một bình năng lượng điện phân đựng dùng dịch CuSO4 và anôt là 1 thanh đồng nguyên chất, rồi cho chiếc điện bao gồm cường độ I = 10 A chạy qua vào thòi gian 2 giò 40 phút 50 giây. Cho thấy đồng gồm A = 64; n = 2 và có cân nặng riêng D = 8,9.103 kg/m3. Tìm bề dày lớp đồng còn trên mặt tấm sắt.
Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11 Chương 4, Kiểm Tra Đs Và Gt 11 Chương 4

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam