Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (67.62 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Một chiếc xe lăn nhỏ khối lượng 50g

MẶT PHẲNG NGHIÊNGBài 1. Hãy thành lập và hoạt động công thức tính gia tốc của một đồ dùng được thả trên mặt phẳng nghiêng.Trong 2 trường hợp:a. Không tồn tại ma sátb. Biết hệ số ma gần cạnh trên khía cạnh phẳng nghiêng là µĐS: a/ a = gsinα b/ a = g(sinα - µcosα)Bài 2: Một loại xe lăn bé dại khối lượng 5 kg được thả tự đỉnh A của mặt phẳng nghiêng. Bỏ qua ma sát. Tính thời gian vận động từ A mang lại chân khía cạnh phẳng nghiêng B trong các trường vừa lòng sau:a. Mặt dốc nghiêng 300, AB =1mb. Độ lâu năm AB = 1m, độ cao AH so với mặt phẳng ngang là 0,6mc. Độ cao AH=BH=1mĐS: a/ 0,63s; b/ 0,58s; c/ 0,53sBài 3: Hãy xác định gia tốc của một đồ vật trượt từ phương diện phẳng nghiêng xuống. Biết góc nghiêng α = 300 và thông số ma gần cạnh là µ = 0,3.Lấy g =9,8m/s2ĐS: 2,35m/s2Bài 4: Một đồ trượt từ bỏ đỉnh phương diện phẳng nghiêng dài l = 10m, góc nghiêng α = 300. Làm lơ ma liền kề trên phương diện phẳng nghiêng. Hỏi sau lúc đến chân mặt phẳng nghiêng, thứ tiếp tục hoạt động trên mặt phẳng ngang trong thời gian bao lâu. Biết thông số ma gần kề trên mặt phẳng ngang là 0,1. Mang đến g =10m/s2ĐS: 10s.Bài 5: Một đồ trượt hầu như trên mặt phẳng nghiêng có chiêu lâu năm 2m, độ cao 0,5m. Tính
hệ số ma gần kề giữa vật cùng mặt phẳng nghiêng.ĐS: µ = tanα = 0,26Bài 6: Một vật dụng đang chuyển động với tốc độ 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc nhiều năm 50m, cao 14m, thông số ma gần cạnh giữa vật cùng dốc là µ = 0,25. Mang lại g=10m/s2.a. Tính tốc độ của vật dụng khi lên dốc.b. Vật tất cả lên hết dốc không? Nếu có tính gia tốc của vật dụng đở đỉnh dốc và thời hạn lên không còn dốc.ĐS: a/ a = -g(sinα+µcosα) = -0,52m/s2b/ call s là quãng đường tối đa mà lại vật đi được cho đến khi tạm dừng : 1s =2 2200 2560,1( )2 2( 0,52)v vma−−= =− Ta thấy s > l . Vậy vật dụng đi không còn dốc. Khi đi không còn dốc trang bị đi được quảng con đường l. Vận tốc ở đỉnh dốc v =
202 10,25( / )al v m s+ =Thời gian đồ gia dụng lên dốc t =02,84( )v vsa−=Bài 7: Một đồ vật đang hoạt động với vận tốc v0 thì bắt đầu lên một dốc con dài 50m, cao 30m, thông số ma gần kề giữa vật và dốc là µ=0,25. Cho g=10m/s2.a. Tìm vận tốc của trang bị khi lên dốc và vận tốc v0 của vật để vật dừng lại ngay đỉnh dốc.b. Ngay kế tiếp vật trượt xuống, tính vận tốc của nó khi xuống mang đến chân dốc.c. Search thời gian hoạt động kể trường đoản cú khi ban đầu lên dốc cho đến khi xuống mang lại chân dốc.ĐS: a/ a = -g(sinα+µcosα) = -8m/s2 v0 =20


Xem thêm: Ăn Dứa Có Tác Dụng Ăn Dứa Và Những Lợi Ích Tuyệt Vời Cho Phụ Nữ Khi Ăn Dứa

2=28,3m/sb/ a’ = g(sinα-µcosα)= 4m/s2 v=2m/s c/ t = t1+t2 = 5 22 + 0,5 = 4,04 (s)Bài 8: Một vật trọng lượng 50kg nằm xung quanh phẳng nghiêng nhiều năm 5m, cao3m. Hệ số ma gần cạnh giữa vật với mặt phẳng nghiêng là µ =0,2. đến g =10m/s2. Phải chức năng vào trang bị một lực F tuy vậy song với phương diện phẳng nghiêng gồm độ phệ là bao nhiêu để nó:a. đầy đủ vật đứng yên.b. Vận động đều lên trênc. Hoạt động đều xuống dưới.ĐS: a/ F = mgsinα - µmgcosα = 300 -80 =220Nb/ F = mgsinα +µmgcosα = 50.1035+500.0,2.45= 300+80 =380(N)
c/ F = mgsinα - µmgcosα = 300 -80 =220NChú ý: cau a cùng c có công dụng như nhau.Bài 9: Một mẫu xe lăn nhỏ tuổi có cân nặng 50g được truyền vận tốc v0 =20m/s trường đoản cú chân dốc B của phương diện phẳng nghiêng 300. Cho thông số ma tiếp giáp là µ =35.Hãy xác định quãng đường đi cho tới khi dừng lại trên khía cạnh phẳng nghiêng.ĐS: / a = -g(sinα+µcosα) = -8m/s2 s =25m2