hình vuông vắn là một hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau, có bốn góc vuông và có những cặp cạnh đối diện tuy vậy song bởi nhau. Vậy công thức tính diện tích hình vuông như gắng nào? Mời các bạn hãy cùng khansar.net theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Một hình vuông có diện tích là 144. chu vi hình vuông đó cm

Công thức tính diện tích hình vuông sẽ giúp các bạn học sinh cố kỉnh vững các kiến thức và phương pháp tính diện tích cụ thể nhất. Từ kia học thuộc công thức để áp dụng vào giải những bài tập toán. Cạnh bên hình tam giác, hình vuông là dạng hình thông dụng mà bạn cũng có thể thường xuyên phát hiện trong thực tế khi tính diện tính đơn vị cửa, vật dụng vật, đất đai. Vậy mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm cách tính diện tích hình vuông vắn trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: cách làm tính diện tích hình vuông


Nội dung

2 II. Công thức diện tích hình vuông3 III. Những dạng bài xích tập về diện tích s hình vuông

I. Vệt hiệu nhận ra hình vuông

Hình chữ nhật tất cả hai cạnh kề đều nhau Hình chữ nhật gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau Hình thoi bao gồm hai đường chéo bằng nhau Hình thoi có một góc vuông Hình chữ nhật bao gồm một đường chéo là đường phân giác

II. Công thức diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông vắn bằng bình phương chiều lâu năm cạnh hình vuông:

*

Mở rộng: lúc biết diện tích hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông vắn bằng công thức:

*


Bài viết ngay gần đây

Bài thơ tính diện tích và chu vi hình vuông

Muốn tính diện tích s hình vuôngCạnh nhân thiết yếu nó vẫn thường làm đâyChu vi thì tính vắt nàyMột cạnh nhân tư đúng ngay bạn à!

III. Những dạng bài xích tập về diện tích hình vuông

Dạng 1: mang lại độ dài cạnh, tính diện tích s hình vuông

Ví dụ 1: Tính diện tích s của hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 5cm.

Bài làm

Chu vi của hình vuông vắn là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25cm2

Ví dụ 2: Tính diện tích hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 6cm.

Bài làm

Đổi 3dm 6cm = 36cm

Độ lâu năm cạnh hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81cm2

Dạng 2: Cho diện tích hình vuông, tính độ nhiều năm cạnh

Ví dụ 1: Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn có diện tích s bằng 16dm2.

Bài làm

Vì 16 = 4 x 4 bắt buộc độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn là 4dm.

Dạng 3: Tính chu vi hình vuông vắn khi biết diện tích hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 36cm2.

Bài làm

Vì 6 x 6 = 36 yêu cầu độ nhiều năm cạnh của hình vuông là 6cm.

Chu vi hình vuông vắn là:

6 x 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Ví dụ 2: Một hình vuông có diện tích là 144cm2 .Tính chu vi hình vuông đó.

Bài làm

Vì 12 x 12 = 144 yêu cầu độ nhiều năm cạnh của hình vuông là 12cm.

Chu vi hình vuông vắn là:

12 x 4 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm.

IV. Bài xích tập từ luyện tính diện tích hình vuông

Bài 1: Một hình vuông có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông vắn đó bằng bao nhiêu?

Bài 2: Tìm diện tích s miếng khu đất hình vuông, hiểu được khi mở rộng mỗi cạnh của miếng khu đất thêm 4 m thì diện tích tăng lên 224

Bài 3: Một hình vuông có độ nhiều năm cạnh bởi 8cm. Tính diện tích của hình vuông đó.

Bài 4: Một hình vuông vắn có chu vi bằng 60dm. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài 5: đến diện tích hình vuông vắn bằng 49m2. Tính chu vi của hình vuông vắn đó.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Tương Lai Đơn Và Tương Lai Gần Có Đáp Án

Bài 6: Tính diện tích s miếng khu đất hình vuông, biết rằng khi mở rộng mỗi cạnh của miếng khu đất thêm 4m thì diện tích tạo thêm 224m2.