Ở bài học kinh nghiệm trước, bọn họ đã được học về lượng chất giác, phương trình lượng giác cơ bản, biết được trong toán học có những lượng giác nào. Sang đến bài học này, chúng ta sẽ đi vào tò mò kỹ rộng Một số phương trình lượng giác thường xuyên gặp và cách giải của chúng để sau thời điểm qua một số bước biến đổi đơn giản những em vẫn rất có thể đưa về phương trình lượng giác cơ bản. Hãy thuộc khansar.net tò mò bài học ngay nhé!

Mục tiêu bài xích học

Qua bài giảng này, các em đề xuất nắm được các kiến thức sau:

Củng cố những phương trình lượng giác cơ bản và các công thức cộngNắm được có mang và cách thức giải những phương trình bậc nhất,bậc hai so với một hàm con số giácBiết giải phương trình hàng đầu đối với cùng 1 hàm số lượng giácBiết đổi khác một số phương trình lượng giác về phương trình hàng đầu đối với 1 hàm số lượng giác nhờ những công thức lượng giácVận dụng thành thạo những công thức lượng giác vào câu hỏi giải những phương trình lượng giácGiải thành thạo những phương trình lượng giác thưòng gặp như phương trình hàng đầu với một hàm số lượng giác, phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác và các , phương trình bậc nhất đối cùng với sinx cùng cosxBiết vận dụng các công thức lượng giác để lấy các pt các dạng trên

Lý thuyết yêu cầu nắm Phương trình lượng giác

Tổng hợp triết lý cơ bạn dạng nhất, được trình bày một biện pháp chi tiết, giúp những em rứa được kỹ năng một phương pháp hiệu quả!

Phương trình số 1 đối cùng với hàm số lượng giác

1. Định nghĩa

Phương trình số 1 đối với một hàm con số giác là phương trình gồm dạng

at+b=0

Với a,b là các hằng số a≠0 và t là một hàm số lượng giác làm sao đó.

Bạn đang xem: Một số phương trình lượng giác thường gặp

2. Biện pháp giải

at+b=0⇔t=−ba đưa về phương trình lượng giác cơ bản.

Ví dụ

3–√cotx−3=0⟺cotx=3–√=cotπ6

⇔x=π6+kπ,k∈Z

3. Phương trình mang về phương trình hàng đầu đối với cùng 1 hàm con số giác

Ví dụ: Giải những phương trình sau:

a. 5cosx−2sin2x=0;

b. 8sinxcosxcos2x=−1.

Giải

a. Ta có 5cosx−2sin2x=0⇔5cosx−4sinxcosx=0

*

Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

1. Định nghĩa

Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác là phương trình gồm dạng

at^2+bt+c=0

Trong đó a,b,c là những hằng số (a≠0) và t là một trong trong những hàm số lượng giác.

2. Biện pháp giải

Đặt biểu thức lượng giác làm cho ẩn phụ và đặt điều kiện cho những ẩn phụ (nếu có) rồi giải phương trình theo ẩn phụ này. Cuối cùng, ta đưa về việc giải các phương trình lượng giác cơ bản.

Ta tất cả bảng sau:

*

*

3. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác

Có những phương trình lượng giác nhưng mà khi giải có thể đưa về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

Ví dụ: 

*

Phương trình bậc nhất đối cùng với sin x và cos x

1. Công thức thay đổi biểu thức asinx+bcosx

*

2. Phương trình dạng asinx+bcosx=c

Xét phương trình asinx+bcosx=c, với a,b,c∈R;a,b không mặt khác bằng 0(a^2+b^2≠0).Nếu a=0,b≠0 hoặc a≠0,b=0, phương trình asinx+bcosx=c có thể đưa ngay về phương trình lượng giác cơ bản. Nếu a≠0,b≠0, ta vận dụng công thức (I).

Ví dụ: Giải phương trình

sinx+√3 cosx=1.

Giải

Theo bí quyết (I) ta có

*

*

Giải bài bác tập SGK Đại số 11 Phương trình lượng giác

Bài 1: Giải phương trình: sin2x – sin x = 0

Lời giải:

*

Vậy phương trình có tập nghiệm 

*
 (k ∈ Z).

Bài 2: Giải các phương trình sau:

a) 2cos2x – 3cos x + 1 = 0

b) 2sin 2x + √2.sin4x = 0.

Lời giải:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0 (1)

đặt t = cosx, điều kiện –1 ≤ t ≤ 1

(1) biến đổi 2t2 – 3t + 1 = 0

*
 (thỏa mãn điều kiện).

+ t = 1 ⇒ cos x = 1 ⇔ x = k.2π (k ∈ Z)

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm 

*
 (k ∈ Z).

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm 

*
 (k ∈ Z)

Bài 3: Giải các phương trình sau:

*

Lời giải:

*

*
 (Phương trình bậc hai với ẩn 
*
 ).

*

Vậy phương trình tất cả họ nghiệm x = k4π (k ∈ Z)

b. 8cos2x + 2sinx – 7 = 0 (1)

⇔ 8(1 – sin2x) + 2sinx – 7 = 0

⇔ 8sin2x – 2sinx – 1 = 0 (Phương trình bậc nhị với ẩn sin x)

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm {

*
 + k2π; 
*
 + k2π; arcsin
*
 + k2π; π – arcsin
*
 + k2π (k ∈ Z).

c. Điều kiện: 

*

2tan2x + 3tanx + 1 = 0 (Phương trình bậc 2 với ẩn tan x).

*

*
 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*
 + kπ; arctan
*
 + kπ (k ∈ Z)

d. Điều kiện 

*

tanx – 2.cotx + 1 = 0

*

*
 (Thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình có tập nghiệm

*
 + kπ; arctan(-2) + kπ (k ∈ Z)

Bài 4 : Giải các phương trình sau:

a. 2sin2 x + sinx.cosx – 3cos2 x = 0

b. 3sin2 x – 4 sinx.cosx + 5 cos2 x =2

c. Sin2 x + sin2x – 2 cos2 x = 1/2

d. 2cos2x – 3√3sin2x – 4sin2x = -4

Lời giải:

a) 2sin2x + sinx.cosx – 3cos2x = 0 (1)

+ Xét cos x = 0 ⇒ sin2x = 1 – cos2x = 1

Phương trình (1) trở thành: 2 = 0 (loại)

+ Xét cos x ≠ 0, phân chia cả hai vế của (1) mang đến cos2x ta được:

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm  (k ∈ Z)

b) 3sin2x – 4sinx.cosx + 5cos2x = 2

⇔ 3sin2x – 4sinx.cosx + 5cos2x = 2(sin2x + cos2x)

⇔ sin2x – 4sinx.cosx + 3 cos2x = 0 (1)

+ Xét cosx = 0 ⇒ sin2x = 1.

Phương trình (1) đổi thay 1 = 0 (Vô lý).

+ Xét cos x ≠ 0. Chia hai vế phương trình đến cos2x ta được

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm  (k ∈ Z)

+ Xét cos x = 0 ⇒ sin2x = 1 – cos2x = 1

(1) đổi thay 1 = 0 (Vô lý).

+ Xét cos x ≠ 0, phân chia cả hai vế cho cos2x ta được:

Vậy phương trình có tập nghiệm  (k ∈ Z)

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm  (k ∈ Z)

Bài 5: Giải những phương trình sau:

*

Lời giải:

*

Vậy phương trình có tập nghiệm 

*
 (k ∈ Z)

*

Ta có: 

*
 nên vĩnh cửu α thỏa mãn 
*

(1) trở thành: cos α.sin3x – sin α.cos 3x = 1

*

Vậy phương trình tất cả họ nghiệm 

*
 (k ∈ Z)

với α thỏa mãn 

*

*

Vậy phương trình gồm tập nghiệm 

*
 (k ∈ Z)

*

Vì 

*
 nên tồn tại α thỏa mãn 
*

(*) ⇔ cos α.cos 2x + sin α. Sin 2x = 1

*

Vậy phương trình gồm họ nghiệm 

*
 (k ∈ Z)

với α thỏa mãn 

*

Bài 6: Giải những phương trình sau:

a. Tan(2x + 1).tan(3x – 1) = 1

b. Tanx + rã (x+π/4) = 1

Lời giải:

a. Điều kiện: 

*

*

Vậy phương trình có họ nghiệm 

*
 (k ∈ Z).

b. Điều kiện:

*

⇔ chảy x.(1 – tanx) + tanx + 1 = 1 – tung x.

⇔ rã x – tan2x + 2.tan x = 0

⇔ tan2x – 3tanx = 0

⇔ tanx(tanx – 3) = 0

*

*

Vậy phương trình đã cho tất cả tập nghiệm là: arctan 3+kπ; k ∈ Z

Bài tập tự luyện Phương trình lượng giác

Bài tập trường đoản cú luyện bởi iToan biên soạn để giúp các em rèn luyện cách suy nghĩ, giải nhanh và tứ duy logic!

Phần câu hỏi

Câu 1: Phương trình: 1+sin2x=0 có nghiệm là:

A. x=−π/2+k2π.

B. x=−π/4+kπ.

Xem thêm: Phân Tích Hình Tượng Rừng Xà Nu Trong Rừng Xà Nu, Phân Tích Hình Tượng Cây Xà Nu Ngắn Gọn

C. x=−π/4+k2π.

D. x=−π/2+kπ

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Phần đáp án

1.B 2.B 3.B 4.B

Lời kết

Để làm tốt các việc về phương trình lượng giác, những em phải hiểu và nhớ rõ tập xác định, tập nghiệm của các phương trình cơ bản. Các em có thể làm thêm nhiều bài bác tập tự luyên từ tự luận đến nâng cấp tại khansar.net.