toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thùng cao 1,2 m đựng đầy nước tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm giải pháp đáy thùng 0,4 m


*

Trọng lượng riêng của nước: d = 10000 N/m3.

Bạn đang xem: Một thùng cao 1 2m đựng đầy nước

Áp suất tác dụng lên lòng thùng là:

p = d.h1 = 10000.1,2 = 12000 N/m2.

Áp suất chức năng lên điểm phương pháp đáy thùng 0,4 m là:

p = d.h2 = 10000.(1,2 - 0,4) = 8000 N/m2


*

Một thùng cao 1,2 m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên lòng thùng cùng lên một điểm giải pháp đáy thùng 0,4m. Biết vào lượng riêng biệt của nước là 10000N/m3


Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm phương pháp đáy thùng 0,4m.

Xem thêm: Ngữ Văn 11 Bài Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu), Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu Trang 21


Một thùng nước cao 0,8m đựng đầy nước.biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/mét khối . Tính áp suất nước tính năng lên đáy thùng với một điểm bí quyết đáy thùng 0,6 m


một thùng cao 80 centimet đựng đầy nước, tính áp suất chức năng lên lòng thùng cùng một điểm biện pháp đáy thùng 20cm. Biết trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m khối


Một thùng cao 100cm đựng đầy nước . Biết nc tất cả trọng lượng 10000N/m³ tính áp suất nước lên lòng thùng cùng lên điểm A cách thùng 20cm?


Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nưới lên đáy thùng cùng lên một điểm bí quyết đáy thùng 0,4m (biết trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000N/m3).


Một thùng cao 2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên lòng thùng, lên một điểm giải pháp đáy thùng 0,8m.Biết trọng lượng riêng rẽ của nước là 10 000N/m3


một thùng cao 90 cm đựng đầy nước tính áp suất của nước tác dụng lên thùng và lên một điểm ở giải pháp đáy thùng 0,3 m

giúp mik với

 


Câu 1: Nêu phương pháp tính áp suất hóa học lỏng? Chú thích những đại lượng, đơn vị?

Câu 2: Một thùng nước cao 1,6m đựng đầy nước:

a. Tính áp suất của nước lên lòng thùng?

b. Tính áp suất của nước lên một điểm biện pháp đáy thùng 4dm?

c. Tính áp suất của nước cách mặt loáng (mặt nước) 0,9m?

Câu 3: Lực ma gần kề lăn, lực ma tiếp giáp trượt, lực ma gần kề nghỉ có mặt khi nào?

 


Lớp học tập trực đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh