Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của vật chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được gọi là "khoa học trung tâm" vày nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như thiết bị lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm trước tiên nên bao gồm nhiều anh em mới tới từ những nơi xa hơn do ngôi trường mới lại mỗi một khi lại xa nhà mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một thế giới mới to và các điều thú vị, một trang mới đang chò ngóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giáGiải Hóa học