Câu hỏi :

Một vật vận động thẳng cấp tốc dần đều, tại thời điểm t trang bị có tốc độ v và tốc độ a. Chọn biểu thức đúng.


Vật lý học (tiếng Anh:physics, từ giờ Hi Lạp cổ: φύσις tức là kiến thức về từ bỏ nhiên) là một trong môn khoa học thoải mái và tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu và phân tích vật hóa học và hoạt động của nó trong không khí và thời gian, cùng với đầy đủ khái niệm liên quan như năng lượng và lực.Vật lí học là trong số những bộ môn khoa học lâu đời nhất, với mục đích mày mò sự di chuyển của vũ trụ.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học tập phổ thông, năm trước tiên nên bao gồm nhiều bạn bè mới đến từ những chỗ xa hơn do ngôi trường new lại mỗi một khi lại xa nhà mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một trái đất mới to và những điều thú vị, một trang mới đang chò ngóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng đúng theo mã sút giá