Nanômét quý phái Mét(Hoán đổi đơn vị)

Mét

1 m tương tự với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Bạn đang xem: Nanomet đổi ra m

Từ năm 1983, mét đã được bao gồm thức khẳng định là chiều nhiều năm đường tia nắng đi được trong chân ko trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Cách quy đổi m → nm

1 Mét bởi 1000000000 Nanômét:

1 m = 1000000000 nm

1 nm = 1.0E-9 m

Nanômét

Một nanômét (viết tắt là nm) là một khoảng cách bằng một trong những phần tỉ mét (10 nón −9 m).

Trong hệ đo lường và thống kê quốc tế, nanômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị chức năng cơ bạn dạng mét theo định nghĩa trên.

Xem thêm: Lý Thuyết Véc Tơ Trong Không Gian Toán Hình Học 11, Véc Tơ Trong Không Gian Toán Hình Học 11

Chữ nanô (hoặc trong viết tắt là n) viết ngay lập tức trước các đơn vị trong hệ giám sát và đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được phân chia 1 000 000 000 (1 tỉ) lần.

Bảng Mét sang Nanômét

1m bởi bao nhiêu nm
0.01 Mét = 10000000 Nanômét10 Mét = 10000000000 Nanômét
0.1 Mét = 100000000 Nanômét11 Mét = 11000000000 Nanômét
1 Mét = 1000000000 Nanômét12 Mét = 12000000000 Nanômét
2 Mét = 2000000000 Nanômét13 Mét = 13000000000 Nanômét
3 Mét = 3000000000 Nanômét14 Mét = 14000000000 Nanômét
4 Mét = 4000000000 Nanômét15 Mét = 15000000000 Nanômét
5 Mét = 5000000000 Nanômét16 Mét = 16000000000 Nanômét
6 Mét = 6000000000 Nanômét17 Mét = 17000000000 Nanômét
7 Mét = 7000000000 Nanômét18 Mét = 18000000000 Nanômét
8 Mét = 8000000000 Nanômét19 Mét = 19000000000 Nanômét
9 Mét = 9000000000 Nanômét20 Mét = 20000000000 Nanômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến


m Mét quý phái Picômét pm
m Mét lịch sự Nanômét nm