*

*
*
*

Giới thiệu Danh bạ tổ chức Tin hoạt động Chuyên đề Tư vấn pháp luật Văn bản VB chỉ đạo điều hành
*

*
Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục


Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

*

Theo chiều dài lịch sử, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bạn đang xem: Ngày gđ việt nam

Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Tới nay, ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với thông điệp“Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”năm 2021 nhằmnhắc nhở tất cả mọi người tiếp tục quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Năm 2021, các hoạt động kỷ niệm 20 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, mọi người dân đều phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, một số địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, song cũng chính là thời điểm để các gia đình lan tỏa tình đoàn kết, yêu thương, sự cảm thông, sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau nỗ lực, vượt qua khó khăn. Đồng thời thực hiện“Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Xem thêm: Ca Sĩ Jack Ca Sĩ Jack Là Ai? Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Chàng Ca Sĩ "Sóng Gió"

Mỗi cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động trong hãy tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 20 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình; gắn kết tình cảm, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của gia đình Việt trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tin: Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam