Ta bao gồm (intsin ^2x, extdx=intdfrac1-cos 2x2, extdx) 

Ta vận dụng công thức (intdx=intf(x)dx-intg(x)dx) nên

(=intdfrac1-cos 2x2dx=int(dfrac12-dfraccos 2x2)dx\=intdfrac12dx-intdfraccos 2x2dx)(=dfrac12intdx-dfrac12intcos 2xdx)(=dfracx2-dfracsin 2x4+C.)

Do (int dx=x;intcos 2xdx=dfracsin 2x2)

Vậy (intsin ^2x, extdx=dfracx2-dfracsin 2x4+C)
Bạn đang xem: Nguyên hàm của sin^2 x

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Ví như $Fleft( x ight)$ là 1 nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ với đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ đi qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Một chiếc xe đua (F_1) đạt tới mức vận tốc lớn số 1 là (360,,km/h). Đồ thị bên bộc lộ vận tốc (v) của xe trong 5 giây thứ nhất kể từ lúc xuất phát. Đồ thị trong 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại gốc tọa độ (O), giây tiếp sau là đoạn thẳng cùng sau đúng bố giây thì xe đạt tốc độ lớn nhất.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Soạn Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Biết rằng mỗi đơn vị chức năng trục hoành biểu lộ 1 giây, mỗi đơn vị chức năng trực tung thể hiện 10 m/s và trong 5 giây đầu xe chuyển động theo mặt đường thẳng. Hỏi trong 5 giây đó xe đã đi được quãng mặt đường là bao nhiêu?