Câu hỏi trắc nghiệm: phép tắc chung để điều chế sắt kẽm kim loại là:

Tag: Nguyên Tắc tầm thường Để Điều Chế Kim Loại

A. Oxi hóa sắt kẽm kim loại thành ion kim loại.

Bạn đang xem: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại

B. Khử sắt kẽm kim loại thành ion kim loại.

C. Khử ion sắt kẽm kim loại thành kim loại.

D. Lão hóa ion kim loại thành kim loại.

Lời giải:

Đáp án: C. Khử ion sắt kẽm kim loại thành kim loại.

Nguyên tắc tầm thường để điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành kim loại.

Giải thích

Nguyên tắc chung, là sự khử ion kim loại thành kim loại:

Mn+ + ne → M

Ví dụ: Na+ + 1e → Na

Cu2+ + 2e → Cu

*

Chú ý: 

– lúc sử dụng các kim nhiều loại kiềm, kiềm thổ để triển khai chất khử thì điều kiện triển khai là môi trường thiên nhiên khí trơ hoặc là môi trường xung quanh chân không.

– Đối với những muối kim loại sunfua (=S) ví dụ: FeS2, PbS, ZnS,… thì phải mang đến oxit kim loại tương ứng sau đó mới điều chế được kim loại.

– phương pháp này hay được sử dụng trong công nghiệp.

2. Cách thức điện phân

a. Điện phân hợp hóa học nóng chảy

Nguyên tắc: Khử các ion sắt kẽm kim loại bằng mẫu điện bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp hóa học của kim loại.

Phạm vi áp dụng: Điều chế những kim loại chuyển động hoá học dũng mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

Nguyên tắc: Điện phân dung dịch muối của kim loại.

Phạm vi áp dụng: Điều chế các kim loại bao gồm độ hoạt động hoá học tập trung bình hoặc yếu.

Ví dụ: Điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế sắt kẽm kim loại Cu.

* giữ ý: 

– Nếu điện phân dung dịch cơ mà có những ion K+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+ thì nước sẽ tham gia năng lượng điện phân.

2H2O + 2e → H2 + 2OH–

– ví như trong dung dịch có không ít cation thì cation nào tất cả tính oxi hóa bạo phổi hơn sẽ bị khử trước.

Ví dụ: Điện phân dung dịch nhưng catot gồm chứa các ion Na+, Fe2+, Cu2+, Ag+ và Zn2+ thì sản phẩm công nghệ tự năng lượng điện phân đang là

Ag+ + 1e → Ag

Cu2+ + 2e → Cu

Fe2+ + 2e → Fe

Zn2+ + 2e → Zn

2H2O + 2e → H2 + 2OH–

– các ion H+ của axit dễ bị khử hơn các ion H+ của nước

Ví dụ: Viết sơ đồ điện phân nóng chảy NaCl

Catot ( – ) NaCl Anot ( + )2 Na+ + e → na 2Cl– → Cl2 + 2e

Phương trình năng lượng điện phân là:

2NaCl → 2Na + Cl2

3. Phương pháp thuỷ luyện 

Nguyên tắc: Dùng chất khử CO, C, Al, H2 khử oxit kim loại ở ánh nắng mặt trời cao.

Xem thêm: Gà Sống Được Bao Lâu? Tuổi Thọ Của Gà Tre Tuổi Thọ Của Gà Là Bao Nhiêu

Phạm vi sử dụng: Thường dùng trong công nghiệp với sắt kẽm kim loại có tính khử trung bình cùng yếu (sau Al).

Ví dụ:  3Fe3O4 + 8Al → 9Fe + 4Al2O3

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

* lưu lại ý:

– các phản ứng dùng kim loại kiềm và sắt kẽm kim loại kiềm thổ làm chất khử hầu như phải triển khai trong môi trường xung quanh khí trơ hoặc chân không– Trường hợp quặng là sunfua sắt kẽm kim loại như Cu2S, ZnS, FeS2…thì yêu cầu chuyển sunfua sắt kẽm kim loại thành oxit kim loại. Tiếp đến khử oxit kim loại bằng hóa học khử ưa thích hợp

Ví dụ cùng với ZnS:

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2

ZnO + C → Zn + CO

– Đối cùng với những kim loại kém hoạt động như Hg, Ag chỉ việc đốt cháy quặng cũng thu được sắt kẽm kim loại mà không buộc phải dùng chất khử