*
*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố tất cả số thứ tự thứu tự là 11, 19, 29 có đặc điểm gì như là nhau?


Nguyên tố M nghỉ ngơi chu kì 3, nhóm IA. Yếu tắc G ngơi nghỉ chu kì 2, nhóm VIA. Vậy toàn bô proton trong phân tử nhân nguyên tử M với G là


X là một trong những nguyên tố p Tổng số hạt trong nguyên tử của thành phần X là 40. địa điểm của X trong bảng tuần hoàn là


Các nguyên tố của tập thể nhóm IIA trong bảng tuần trả có điểm lưu ý chung như thế nào về thông số kỹ thuật electron nguyên tử, mà quyết định đặc thù hóa học tập của nhóm?


Cho cấu hình electron của các nguyên tố X1, X2, X3, X4 như sau

X1 : 1s22s22p63s1

X2 :1s22s22p63s23p1

X3 :1s22s22p63s23p64s2

X4 :1s22s22p63s2

Các nguyên tố kim loại cùng nhóm có có


Cho những phát biểu sau:

(1) đội IIIA là tập hợp gần như nguyên tố mà lại nguyên tử có 3e hóa trị.

Bạn đang xem: Nguyên tố clo z = 17 thuộc chu kì

(2) trong phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Fe là chất bị khử.

(3) tất cả các nguyên tố đội IA rất nhiều là sắt kẽm kim loại điển hình.

(4) trong một nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng mạnh theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

(5) Số electron phần ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố nhóm B gồm tối đa bằng 2.

Số tuyên bố không đúng là


Tổng số hạt p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học với vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là


X cùng Y là hai kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Biết ZXY cùng ZX + ZY = 24. Vạc biểu như thế nào sau đó là không đúng?


Hòa tan hoàn toàn 7,30 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại kiềm X, Y (MX Y) thuộc nhì chu kì liên tục vào 200 gam nước thu được hỗn hợp Z với 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ xác suất của YOH trong hỗn hợp Z là


Một nguyên tử X có số hạt có điện chiếm 63,04% tổng cộng hạt và số khối của X là 63. địa chỉ của X vào bảng tuần trả là


Tính chất của các nguyên tố và 1-1 chất, cũng như thành phần và tính chất của những hợp chất làm cho từ những nguyên tố đó biến hóa


Có 3 thành phần X, Y, Z thuộc đội A trong bảng tuần hoàn:

- X, Y cùng chu kì và ở hai đội liên tiếp

- X, Z ở nhì chu kì thường xuyên và thuộc nhóm

- các hydroxide của X, Y, Z có tính base tăng dần đều theo vật dụng tự

- cấu hình electron của X là …3s2

Phát biểu nào dưới đây không đúng?


tổng hợp 60,9 gam các thành phần hỗn hợp hai muối bari của nhị halogen (ở nhị chu kì liên tiếp) vào nước rồi cho tính năng vừa đủ với hỗn hợp K2SO4. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được 58,25 gam kết tủa cùng dung dịch muối. Cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp hai muối hạt khan. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?


X và Y là nhì nguyên tố team A và một chu kì và thuộc nhì nhóm tiếp tục có tổng số proton là 13 biết ZXY. Cho những phát biểu sau:

(1) Oxide tối đa của X tan trong nước tạo nên dung dịch acid yếu.

(2) Y có 3 electron độc thân.

(3) sản phẩm tự tính phi kim tăng mạnh là X, Y.

(4) Y tất cả độ âm điện to hơn X.

(5) Tính acid của hydroxide của X yếu hơn của Y.

Xem thêm: Tài Liệu Đạo Hàm Lớp 11 - Lý Thuyết Và Bài Tập Đạo Hàm Lớp 11

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.