Các em đã biết: yếu tắc là tập hợp những nguyên tử bao gồm cùng số proton, cơ mà mỗi thành phần lại là tập hợp của đa số "đồng vị". Vậy ra làm sao thì được call là đồng vị? Nguyên tử khối cùng nguyên tử khối trung bình khác biệt như vắt nào... Chúng ta cùng tò mò trong bài này nhé :)


Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

I. Kỹ năng cơ bản:

1. Đồng vị:

- Các đồng vị của cùng một nguyên tố là phần đa nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, cho nên vì vậy có số khối A khác nhau.

Bạn đang xem: Nguyên tử đồng vị

- đa phần các nguyên tố chất hóa học là láo hợp của đa số đồng vị. Các đồng vị của và một nguyên tố hóa học gồm số notron trong hạt nhân không giống nhau, nên có một số trong những tính chất vật lí không giống nhau.

VD: yếu tắc hidro gồm 3 đồng vị là:

*

- Có những đồng vị bền và các đồng vị ko bền. Số đông các đồng vị có số hiệu nguyên tử Z>82 là không bền, chúng nói một cách khác là các đồng vị phóng xạ.

2. Nguyên tử khối:

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử.

- Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết trọng lượng của nguyên tử kia nặng gấp bao nhiêu lần đối chọi vị cân nặng nguyên tử.

- khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, notron cùng electron vào nguyên tử đó. Proton cùng nơ tron số đông có cân nặng xấp xỉ 1u còn electron có khối lượng bé dại hơn khôn xiết nhiều, khoảng 0,00055u. Vì đó, có thể coi nguyên tử khối xê dịch số khối của hạt nhân.

3. Nguyên tử khối trung bình:

- phần đông các nguyên tố chất hóa học là hỗn hợp của khá nhiều đồng vị với tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử xác minh => nguyên tử khối của những nguyên tố có rất nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp những đồng vị gồm tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

- đưa sử yếu tắc X gồm 2 đồng vị A cùng B. Kí hiệu A,B bên cạnh đó là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguyên tử khớp ứng là a và b. Khi đó: nguyên tử khối trung bình (arA) của thành phần X là:

(arA=fracaA+bB100)

- một trong những phép toán không phải độ chính xác cao, hoàn toàn có thể coi nguyên tử khối thông qua số khối.


II. Bài bác tập áp dụng:

Câu 1: Đồng vị là hầu như nguyên tử của và một nguyên tố, có số proton đều bằng nhau nhưng khác biệt về:

A. Số electron B. Số notron C. Số proton D. Số obitan

Câu 2: Nguyên tố chất hóa học là tập hợp những nguyên tử gồm cùng:

A. Số khối B. điện tích hạt nhân

C. Số nơtron D. Toàn bô proton cùng notron

Câu 3: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. Nguyên tử khối là trọng lượng tương đối của nguyên tử

B. Đối với những nguyên tố có không ít đồng vị, nguyên tử khối được tính là cực hiếm trung bình của nguyên tử khối các đồng vị gồm tính mang lại tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử từng đồng vị.

C. Trọng lượng của nguyên tử bằng tổng cân nặng của proton cùng electron.

D. Trong một số trường hợp, có thể coi nguyên tử khối ngay số khối.

Câu 4:Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau:

*
.

những kí hiệu nào thuộc chỉ thuộc 1 nguyên tố hoá học?


A. A, G cùng B B. H cùng K C. H, I cùng K D. E với F

Câu 5: Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?

A. 2,0158u B. 1,0079u C. 1,0919u D. 0,5040u

Câu 6: trọng lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 là:

A. 1,9927.10-23 g B. 1,9927.10-23 kilogam

C. 1,9927.10-24 g D. 1,9927.10-22g

Câu 7: Một solo vị khối lượng nguyên tử (u) được khái niệm là?

A. Khối lượng của 1 mol nguyên tử đồng vị cacbon 12.

B. Cân nặng của 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12.

C. 1/12 trọng lượng của 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12.

D. 1/12 cân nặng của 1 nguyên tử cacbon.

Câu 8: mang lại biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27 kg. MBe = 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


A. 14,964.10-23g B. 14,964.10-24g

C. 16,6054.10-25g D. 14,964.10-27kg

Câu 9: 1u có cân nặng là từng nào gam? (Biết N là hằng số Avogađro)

A. 12/N B. N C. D.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Tả Con Mèo Hay Nhất, 5 Bài Văn Tả Con Vật Lớp 5 Ngắn Gọn Siêu Hay

Câu 10: Nguyên tử cacbon 12 gồm tất cả ?

A. Hạt nhân gồm 12 hạt cùng vỏ nguyên tử có 6 electron

B. Phân tử nhân tất cả 6 proton cùng 6 nơtron với vỏ nguyên tử bao gồm 6 electron

C. Phân tử nhân bao gồm 6 proton với lớp vỏ nguyên tử có 6 electron

D. Phân tử nhân bao gồm 6 proton cùng 6 nơtron

Câu 11: Hãy cho thấy thêm điều xác minh nào sau đây không đúng ?

A. Chỉ bao gồm hạt nhân nguyên tử oxi mới bao gồm 8 proton

B. Chỉ gồm nguyên tử oxi mới bao gồm 8 electron

C. Trong 3 đồng vị của oxi, chỉ tất cả 18O mới gồm 10 nơtron

D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới gồm 8 nơtron

Câu 12: Agon tách bóc ra từ không gian là hỗn hợp của 3đồng vị: 99,6% 40Ar, 0,063% 38Ar, 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

A. 5,60 lít B. 5,89 lít


C. 11,20 lít D. 6,22 lít

*

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - coi ngay