Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Nguyên tử khối vừa đủ của Ag là 107 , 87 . Tệ bạc có nhì đồng vị , trong những số ấy đồng vị 109Ag chỉ chiếm tỉ lệ 44 % . Khẳng định nguyên tử khối của đồng vị còn lại ?

HELP ME !!!!!


*

gọi nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 là X

(overlineA_Ag=frac109.44+x.left(109-44 ight)100)

(107,87=109.44+56x)

(Rightarrow5991=56xRightarrow xsimeq107)

Vậy nguyên tử khối của đồng vị còn lại là (xsimeq107)


*

Clo bao gồm hai đồng vị bền : 3517Cl với 3717Cl . Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là 35 , 5 . Tính thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị .

Bạn đang xem: Nguyên tử khối trung bình của ag là 107 87

HELP ME !!!!!!


*

Câu 1 : Nguyên tố X gồm 2 đồng vị với tỉ trọng số nguyên tử là 27/23. Phân tử nhân nguyên tử X có 35p. Đồng vị trước tiên có 44 nơtron. Đồng vị đồ vật hai có không ít hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của X ?

Câu 2 : Tổng số phân tử trong ion R+ là 57. Vào nguyên tử R, số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện là 18 hạt.

a/ tìm số p,n,e của R

b/ Viết thông số kỹ thuật e của R


Cho dung dịch chứa 8, 19 gam muối hạt NaX chức năng một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09 gam kết tủa,a. Tìm nguyên tử khối và điện thoại tư vấn tên Xb. X có hai đồng vị , giả sử số nguyên tử của đồng vị thứ nhất nhiều vội 3 lần số nguyên tử của đồng vị máy hai. Phân tử nhân của đồng vị đầu tiên có ít hơn hạt nhân đồng vị sản phẩm hai 2 nơtron. Search số khối của từng đồng vị


Câu 1 : Hai thành phần A và B thuộc thuộc 1 nhóm ở cả 2 chu kỳ link nhau vào BHTTH. Tổng cộng hạt với điện âm vào 2 nguyên tử A cùng B là 22

a/ xác định tên nhì nguyên tố A cùng B

b/ Viết cách làm oxit với hidroxit của 2 thành phần trên

Câu 2 : Trong thoải mái và tự nhiên nito có hai đồng vị bền. Đồng vị đầu tiên là 147N chiếm phần 99,64%. Nguyên tử khối vừa phải của nito là 14,0036 đvC. Khẳng định số khối của đồng vị thứ hai


Nguyên tố Br có 2 đồng vị bền vào tự nhiên, có nguyên tử khối mức độ vừa phải là 79,91 cùng thành phần % số nguyên tử có số khối nhỏ dại là 54,5%. Khẳng định số khối đồng vị trang bị hai.

Giải giúp mình!! Cảm ơn ạ


cho 100 ml dung dịch NaX 0,5M tác dụng vừa dủ với dung dịch AgNO3 sinh ra 9,396g kết tủa.

A) xác định nguyên tử khối của X.

B) X tất cả 2 đồng vị . Hạt nhân của X tất cả 35p . đồng vị 1 tất cả 44n, đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị một là 2n. Khẳng định % số đồng vị từng nguyên tử từng đồng vị


1.Biết ion X2- cùng ion M+ có thông số kỹ thuật electron theo thứ tự là 1s22s22p63s23p6, 1s22s22p63s23p63d104s24p6.Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X,M.Xác định vị trí của X,M

2.Nguyên tố R thuộc nhóm VA.Tỉ lệ khối lượng mol giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 17:71.Xác định nguyên tử khối của R (cho H=1,O=16)

3.Nguyên tố R tất cả tổng số hạt cơ bannr vào nguyên tử là 58,số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 18.

a)Viết kí hiệu nguyên tử R

b)Tính trọng lượng nguyên tử theo kg,nguyên tử khối vsf trọng lượng mol nguyên tử R.Biết mp=1,6726.10-27 kg,mn=1,6748.10-27 kg, 1u=1,6605.10-27 kg

4.Cho một dung dịch đựng 8,19g muối hạt NaX chức năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 thu được 20,09g kết tủa

a)Hãy xác định nguyên tử khối của X

b)X bao gồm hai đồng vị,giả sử số nguyên tử của đồng vị 1 các gấp 3 lần số nguyên tử của đồng vị 2.Hạt nhân đồng vị trước tiên có thấp hơn hạt nhân đồng vị 2 là 2 hạt.Tìm số khối mỗi đồng vị

c)Tính % khối lượng của đồng vị 1 trong các muối FeX2.(Fe=56)


Lớp 10 chất hóa học Ôn tập cuối học kì I
0
0

Đồng vị Cu trong thoải mái và tự nhiên là 63Cu và 65Cu có tỉ lệ số nguyên tử là 105:245.

Xem thêm: Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo Phần 1 : Tác Giả, Ngữ Văn Lớp 10, Soạn Bài Đại Cáo Bình Ngô Phần 1 Ngắn Gọn Nhất

a. Tính nguyên tử khối vừa đủ của Cu

b. Tính phần trăm trọng lượng của 65Cu vào Cu2O


Lớp 10 hóa học Ôn tập cuối học kì I
1
0

Nguyên tố Ar bao gồm 3 đồng vị khác nhau ứng cùng với số khối 36,38,39. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị khớp ứng lần lượt bằng 0,34%,0,06%,99,6% Tính nguyên tử khối vừa đủ trên.


Lớp 10 chất hóa học Ôn tập cuối học kì I
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)