4. đúng vì chưng 2NH3 + 3CuO (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 3Cu + N2↑ + 3H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ thứ phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y trong sơ đồ trên là


Cho 13,5 gam láo hợp các kim nhiều loại Al, Cr, Fe công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp X cùng 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là:


Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam tất cả hổn hợp X có Cu cùng Al vào dung dịch HNO3 đặc, lạnh thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) và dung dịch Y. Sục đàng hoàng khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Xác suất về cân nặng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là


Bốn kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không áp theo thứ trường đoản cú X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha chế bằng phương thức điện phân nóng chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z tính năng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng nhưng lại không công dụng được với dung dịch H2SO4 quánh nguội.

Bạn đang xem: H2o + nh3 + cucl2

X, Y, Z, T theo sản phẩm công nghệ tự là


Nung hỗn hợp bột tất cả 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở ánh sáng cao. Sau thời điểm phản ứng trả toàn, thu được 23,3 gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho cục bộ hỗn phù hợp X làm phản ứng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý giá của V là


Cho 7,68 gam Cu với 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử tuyệt nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì khối lượng muối khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn với Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là:


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được hỗn hợp chỉ cất một chất tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y với z là


Cho x mol sắt tan trọn vẹn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một thành phầm khử duy nhất và dung dịch chỉ đựng muối sunfat. Số mol electron bởi số lượng Fe trên nhịn nhường khi bị hoà rã là


Cho lếu láo hợp bao gồm 1 mol hóa học X cùng 1 mol hóa học Y công dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng làm hoà tan hoàn toàn một láo hợp tất cả 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo hóa học khử độc nhất là NO)


Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam láo lếu hợp gồm Fe và sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, chiếm được 1,064 lít khí H2. Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí số đông đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vùa dùng dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Y bao gồm tỉ lệ số mol Fe2+ cùng Fe3+ là 1 trong : 2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được mét vuông gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là


Hỗn vừa lòng X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. đến khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến phản ứng trả toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch cất 18 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X tất cả Al, Fe3O4 cùng CuO, trong đó oxi chiếm 25% cân nặng hỗn hợp. đến 1,344 lít khí co (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch cất 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý giá m gần giá trị nào nhất sau đây?


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp Al cùng Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhị phần bằng nhau:

- Phần 1 công dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), có mặt 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao vào điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần nhì phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được a mol khí H2. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Nung một tất cả hổn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa bầu không khí (dư). Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, đưa bình về ánh sáng ban đầu, thu được chất rắn độc nhất vô nhị là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí vào bình trước cùng sau phản nghịch ứng bởi nhau, mối liên hệ giữa a với b là (biết sau các phản ứng, lưu lại huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam tất cả hổn hợp X tất cả FeS cùng FeS2 vào một bình kín đáo chứa bầu không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được một chất rắn độc nhất và tất cả hổn hợp khí Y tất cả thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn sót lại là O2. Phần trăm cân nặng của FeS trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X có Cu2S, CuS, FeS2 với FeS chức năng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) nhận được V lít khí chỉ tất cả NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho cục bộ Y vào một trong những lượng dư hỗn hợp BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn lúc cho cục bộ Y công dụng với hỗn hợp NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt công dụng hết cùng với H2SO4đặc rét (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Phương pháp của hợp hóa học sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang tất cả hàm lượng fe 95%, đề nghị dùng x tấn quặng manhetit đựng 80% Fe3O4 (còn lại là tạp hóa học không chứa sắt). Hiểu được lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Quý giá của x là


Cho các phát biểu: (1) Nhôm là 1 trong kim nhiều loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCl2 và CrCl3 công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch Y cùng kết tủa Z. Lọc mang Z rồi nung trong không gian đến trọng lượng không thay đổi thì chiếm được 11,52 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng của CrCl3 vào X là


Nung m gam hỗn hợp tất cả Mg với Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được rắn X và 6,384 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bởi 500 ml; hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z chỉ chứa 54,42 gam muối và 0,05 mol hỗn hợp khí T bao gồm hai khí trong các số ấy có N2. Tỉ khối của T đối với He bởi 5,7.

Cho các phát biểu sau:

(a) cực hiếm của m là 39,64.

(b) trong Y có chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu thường xuyên nung X đến cân nặng không đổi thì chiếm được 2 hóa học rắn.

(d) dung dịch Z chỉ đựng 1 anion.

(e) dung dịch Z chứa 2 cation.(d) Số phát biểu đúng là:


Nung 5,54 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe3O4, CuO và Al mang đến phản ứng trọn vẹn được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hài hòa hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra buổi tối đa là 0,06 mol. Nếu mang đến Y vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam hóa học rắn không tan. Phần trăm trọng lượng của Al vào X là:


tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Na2O cùng Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho tất cả hổn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) đến hỗn hợp ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(d) Cho hỗn hợp Cu cùng NaNO3 (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).

Xem thêm: Lắt Léo Chữ Nghĩa: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Câu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn ?

Khi bội phản ứng trong các thí nghiệm bên trên kết thúc, có bao nhiêu phân tích không thu được hóa học rắn?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.