Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (157.56 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Nhận xét phản biện đề tài nghiên cứu khoa học

mẫu mã số 12-ĐTKHSVTRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANGĐƠN VỊ:PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN- chúng ta tên người phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức danh, học tập vị: . . . . . . . . . . .- thương hiệu đề tài, mã số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................- sv là CNĐT:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . Khoa: . . . . . . . .1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, vì sao chọn chủ đề (tối nhiều 10 điểm):............................................................................................................................................2. Mục tiêu đề tài và cách thức nghiên cứu (tối nhiều 30 điểm):............................................................................................................................................3. Ngôn từ khoa học (tối đa 35 điểm):..................................................................................................................................................................................................................4. Đóng góp về mặt kinh tế tài chính - làng hội, giáo dục và đào tạo và đào tạo, an ninh, quốc chống (tốiđa 15 điểm):............................................................................................................................................5. Vẻ ngoài trình bày báo cáo tổng kết đề tài (tối nhiều 10 điểm):......................................................................
......................................................................6. Điểm đánh giá: . . . . . . . . /100.Tp. Hồ Chí Minh, ngàythángNgười dìm xét(Ký, chúng ta tên)năm trăng tròn


Tài liệu liên quan


*
Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 82 6 4
*
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 7 4 8
*
Danh sách các đề tài phân tích khoa học viên viên cung cấp trường năm học 2012-2013 khoa kỹ thuật xã hội với nhân văn 19 7 22
*
danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp cho trường được trao kinh phí hỗ trợ năm học tập 18 2 4
*
Đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học sinh viên : chi phí lương và chi tiêu thị ngôi trường 46 1 4
*
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: SINH VIÊN XU HƯỚNG mua SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 55 4 22
*
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SWMM TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC MƯA – NƯỚC THẢI mang đến KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ VĨNH LỘC B HUYỆN BÌNH CHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH potx 58 2 5
*
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: SINH VIÊN " XU HƢỚNG sở hữu SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" ppt 55 1 4


Xem thêm: Cho Sơ Đồ Điều Chế Hno3 Trong Phòng Thí Nghiệm Mới Nhất 2022

*
Đề tài phân tích khoa học viên viên tiến công giá công dụng việc đổi khác hướng đi qua nút giao thông vận tải cùng nút ở hà thành 32 916 0