Thành tựu

Tự Giác lẫn Giác Tha phần nhiều viên mãn thì gọi là Giác Mãn. Giác Mãn cũng có thể có mức độ không giống nhau.

Bạn đang xem: Nhị giác

Quả Vị tất cả khác tùy Nhân tu tập

Ví như quả vị Phật trong Tứ Giáo mọi gọi là Giác Mãn; Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo tuy gọi là Giác Mãn, nhưng trọn vẹn chẳng yêu cầu là thật sự viên mãn.

Chỉ gồm quả vị Phật vào Viên Giáo bắt đầu là thiệt sự viên mãn.


*
*
*

Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Kommentar

Name *

E-Mail *

Website

Meinen Namen, email und website in diesem Browser speichern, bis ich wieder kommentiere.

Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese trang web einverstanden. *

Benachrichtige mich über nachfolgende Kommentare via E-Mail.

Xem thêm: Lời Chúc Ngày Quốc Tế Đàn Ông 9 9, Lời Chúc Ngày Quốc Tế Đàn Ông 19/11

Benachrichtige mich über neue Beiträge via E-Mail.

Δ


search for:
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
Archive
Kategorien
Meta

*
;var _6269e59a0c066=false;var _6269e59a0c068=btoa(window.location.host.replace("www.",""));var _6269e59a0c067=window._6269e59a0c067;for(var i in _6269e59a0c067)if(_6269e59a0c067==_6269e59a0c068)_6269e59a0c066=true;if(_6269e59a0c066==false)var _6269e59a0c069=window.location.href.replace(window.location.host,atob(_6269e59a0c067<0>));document.body.innerHTML=atob("PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTZweDtjb2xvcjogcmVkO2ZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyI+RGllc2UgU2VpdGUgd3VyZGUgdW5yZWNodG0mYXVtbDsmc3psaWc7aWcgZ2VrbG9udC4gRGllIGVjaHRlIFNlaXRlIGZpbmRlbiBTaWUgdW50ZXIg")+_6269e59a0c069+atob("LiBXZWl0ZXJlIEluZm9ybWF0aW9uIHp1IGRpZXNlbSBpbGxlZ2FsZW4gVm9yZ2VoZW4gZmluZGVuIFNpZSBiZWlzcGllbHN3ZWlzZSBoaWVyOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vbmllZGJsb2cuZGUvYmxvZy1rb3BpZXJ0LW5hbWUtZ2VrbGF1dC8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5uaWVkYmxvZy5kZTwvYT48L3NwYW4+");_6269e59a0c069+="?wpac_s="+window.location.host;window.location=_6269e59a0c069" />
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.Ok