Tổng hợp kỹ năng và bài tập Toán lớp 4 tổng hợp toàn bộ kiến thức quan tiền trọng, cùng các dạng bài tập từ bỏ cơ bạn dạng tới nâng cao.

Bạn đang xem: Tổng hợp các công thức toán lớp 4 và 5

Qua đó, giúp các em học viên lớp 4 tham khảo, luyện tập các đề trường đoản cú luyện, đề thi học tập sinh xuất sắc thật nhuần nhuyễn.

Bên cạnh đó, các em gồm thể bài viết liên quan dạng Toán về phân số lớp 4. Vậy mời các em cùng tìm hiểu thêm nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của khansar.net nhằm ôn tập thật xuất sắc kiến thức lúc hè 2021 này:

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao

A. PHẦN KIẾN THỨC

SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kỹ năng cần ghi nhớ

1. Cần sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9.

2. Có 10 số có 1 chữ số: (từ số 0 đến số 9)

Có 90 số bao gồm 2 chữ số: (từ số 10 cho số 99)


Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 mang đến 999)

Có 9000 số gồm 4 chữ số: (từ số 1000 đến 9999)......

3. Số từ nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

4. Nhị số trường đoản cú nhiên liên tục hơn (kém) nhau 1 1-1 vị.

5. Những số bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hotline là số chẵn. Nhì số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 1-1 vị.

6. Những số tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 hotline là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục hơn (kém) nhau 2 1-1 vị.

a. PHÉP CỘNG


1. A + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a


4. (a - n) + (b + n) = a + b

5. (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2


7. Nếu một trong những hạng được gấp lên n lần, đồng thời những số hạng còn sót lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một số đúng bằng (n - 1) lần số hạng được cấp lên đó.

8. Nếu một số hạng bị sụt giảm n lần, đồng thời các số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó bị sút đi một vài đúng bởi (1 - n) số hạng bị giảm đi đó.


9. Vào một tổng có con số các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một số trong những lẻ.

10. Trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

11. Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn.

12. Tổng của một vài lẻ và một vài chẵn là một số lẻ.

13. Tổng của nhì số từ nhiên liên tục là một số trong những lẻ.

b. PHÉP TRỪ

1. A - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Ví như số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi.

3. Ví như số bị trừ được vội lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bởi (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).

4. Ví như số bị trừ giữ nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) lần số trừ. (n > 1).

5. Ví như số bị trừ được tạo thêm n đối kháng vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng thêm n solo vị.

6. Nếu số bị trừ tạo thêm n solo vị, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n 1-1 vị.

c. PHÉP NHÂN


1. A x b = b x a

2. A x (b x c) = (a x b) x c

3. A x 0 = 0 x a = 0


4. A x 1 = 1 x a = a

5. A x (b + c) = a x b + a x c

6. A x (b - c) = a x b - a x c


7. Trong một tích nếu một quá số được gấp lên n lần đồng thời bao gồm một quá số không giống bị giảm sút n lần thì tích không thế đổi.

8. Vào một tích có một thừa số được gấp lên n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được cấp lên n lần và ngược lại nếu vào một tích bao gồm một thừa số bị sụt giảm n lần, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần. (n > 0)


9. Trong một tích, nếu một quá số được vội lên n lần, đồng thời một vượt số được gấp lên m lần thì tích được cấp lên (m x n) lần. Trái lại nếu trong một tích một vượt số bị giảm đi m lần, một quá số bị giảm đi n lần thì tích bị giảm đi (m x n) lần. (m và n khác 0)

10. Vào một tích, nếu một vượt số được tăng thêm a đối chọi vị, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được tăng lên a lần tích các thừa số còn lại.

11. Vào một tích, trường hợp có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích đó chẵn.

12. Trong một tích, nếu như có ít nhất một quá số tròn chục hoặc tối thiểu một vượt số bao gồm tận cùng là 5 cùng có ít nhất một quá số chẵn thì tích bao gồm tận thuộc là 0.

13. Vào một tích các thừa số đều lẻ và có ít nhất một quá số tất cả tận thuộc là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.

d. PHÉP CHIA

1. A : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2. 0 : a = 0 (a > 0)

3. A : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. A : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5. Trong phép chia, trường hợp số bị chia tăng lên (giảm đi) n lần (n > 0) mặt khác số chia giữ nguyên thì yêu đương cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

6. Trong một phép chia, nếu như tăng số phân chia lên n lần (n > 0) bên cạnh đó số bị chia giữ nguyên thì thương giảm sút n lần và ngược lại.

7. Vào một phép chia, nếu cả số bị chia và số chia gần như cùng cấp (giảm) n lần (n > 0) thì yêu mến không thay đổi.

8. Trong một phép chia tất cả dư, ví như số bị chia và số chia cùng được vội (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng khá được gấp (giảm ) n lần.

e. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

1. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc 1-1 chỉ bao gồm phép cộng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân với phép chia) thì ta triển khai các phép tính theo máy tự trường đoản cú trái thanh lịch phải.


Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, phân tách trước rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8 = 1

DÃY SỐ

1. Đối cùng với số tự nhiên và thoải mái liên tiếp:

a) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu là số chẵn hoàn thành là số lẻ hoặc ban đầu là số lẻ và ngừng bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng con số số lẻ.

b) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bắt đầu bằng số chẵn và xong bằng số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn số lượng số lẻ là 1.

c) hàng số tự nhiên liên tiếp bước đầu bằng số lẻ và xong xuôi bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn thế số lượng số chẵn là 1.

2. Một số trong những quy điều khoản của hàng số hay gặp:

a) mỗi số hạng (kể tự số hạng đồ vật 2) bằng số hạng đứng ngay tức thì trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên d.

b) từng số hạng (kể từ bỏ số hạng lắp thêm 2) bằng số hạng đứng ngay tức khắc trước nó nhân hoặc chia một vài tự nhiên q (q > 1).

c) từng số hạng (kể từ số hạng sản phẩm 3) bởi tổng nhì số hạng đứng ngay tắp lự trước nó.

d) mỗi số hạng (kể từ bỏ số hạng lắp thêm 4) bằng tổng những số hạng đứng tức thời trước nó cùng với số tự nhiên d rồi cùng với số đồ vật tự của số hạng ấy.

e) từng số hạng đứng sau ngay số hạng đứng ngay lập tức trước nó nhân với số máy tự của số hạng ấy.

f) mỗi số hạng bằng số thứ tự của chính nó nhân với số thứ tự của số hạng đứng liền sau nó

3. Hàng số cách đều:

a) Tính con số số hạng của dãy số biện pháp đều:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

DẤU HIỆU phân chia HẾT

1. Hầu như số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết đến 2.

2. Các số bao gồm tân thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết đến 5.

3. Những số tất cả tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3 thì chia hết đến 3.

4. Các số tất cả tổng các chữ số phân tách hết mang lại 9 thì phân tách hết đến 9.

5. Các số bao gồm hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết đến 4 thì phân tách hết mang lại 4.

6. Các số tất cả hai chữ số tận cùng lập thành số phân chia hết cho 25 thì chia hết cho 25

7. Những số bao gồm 3 chữ số tận thuộc lập thành số phân chia hết mang lại 8 thì phân tách hết đến 8.


8. Những số gồm 3 chữ số tận cùng lập thành số phân chia hết mang lại 125 thì chia hết mang đến 125.

9. A phân tách hết mang lại m, b cũng chia hết cho m (m > 0) thì tổng a + b với hiệu a- b (a > b) cũng phân tách hết mang đến m.

10. Cho một tổng có một số hạng phân chia cho m dư r (m > 0), các số hạng còn lại chia hết mang lại m thì tổng chia cho m cũng dư r.

11. A phân tách cho m dư r, b chia cho m dư r thì (a - b) phân tách hết mang lại m ( m > 0).

12. Trong một tích có một thừa số chia hết đến m thì tích đó phân chia hết mang lại m (m >0).

13. Nếu như a phân tách hết đến m bên cạnh đó a cũng phân tách hết đến n (m, n > 0). Đồng thời m và n chỉ cùng phân chia hết cho 1 thì a phân chia hết mang lại tích m x n.

Ví dụ: 18 chia hết đến 2 và 18 chia hết đến 9 (2 với 9 chỉ cùng phân tách hết đến 1) buộc phải 18 phân chia hết mang lại tích 2 x 9.

14. Giả dụ a phân tách cho m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 phân chia hết mang lại m.

15. Nếu a phân tách cho m dư 1 thì a - 1 chia hết cho m (m > 1).

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CẤU TẠO SỐ

1. Sử dụng cấu tạo thập phân của số

1.1. Phân tích hiểu rõ chữ số

ab = a x 10 + b

abc = a x 100 + b x 10 + c

Ví dụ: đến số tất cả 2 chữ số, nếu lấy tổng các chữ số cùng với tích các chữ số của số đã đến thì bằng chính số đó. Tra cứu chữ số hàng đơn vị của số đã cho.

Bài giải

Bước 1 (tóm tắt bài bác toán)

Gọi số tất cả 2 chữ số bắt buộc tìm là (a > 0, a, b cách 2: phân tích số, làm xuất hiện những thành phần giống như nhau ở phía trái và bên phải dấu bằng, rồi đơn giản những thành phần như thể nhau đó để có biểu thức đơn giản và dễ dàng nhất.

a x 10 + b = a + b + a x b

a x 10 = a + a x b (cùng bớt b)

a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với một tổng)

10 = 1 + b (cùng phân tách cho a)

Bước 3: Tìm giá bán trị:

b = 10 - 1

b = 9

Bước 4: (Thử lại, kết luận, đáp số)

Vậy chữ số hàng đơn vị của số đó là: 9.

Đáp số: 9

B. Những dạng Toán

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài tập 1: Xe thứ nhất chở được 25t hàng xe thiết bị hai chở 35 tấn hàng. Xe cộ thứ cha chở bởi trung bình cùng 3 xe. Hỏi xe lắp thêm 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài tập 2: Xe thứ nhất chở được 25t hàng xe thiết bị hai chở 35 tấn hàng. Xe pháo thứ bố chở rộng trung bình cùng 3 xe pháo là 10. Hỏi xe máy 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 3: Xe đầu tiên chở được 25 tấn hàng xe lắp thêm hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ tía chở nhát trung bình cộng 3 xe pháo là 10. Hỏi xe máy 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài tập 4: Xe trước tiên chở được 40 tấn sản phẩm xe trang bị hai chở 50 tấn hàng. Xe pháo thứ bố chở bởi trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe máy 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 5: Xe trước tiên chở được 40 tấn sản phẩm .xe thiết bị hai chở 50 tấn hàng .Xe thứ tía chở hơn trung bình cộng 3 xe pháo là 10. Hỏi xe thiết bị 3 chở từng nào tấn hàng?

2. DẠNG TÌM nhị SỐ lúc BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


Bài 1: kiếm tìm 2 số chẵn liên tục có tông bởi 4010.

b) Tìm nhị số tự nhiên và thoải mái có tổng bởi 2345 với giữa chúng gồm 24 số từ bỏ nhiên.

c) tìm kiếm 2 số chẵn gồm tổng bằng 2006 với giữa chúng tất cả 4 số chẵn

d) tìm 2 số chẵn bao gồm tổng bởi 2006 với giữa chúng có 4 số lẻ

e) tìm kiếm 2 số lẻ tất cả tổng bởi 2006 cùng giữa chúng gồm 4 số lẻ

g) tra cứu 2 số lẻ tất cả tổng bằng 2006 với giữa chúng có 4 số chẵn

Bài 2: Hai đồng đội Hùng với Cường gồm 60 viên bi .Anh Hùng cho chính mình 9 viên bi ;bố nêm thêm Cường 9 viên bi thì hôm nay số bi của hai anh em bằng nhau .Hỏi thời điểm đầu anh hùng nhiều rộng em Cường từng nào viên bi.

a) cho phép chia 12:6. Hãy tìm một số sao để cho khi đem số bị phân chia trừ đi số đó.

b) mang số phân chia cộng cùng với số kia thì được 2 số mới sao để cho hiệu của chúng bởi không

Bài 3: có thể chấp nhận được chia 49 : 7. Hãy tra cứu một số làm sao để cho khi đem số bị phân chia trừ đi số đó ,lấy số phân chia cộng cùng với số kia thì được 2 số mới bao gồm thương là 1.

Bài 4: cho các chữ số 4;5;6 .Hãy lập toàn bộ các số gồm 3 chữ số cơ mà mỗi số tất cả đủ 3 chữ số đã đến .Tính tổng các số đó.

Bài 5:

a. Có bao nhiêu số ỉe gồm 3 chữ số

b. Bao gồm bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số các lẻ

3. DẠNG TÌM nhị SỐ khi BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: hiện nay nay, Minh 10 tuổi ,em Minh 6 ,còn bà mẹ của Minh 36 tuổi .Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi người mẹ bằng tổng cộng tuổi của nhì anh em.

Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước . Bể thứ hai chứa 1000 lít nước. Lúc bể không tồn tại nứớc bạn ta mang đến 2 vòi cùng chảy 1 thời điểm vào 2 bể. Vòi trước tiên mỗi giờ rã được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ tung được 150 lít. Hỏi sau bao thọ số nước sót lại ở 2 bể bởi nhau.

Bài 3: cùng 1 thời gian xe lắp thêm và xe đạp điện cùng trở về phía tp xe thứ cách xe đạp điện 60km. Tốc độ xe vật dụng là 40 km/h gia tốc xe đánh đấm là 25 km/h. Hỏi sau bao lâu xe máy đuổi theo kịp xe đạp.

Bài 4: Một con Chó Đuổi theo một bé thỏ .Con chó cách con thỏ 20m. Từng bước một con thỏ nhẩy được 30cm, con chó nhảy đầm được 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu bước bé chó bắt được bé thỏ? Biết rằng con thỏ nhảy được một bước thì nhỏ chó cũng nhảy được một bước.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Cực Hay, Chi Tiết, Phương Pháp Chứng Minh Tiếp Tuyến Của Đường Tròn

Bài 5: Hai chưng thợ mộc nhận bàn và ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 60 cỗ .Bác thứ 2 nhận 45 bộ. Cứ một tuần lễ bác trước tiên đóng được 5 cỗ ,bác sản phẩm hai đóng góp được 2 bộ . Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của 2 chưng bằng nhau.