Chương 2 cùng với nội dung kỹ năng và kiến thức về Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm lôgarit. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 12, khansar.net vẫn tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và chỉ dẫn giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hi vọng rằng, đây vẫn là tài liệu có ích giúp những em học tập tập xuất sắc hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Hàm số lũy thừa

Lũy thừa với số nón hữu tỉ

Cho số thực a dương cùng số hữu tỉ $r=fracmn$, trong số ấy $m in Z$, $n in N^*$. Lũy vượt của a cùng với số mũ r là số $a^r$ xác minh bởi:

$a^r=a^fracmn=sqrta^m$

Lũy quá với số mũ vô tỉ

Ta gọi số lượng giới hạn của hàng số $a^r_n$ là lũy vượt của a cùng với số mũ $alpha$.Ký hiệu: $a^alpha$
$a^alpha =lim_n o +infty a^r_n$ với $alpha =lim_n o +infty r_n$

Chú ý:  $1^alpha=1, (alpha in R)$

II. Hàm số mũ

Định lí 1

Hàm số $y=e^x$ gồm đạo hàm tại gần như x .

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 toán 12

$(e^x)"=e^x$
Với hàm hợp, ta bao gồm công thức đạo hàm tương tự:
$(e^u)"=u"e^u$

Định lí 2

Hàm số $y=a^x$, $a>0,a eq 1$ có đạo hàm tại đều x.
$(a^x)"=a^xln a$
Với hàm hợp, ta có:
$(a^u)"=a^uln a.u"$

III. Hàm số Lôgarit

Định lí 3

Hàm số $y=log_ax$ ($a>0,a eq 1$) gồm đạo hàm tại phần nhiều $x>0$
$(log_ax)"=frac1x ln a$
Đặc biệt: $(ln x)"=frac1x$Với hàm hợp, ta tất cả công thức tương tự:
$(log_au)"=fracu"u ln a$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc thù của lũy vượt với số nón thực.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc thù của hàm lũy thừa.


=> Xem lí giải giải

Câu 3:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc điểm của hàm số mũ cùng hàm số lôgarit.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Tính Hung Bạo Của Sông Đà Hay Nhất (9 Mẫu)


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 4:Trang 90 - sgk giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số:

a) $y=frac13^x-3$

b) $y=logfracx-12x-3$

c) $y=logsqrtx^2-x-12$

d) $y=sqrt25^x-5^x$


=> Xem lí giải giải

Câu 5:Trang 90 - sgk giải tích 12

Biết $4^4+ 4^-x = 23$.

Hãy tính: $2^x + 2^-x$


=> Xem trả lời giải

Câu 6:Trang 90 - sgk giải tích 12

Cho $log_ab=3$,$log_ac=-2$ . Hãy tính $log_ax$ với:

a) $x=a^3b^2sqrtc$

b) $x=fraca^4sqrt<3>bc^3$


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 7:Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau:

a) $3^x+4 + 3.5^x+3 = 5^x+4 + 3^x+3$

b) $25^x– 6.5^x + 5 = 0$

c) $4.9^x + 12^x – 3.16^x = 0$

d) $log_7(x-1)log_7x = log_7x$

e) $log_3x+log_sqrt3x+log_frac13x=6$

g) $log_fracx+8x-1=log x$


=> Xem trả lời giải

Câu 8: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải những bất phương trình:

a) $2^2x-1+ 2x^2x-2 + 2^2x-3 geq 448$

b) $(0,4)^x – (2,5)^x+1 > 1,5$

 

c) $log_3left < log_frac12(x^2-1) ight >=> Xem khuyên bảo giảiSoạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải tích lớp 12
Hình học lớp 12
Hoá học tập 12
Giải GDCD 12
Giải sgk sinh học 12
Lịch sử 12
Giải sgk đồ lí 12
Địa lí 12
Sgk giờ đồng hồ Anh 12
Tiếng Anh 12 - sách mới

Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm vật dụng lý 12


Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12


Chuyên đề Văn 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Sinh 12

Đề ôn thi lớp 12

Đề thi Sinh 12


Đề ôn thi GDCD 12
Đề thi lịch sử hào hùng 12
Đề thi Địa lí 12
Văn chủng loại 12
Tập phiên bản đồ địa lí 12
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
*Liên hệ | tuyển Dụng
Facebook| Youtube