ôn tập hình học tập lớp 7 học tập kỳII


BÀI TẬP ÔN :

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC vuông trên A. Mặt đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC. Gọi K là giao điểm của AB cùng HE. Chứng minh rằng :

ΔABE = ΔHBEBE là đường trung trực của AH.EK = EC.AE

GIẢI.

Bạn đang xem: Ôn tập hình 7 học kì 2

1. ΔABE = ΔHBE

Xét ΔABE với ΔHBE, ta có :


=> ΔABE = ΔHBE

2. BE là mặt đường trung trực của AH :

BA =BH với EA = EH (ΔABE = ΔHBE)

=> BE là con đường trung trực của AH .

3. EK = EC

Xét ΔKAE với ΔCHE, ta có :

*
(gt)

EA = EH (cmt)

*
( đối đỉnh).

=> ΔKAE cùng ΔCHE

=> EK = EC

4. EC > AC

Xét ΔKAE vuông tại A, ta bao gồm :

KE > AE (KE là cạnh huyền)

Mà : EK = EC (cmt)

=> EC > AC.

———————————————————————————-

BÀI 2 :

Cho tam giác ABC vuông trên A (AB GIẢI.

*

a) Xét Δ ABC cùng Δ AED, ta bao gồm :

*
(đối đỉnh)

AB = AD (gt)

AC = AD (gt)

=> Δ ABC = Δ AED (hai cạnh góc vuông)

=> BC = DE

Xét Δ ABD, ta tất cả :

*
(Δ ABC vuông tại A)

=> AD

*
AE

=>

*

=> Δ ABD vuông trên A.

mà : AB = AD (gt)

=> Δ ABD vuông cân nặng tại A.

=>

*

cmtt :

*

=>

*

mà :

*
ở vị trí so le trong

=> BD // CE

b) Xét Δ MNC, ta tất cả :

NK

*
MC = > NK là mặt đường cao thứ 1.

MH

*
NC = > MH là mặt đường cao thiết bị 2.

NK cắt MH trên A.

=> A là trực tâm. = > CA là đường cao đồ vật 3.

=> MN

*
AC trên I.

mà : AB

*
AC

=> MN // AB.

c) Xét Δ AMC, ta tất cả :

*
(đối đỉnh)

*
(Δ ABC = Δ AED)

=>

*
(cùng phụ góc ABC)

=> Δ AMC cân tại M

=> AM = ME (1)

Xét Δ AMI với Δ DMI, ta bao gồm :

*
(MN
*
AC tại I)

IM cạnh chung.

mặt không giống :

*
(so le trong)

*
(đồng vị)

mà :

*
(cmt)

=>

*

=> Δ AMI = Δ DMI (góc nhọn – cạnh góc vuông)

=> MA = MD (2)

từ (1) cùng (2), suy ta : MA = ME = MD

ta lại sở hữu : ME = MD = DE/2 (D, M, E thẳng hàng)

=>MA = DE/2.

=========================================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm . Vẽ AK vuông góc BC ( K ở trong BC ). Trên tia đối của tia KA đem điểm M làm sao cho KA = KM

1. Bệnh minh: DKAB = D KMB. Tính số đo MÂB

2. Trên tia KB mang điểm D làm thế nào để cho KD = KC. Tia MD cắt AB trên N. Bệnh minh: MN vuông góc AB

3. đối chiếu MD + DB cùng với AB

Bài 2:

Cho ΔABC vuông taï A cùng góc C = 300.Trên cạnh BC đem điểm D làm sao để cho BD = cha .

a/ chứng minh : ΔABD phần đông , tính góc DAC .

b/ Vẽ DE vuông góc AC (E thuộc AC). minh chứng :ΔADE =ΔCDE .

c/ mang lại AB = 5cm , .Tính BC và AC.

d/ Vẽ AH vuông góc BC (H nằm trong BC).Chứng minh :AH + BC > AB +AC

Bài 3:

Cho ABC cân nặng tại A (A 0). Vẽ tia phân giác AH của góc BAC (H ở trong BC); biết AB = 15cm, bh = 9cm.

a. CMR:Δ ABH = Δ ACH

b. Vẽ trung tuyến đường BD. BD cắt AH tại G. Bệnh minh: G là trung tâm của ABC. Tính AG.

c. Qua H vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với AC giảm AB trên E. Triệu chứng minh: 3 điểm A ; G ; E trực tiếp hàng

Bài 4:

Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC rước điểm M , bên trên tia đối của CB mang N thế nào cho BM = công nhân , Vẽ BD vuông góc AM tại D , CE vuông góc AN trên E .

Cho biết AB= 10 cm , bảo hành = 6 centimet . Tính độ nhiều năm đoạn AH

a) chứng minh : tam giác AMN cân.

b) chứng minh : DB = CE

c) điện thoại tư vấn K là giao điểm của DB và EC . Minh chứng ΔADK = ΔAEK.

d) minh chứng KD + KE bài 5:

Cho ΔABC đều có cạnh 10cm. Tự A dựng tia Ay vuông góc cùng với AB cắt BC tại M. (3,5 điểm)

a/ bệnh minh: ΔACM cân.

Xem thêm: Việt Đoạn Văn Về Lũ Lụt Miền Trung, Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lũ Lụt (7 Mẫu)

b/ Kẻ AHvuông góc BC ( HÎ BC), lấy điểm I Î AH. Biết AB bài xích 6:

ChoΔ ABC vuông tại A. Bên trên nửa phương diện phẳng có bờ BE không cất điểm A. Vẽ Bx làm thế nào để cho góc ABC = góc CBx. Gọi K là giao điểm Bx và AC . Kẻ CH vuông góc Bx ( HÎ Bx) . Gọi N là giao điểm CH và AB

a) chứng minh :Δ HBC =Δ ABC

b) chứng minh BC là đường trung trực AH

c) minh chứng CN = CK

d) triệu chứng minh ck > CA

Bài 7:

Cho ΔABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm. Vẽ trung đường AM.

Tính độ nhiều năm AM.Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Bệnh minh: ΔAMB = ΔDMCChứng minh: ACvuông góc DCChứng minh: AM

Bài 8 :

tam giác ABC vuông trên A; phân giác BD. Kẻ DEvuông góc BC (E trực thuộc BC). điện thoại tư vấn F là giao điểm của ba và ED. Chứng tỏ :

a) BD là đường trung trực của AE

b) DF = DC

c) AD Đề thi chất vấn môn toán lớp 7 học kỳ II

Môn toán lớp 7 (90 phút)

Bài 1 (1,5 đ) :

Điểm khám nghiệm một ngày tiết môn toán lớp 7A một trường được ghi như sau :

8756645263
7237655678
658107692109

a) tín hiệu ở đây là gì ? lớp có bao nhieu học viên ?