Đề bình chọn 1 ngày tiết Đại số 7 Chương 1 trường trung học cơ sở Liên Vị năm 2019 - 2020 bao hàm 2 phần trắc nghiệm với tự luận bao gồm đáp án, là tài liệu có ích cho thầy cô tìm hiểu thêm ra đề tương tự như cho những em học sinh ôn tập và ăn điểm cao trong số bài soát sổ sắp tới.

Đề kiểm soát 1 huyết Chương 1 Đại số 7 trường thcs Liên Vị năm 2019 - 2020 bên trong bộ đề kiểm tra 1 huyết lớp 7 bởi vì khansar.netsưu tầm và đăng tải. Đề thi có cả đáp án và ma trận, giúp các em ôn tập và làm quen với tương đối nhiều dạng đề khác nhau, tự đó tất cả sự sẵn sàng tốt độc nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Ôn tập kiểm tra 1 tiết lớp 7


Đề kiểm soát 45 phút môn Toán lớp 7 tất cả đáp án

I. Ma trận Đề kiểm soát 1 tiết Đại số 7 II. Đề chất vấn chương 1 Đại số 7 III. Đáp án bài bác kiểm tra 45 phút Toán 7

TRƯỜNG thcs LIÊN VỊ

TỔ KHTN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn : Đại số 7

Năm học tập : 2019 – 2020

I. Ma trận Đề kiểm tra 1 máu Đại số 7

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Mức thấp

Mức cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. So sánh. Cộng, trừ, nhân, chia, số hữu tỉ. Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những hữu tỉ.

Biết được số hữu tỉ, các phép toán so với số hữu tỉ, giá chỉ trị hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ

Câu I.1; I.3

Hiểu được các phép toán đối với số hữu tỉ, giá chỉ trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Câu I.2; câu 7a

Thực hiện tại thành thạo những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ. Biết tìm số hữu tỉ trong đẳng thức.

Câu 7b,c; Câu 8a,b,c

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

5

5

50%

9

7,5

75%

2. Lũy thữa của một trong những hữu tỉ

Biết được bí quyết nhân, phân chia hai lũy thừa thuộc số mũ

Câu I.5; I.6

Vận dụng tính những phép tính đơn giản và dễ dàng về lũy thừa, vấn đề tìm x.

Xem thêm: C6H12O6 + Cu(Oh)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O, C6H12O6 + Cu(Oh)2

Câu I.4

Vận dụng tính chất của lũy thừa, chứng tỏ tính chia hết của tổng.

Câu 4

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

4

2,5

25%

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

2.0

20%

2

1,5

15%

6

5,5

55%

1

1.0

10%

13

10

100%

II. Đề đánh giá chương 1 Đại số 7

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vào tập hợp các số hữu tỉ thì:

A. Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm

B. Số 0 là số hữu tỉ dương

C. Số hữu tỉ dương bé dại hơn số trường đoản cú nhiên

D. Số hữu tỉ âm là số nguyên âm

Câu 3: Số hữu tỉ âm lớn nhất viết bởi bố chữ số một là

A. -111 B. -1,11 C. -11,1 D.

*

A. N= 0 B. N= 1 C. N= 3 D. N= -3

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000000

A. -3 B. 81 C. -81 D. -12

Phần II: trường đoản cú luận (7 điểm)

III. Đáp án bài xích kiểm tra 45 phút Toán 7

Phần 1: trắc nghiệm khả quan (3,0 điểm) mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

A

D

C

A

B

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)